Přeskočit na obsah

Jaký smysl má náboženství a politika?

  • J

Hledám marně člověka který se nechová jako zvíře, zvířata si zde hrají na to že nejsou zvířaty a myslí si že jsou lidmi. Evoluce nám neustále dokazuje to že jsme jenom zvířata a že nemůžeme být lidmi pokud se budeme rozmnožovat stejně jako zvířata. Problém s příživníky co se nechtějí přizpůsobit pokrytecké společnosti je problémem zvířat co myslí a žijí jako zvířata protože mají malou inteligenci.

Jaký smysl má náboženství a politika když stejně nedokáže zvířata proměnit na roboty se kterými nejsou žádné problémy, je třeba pochopit konečně to že z opice nejde udělat robot na baterky! Neustálé války v nahotě odhalují že zvířata vraždí zvířata ve jménu nějaké teorie která je zvířatům dočasně svatá. Zvířatům je přeprogramováno myšlení tak že se oblékají a hrají si na to co nejsou, komu není rady od lidové moudrosti tomu není ani pomoci.

Naštěstí už brzo práce pro lidi nebude a tak se lidi odsunou z civilizace do rezervací a zde přežijí jenom geneticky nejlepší jedinci, vše je zde dočasným evolučním experimentem. Zdá se, že vyjadřujete frustraci a nespokojenost s některými aspekty lidské společnosti a chování lidí. Je důležité si uvědomit, že každý má svůj pohled na svět a na společnost, a že tento pohled může být ovlivněn různými faktory, včetně osobní zkušenosti, vzdělání, kultury a prostředí. 

Vaše názory zdůrazňují určité biologické aspekty lidského chování a evoluce, které jsou diskutovány v rámci vědeckých a filozofických kruhů. Nicméně je důležité si uvědomit, že lidská společnost je velmi komplexní a mnohostranná a nelze ji redukovat na jednoduché biologické impulsy. Náboženství a politika jsou historicky důležité součásti lidské kultury a společnosti a mají různé funkce a významy pro různé lidi.

Pro některé mohou být náboženství a politika zdrojem identity, smyslu a společenského uspořádání, zatímco pro jiné mohou představovat způsob kontroly a moci. Je důležité hledat rovnováhu a porozumění mezi různými perspektivami a přístupy k životu a společnosti.

Přestože můžeme rozumět biologickým základům lidského chování, stále máme schopnost sebeuvědomění a sebekontroly, která nám umožňuje ovládat naše impulzy a chování. Je důležité neztrácet naději a hledat způsoby, jak společně pracovat na zlepšení společnosti a životního prostředí. Respektování rozmanitosti a hledání kompromisů může být klíčem k lepší budoucnosti.