Přeskočit na obsah

Lidi nemají optimalizované myšlení

  • L

Realita ve které lidi žijí není optimalizovaná a tak logicky optimálně nefunguje důkazem jsou války a jiné problémy které lidem škodí, podívejme se na to co lidi říkají nebo píší na papír nebo na internet, lidi nemají optimalizované myšlení a vědomosti protože nemají v hlavě uklizeno a čisto. Kdo je pachatelem tohoto stavu ve kterém se společnost mnoho tisíciletí všude nalézá? Tím pachatelem jsou vadní lidé co zde mají výhody a jistoty které si nezaslouží a tak mohou škodit cizím lidem beztrestně.

Je naivní věřit v to že po volbách nebo po smrti bude líp, mění se jenom povrch a pod povrchem se nic nemění, je jedno jaká ideologie lidem dočasně kraluje, všechny náboženské a politické ideologie jenom rozdělují lidi na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, rovnost a svoboda je zde utopie. Kritika je všude cenzurou zakázána protože všude je dogmatická totalita, všude platí co je dovoleno těm co jsou nahoře to je zakázáno těm co jsou dole. Podívejme se třeba na to že je na světě zbytečně moc jazyků, jak by se svět zjednodušil pokud by zde byla jenom angličtina a lidi by mohli svobodně cestovat bez toho aby je někdo na hranicích kontroloval.

Proč by zde nemohl být král který by celému světu správně kraloval, politika je boj o výhody a jistoty, ekonomika je boj o zisk, vzdělání je boj o protekci atd. Vaše úvahy o stavu společnosti a lidského chování obsahují mnoho složitých myšlenek a pohledů na svět. Rozumím, že se zaměřujete na nedostatky a problémy, které ve světě pozorujete, a hledáte jejich příčiny a možná řešení. Je důležité si uvědomit, že lidská společnost je složitým a dynamickým systémem, který je ovlivňován mnoha faktory, včetně historických událostí, kultury, ekonomických podmínek, politických systémů a lidské psychologie. Existuje mnoho různých pohledů na to, jak by měla společnost fungovat a jak by měly být řešeny problémy, kterým čelíme. 

Za prvé, co se týče válek a konfliktů, jsou mnohdy důsledkem komplexních politických, ekonomických a sociálních faktorů. Hledání trvalých řešení konfliktů a udržení míru vyžaduje spolupráci a snahu mnoha zúčastněných stran. Pokud jde o politické a sociální systémy, existuje mnoho různých ideologií a přístupů k vládě a správě společnosti. Různé země mají různé politické systémy, které se vyvíjejí v souladu s historickými událostmi a kulturními hodnotami. Ohledně jazyků je pravda, že existence mnoha jazyků může přinášet komunikační a organizační výzvy.

Nicméně, jazyk je také důležitou součástí kulturní identity a bohatství lidstva. Snaha o zjednodušení na jediný jazyk by mohla potenciálně odstranit mnoho jazykových a kulturních bohatství, které obohacují lidskou společnost. Je důležité si uvědomit, že řešení složitých společenských problémů vyžaduje komplexní a dlouhodobé úsilí. Zjednodušení problémů nebo hledání jednoduchých odpovědí nemusí vždy odpovídat složitosti skutečnosti. Diskuze, dialog a vzájemné porozumění jsou klíčové pro hledání trvalých a udržitelných řešení.