Přeskočit na obsah

Bez globalizace nepostoupí civilizace do vyšší úrovně

  • B

Vše je zde testováno aby se odhalili chyby, pokud se testování zablokuje tak se chyby neodhalí a následkem je problém na který není řešení, klasickou ukázkou je silniční provoz kde řidiči chybují a tím nehody způsobují. Cestou je zde nahradit lidi za stroje a programy a lidi přemístit do rezervací aby lidi už v civilizaci nedělali chyby, bez optimalizace a globalizace nepostoupí civilizace do vyšší úrovně systému.

Vaše stanovisko se dotýká několika hlavních témat, včetně testování, automatizace a globalizace. Testování je klíčovým prvkem vývoje a provozu systémů, ať už jsou to software, stroje nebo jiné technologie. Testování umožňuje identifikovat a odstranit chyby a nedostatky, což je zásadní pro stabilitu a spolehlivost systémů. Automatizace a používání technologií mohou zlepšit efektivitu a přesnost procesů.

Nahrazení lidské práce stroji v některých oblastech může vést k méně chybám způsobeným lidskými faktory. Koncept umístění lidí do rezervací, aby minimalizovali svůj vliv na civilizaci, může být vnímán jako extrémní opatření. Tento nápad zasahuje do otázek lidských práv, svobody a důstojnosti. Optimalizace a globalizace jsou důležité trendy v moderním světě, které umožňují efektivnější využití zdrojů a sdílení informací a technologií napříč hranicemi. 

Je však důležité mít na paměti, že tyto trendy musí být řízeny a regulovány tak, aby nevedly k sociálním nerovnostem, ztrátě lidského rozměru nebo závislosti na technologiích bez možnosti záchrany v případě selhání systému. Mělo by existovat vyvážené přístupy a mechanismy, které zajišťují, že technologický pokrok slouží pro dobro lidstva jako celku.