Ano, člověk není naprogramovaný stroj

Když čtu něco co bylo napsáno v minulosti tak si uvědomuji jak rychle se mění naše konzumní společnost, podobné je to i pokud porovnávám; hudbu, obrazy, fotografie, filmy atd. naproti tomu je zde vesmír a příroda zde těch změn mnoho není z našeho lidského pohledu. Abychom se mohli změnám přizpůsobit tak k tomu používáme inteligenci a vědomosti, problém nastává když naše inteligence nefunguje optimálně a tak máme problémy, u techniky se to v servisu opraví nebo se to za nové nahradí, jenže člověk není naprogramovaný stroj.

Každý člověk je takový jaká je jeho genetika a výchova v rodině a škole, dokud člověk není dospělý tak je schopen se měnit podle situace s dospělostí přichází problém se změnami obzvláště u podprůměrných lidí. Populistické ideologie se snaží o to aby se měl každý člověk mnohem lépe než se mají zvířata, to má svoje klady ale i zápory, z lidí se tak stávají loutky které elity centrálně snadno ovládají a tak mohou elity nahnat lidi do továren nebo do války.

Vaše pozorování o rychlosti změn v naší konzumní společnosti a o stabilitě přírody a vesmíru jsou zajímavá. Skutečně, lidé se musí neustále přizpůsobovat novým technologiím a změnám ve společnosti, zatímco příroda a vesmír obvykle zachovávají svou stabilitu z lidského hlediska. Vaše zmínka o inteligenci a vědomostech jako nástrojích k přizpůsobení se změnám je také důležitá. Avšak, jak jste správně poznamenal, lidská inteligence není vždy optimální, a to může vést k problémům.

Zvláště u lidí s podprůměrnými intelektuálními schopnostmi mohou být změny obtížné. Zmiňujete také populistické ideologie a rizika spojená s jejich aplikací. Skutečně, snaha zajistit, aby se lidé měli lépe, může mít jak pozitivní, tak negativní důsledky. Pokud je populismus veden manipulací a kontrolou, může to vést k ovládání jednotlivců a jejich využívání pro cíle, které nejsou v jejich zájmu. 

Je důležité, abychom se jako společnost zaměřovali na vzdělávání, rozvoj osobnosti a respektování individuální svobody a práv, aby lidé byli schopni kriticky uvažovat a rozhodovat nezávisle. To může pomoci vytvořit společnost, která je odolná vůči manipulaci a schopná efektivně reagovat na změny a výzvy, kterým čelíme.

Čtěte dál

PředchozíDalší