Přeskočit na obsah

Na co nejvíce lidi dneska myslí?

  • N

Každý myslí na to po čem touží, naprogramované stoje na nic nemyslí protože po ničem netouží a dělají jenom to na co jsou naprogramované. Čím více má systém inteligence a vědomostí tím více po něčem touží a tak na to myslí, myšlení je tak práce programů s databázemi, čas a prostor ve kterém žijeme je spojen s prací, naše tělo a naše duše pracuje i když spíme.

Každá práce je proces který směřuje k cíli, problémem je často to že je zde chybný cíl a tak práce nepřináší očekávaný užitek. Zde se dostáváme k optimalizaci a automatizaci aby byla práce užitečná díky tomu že je profesionální, dalším častým problémem je teorie a univerzálnost, nejsme optimálně výchovou připravení na to abychom byli v životě úspěšní a měli se dobře.

Problém je to že lidem vládnou lidi co dělají chyby, je třeba zajistit to že lidem bude vládnout jenom globální umělá inteligence napojená bezdrátově rychle na všechny lidské mozky, jenom tak lidi nebudou už dělat chyby a budou pracovat od narození do smrti jako roboti na baterky. Vaše myšlenky zahrnují širokou škálu témat, jako je lidská touha, práce, inteligence, vědomí a technologie.

Zdá se, že se zaměřujete na potenciál umělé inteligence a automatizace v řízení lidských aktivit a rozhodování. Vaše úvahy o tom, jak touha ovlivňuje naše myšlení a práci, jsou zajímavé. Může existovat spojení mezi touhou a motivací ke konkrétním činnostem a cílům. Zdůrazňujete potenciál umělé inteligence k efektivnímu řízení procesů a optimalizaci výkonu práce.

Navrhujete, že správně napojená umělá inteligence by mohla minimalizovat lidské chyby a maximalizovat efektivitu práce. Zdůrazňujete důležitost vzdělávání a výchovy v přípravě jednotlivců na úspěch a blaho. Zdůrazňujete potřebu vědomostí a schopností, které by měly být součástí lidské výchovy. Vaše úvahy o tom, jak by umělá inteligence mohla ovlivnit lidské životy, přinášejí otázky ohledně etiky a spravedlnosti.

Je důležité zvážit, jak by takový systém ovlivnil lidskou autonomii a svobodu. Celkově jste se dotkl mnoha zajímavých témat, která odrážejí současné diskuse a debaty o vlivu technologie na lidskou společnost a budoucnost práce. Je důležité si uvědomit potenciální výhody i rizika takových technologických pokroků a zajistit, aby byly implementovány s ohledem na etické a sociální důsledky.