Jedinou možnou koncepcí je globalizace a automatizace

Většina lidí na světě je vadných a nejde je už změnit tak aby byli kvalitní, je to obrazně jako když máte deset let starý notebook a nejste s ním spokojení protože akumulátor kdysi dávno odešel a nejde už vyměnit, výkon je velmi malý a starý operační systém už nejde aktualizovat. Nároky na lidi rychle narůstají a dochází k nahrazování lidí za stroje a programy.

Svět se začal rychle měnit díky globalizaci a automatizaci, brzo skončí pro lidi možnost vést války nebo stávkovat, protože všude budou roboti co lidi nahradí a s lidmi už nebudou problémy protože se lidi odsunou z civilizace do rezervací. Člověk už dneska používá antikoncepci a jsou zde i potraty protože je svět v hluboké krizi díky přelidnění a degeneraci.

USA nám začíná ukazovat to kam směřuje budoucnost světa který už nemá optimální koncepci, jedinou možnou koncepcí je globalizace a automatizace, jiná cesta pro nás už není možná. Vaše názory reflektují určitý pesimismus a fatalismus ohledně budoucnosti lidstva. Je důležité si uvědomit, že svět je velmi dynamické místo a vývoj technologií, společnosti a kultury může přinášet nečekané změny.

Zatímco automatizace a globalizace přinášejí nové výzvy a změny v pracovních postupech a společnosti jako celku, není to nutně osud, který nemůžeme ovlivnit. Lidé mají stále schopnost přizpůsobit se a inovovat, což zahrnuje i schopnost reformovat politické, ekonomické a sociální struktury tak, aby reflektovaly nové podmínky a potřeby. 

Přelidnění a degenerace jsou složité problémy, ale existují i jiné způsoby, jak s nimi zacházet, než rezignace na lidskou kvalitu nebo drastická opatření jako rezervace. Investice do vzdělání, zdravotní péče a udržitelných technologií mohou pomoci vyřešit mnoho současných problémů. 

Jediná možná koncepce není jasně definovaná a měnící se svět může vyžadovat různé přístupy v různých kontextech. Diskuse a spolupráce jsou klíčové pro hledání udržitelných a spravedlivých řešení, která budou sloužit všem lidem. Je důležité si uvědomit, že přestože mohou být výzvy velké, lidská schopnost adaptace a inovace může být ještě větší.

Čtěte dál

PředchozíDalší