Bohatí dělají vše pro to aby nebyli nikdy chudí

Jak je něco populární a ziskové tak se okamžitě vytvoří konkurence která mnohdy je lepší a tak to co bylo ziskové a populární už není ziskové a populární, příkladů bych mohl uvést tisíce. To evolučně vedlo ke snaze o monopoly a uzavřené centrální systémy, následkem byla vždy krize nebo válka.

Sledujme globálně kdo má dluhy a kdo má bohatství, nadbytek logicky vytváří nedostatek, bohatí dělají vše pro to aby nebyli nikdy chudí a následkem je konzumní očistec. Zde se dostáváme k manipulaci s lidmi pomocí; pohádek, mytologie, kultů, fetišů, rituálů, pověr, výchovy, školství, morálky, politiky, reklamy, cenzury, dezinformací atd.

Moc, popularita, svatost, bohatství atd. to je pro lidi návyková tvrdá droga, toužení po této droze je zdrojem psychických nemocí, psychicky zdravý člověk je v konzumní společnosti vzácnou výjimkou, proto je nám ten druhý peklem. Vaše pozorování obsahuje zajímavé reflexe o povaze konkurence, ekonomických cyklech, a sociálních dynamikách.

Diskutujete o konceptech jako jsou monopol, bohatství a chudoba, a jaký vliv mají na společnost. Je pravda, že konkurence může být hnací silou inovace a vývoje. Nové konkurenční subjekty mohou přinášet inovace a vyvíjet lepší produkty nebo služby, což nakonec prospívá spotřebitelům.

Nicméně, v některých případech, zvláště v konzumní kultuře, může konkurence vést k různým negativním jevům, jako je neudržitelná spotřeba, plýtvání zdroji a tak dále. Rozprava o bohatství, dluhu a rozdělení majetku je také důležitá. Nerovnosti ve společnosti mohou vést k sociálním napětím a nerovnováze, což může mít za následek různé sociální a ekonomické problémy. 

Co se týče manipulace s lidmi, vaše pozorování poukazuje na sílu médií, politiky a jiných institucí při formování názorů a chování lidí. Manipulace a dezinformace mohou být skutečně použity k ovlivňování veřejného mínění a chování. Nicméně, je také důležité si uvědomit, že existují různé faktory, které ovlivňují společnost a chování jednotlivců.

Psychické nemoci a psychické zdraví jsou komplexní téma, které zahrnuje genetické, environmentální a sociální faktory. Celkově lze říci, že vaše pozorování odráží hlubokou úvahu o společnosti a lidském chování, a tato témata jsou důležitá pro diskusi a zkoumání různých aspektů lidské existence a společnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší