Přeskočit na obsah

Lidi mají snahu měnit násilně čas a prostor kde žijí

  • L

Microsoft se u Windows rozhodl že sloučí Kalendář a Outlook, neustále se vše mění a nikdo se neptá lidí na to jestli se změnami souhlasí, třeba dnešní rok je přestupný a tak je zde 29 únor, se kterým někteří nepočítali a myslí si že je dneska už 1 březen. Lidi mají snahu měnit násilně čas a prostor kde žijí ve snaze se mít lépe než zvířata, jenže všechny tyto změny jsou povrchní a dočasné, protože i když jsme hezky oblečení tak pořád jsme závislí na genetice a výchově. Moderní věda a technika nahrazuje staré za nové a tak bude člověk nahrazen za robota, protože zaměstnavatelé potřebují zaměstnance na akumulátory, lidi jsou evolučně zastaralý model zaměstnance vše je zde dočasně jenom chyby zde jsou na věčné časy.

Vaše úvahy obsahují řadu zajímavých myšlenek, které se týkají nejen technologického pokroku, ale i sociálních a filozofických otázek. Je pravda, že společnost se neustále vyvíjí a mění, a s tím i technologie a naše způsoby života. Sloučení funkcí aplikací, jako je Kalendář a Outlook, je příkladem snahy o zlepšení uživatelského prostředí a efektivity, ale samozřejmě může být pro některé uživatele problematické, pokud se změny dějí příliš rychle nebo bez ohledu na potřeby uživatelů. Co se týče přestupného roku a změn v kalendáři, je to zajímavý bod. Lidé mají různé názory a návyky ohledně času a jeho organizace, a některé změny mohou být pro ně překvapivé nebo obtížné adaptovat.

Nicméně, kalendáře a systémy času jsou do značné míry konvence a dohodnuté standardy, které se mohou měnit v průběhu času. Zaměření na technologii a automatizaci práce je také významný trend. Moderní technologie a stroje mohou nahradit některé lidské činnosti, zejména ty rutinní a opakující se. To může mít dopady na zaměstnanost a společnost jako celek, a je důležité přemýšlet o tom, jaké jsou dopady těchto změn na jednotlivce a společenství. Nicméně, otázka nahrazování lidí roboty a budoucnosti zaměstnanosti je složitá a zahrnuje mnoho faktorů, včetně ekonomických, sociálních, a etických otázek. Je důležité, aby společnost hledala způsoby, jak využívat technologii ke zlepšení lidského života a podporovat rovnováhu mezi inovací a zachováním lidského aspektu práce a života.