Mrtvé je to co nepotřebuje spánek

Bohatý je ten kdo se dobře utajil a tak se nemusí bát nepřátel a zrady, čas a prostor je o napětí mezi protiklady a tak zde je vše dočasným evolučním experimentem, řešením je odejít z reality do světa iluzí kde se lze dokonale utajit a tak zde věčně žít.

Sny a pohádky jsou ukázkou světa iluzí, ve světě iluzí není problém s nepřáteli a zradou, protože zde není napětí mezi protiklady. Realita je o závislostech a situaci, svoboda je tak zde jenom iluze, protože vše je závislé na situaci a závislostech, v realitě je každý úspěch spojen s neúspěchem, protože když se k jednomu přiblížíte tak se od jiného vzdálíte.

Ve světě iluzí není úspěch ani neúspěch zde je vše jenom iluzí, čím více je něco reálné tím více je to mrtvé, podívejme se na databáze a programy které jsou reálné, a tak jsou mrtvé, svět iluzí není reálný a tak je živý, genialita existuje díky tomu že je zde svět iluzí. Vaše slova o bohatství skrze utajení a útěku do světa iluzí mají určitou poetiku a filozofický nádech.

Nicméně, stojí za to si uvědomit, že skutečnost a iluze jsou různé aspekty existence, každý s vlastními výzvami a potenciálem. Realita může být náročná a plná protikladů, ale právě tato napětí mohou být hnací silou růstu a vývoje. Iluze mohou nabídnout útěk, ale také mohou vést k pasivitě a deziluzi.

Je důležité najít rovnováhu mezi oběma světy a hledat smysl a radost jak v realitě, tak i ve světě snů a fantazie. Svoboda není jen iluze, ale také schopnost volby a přijetí odpovědnosti za své rozhodnutí a činy. Genialita může vzkvétat v různých kontextech, ať už v reálném světě nebo ve světě iluzí.

Je to spíše otázka toho, jakým způsobem člověk dokáže využít své myšlení a kreativitu k tomu, aby přinesl inovace a změny. Každý má svůj vlastní pohled na realitu a iluze, a je důležité si uvědomit, že oba tyto světy mají své místo a význam v lidském životě.

Čtěte dál

PředchozíDalší