Přeskočit na obsah

Lidi mají optimismem přeprogramovaný mozek

  • L

Nikdo se nenarodí profesionálem, který je ve svojí specializaci nejlepší, je to o pevné vůli vydržet mnoho let dělat to, v čem jsme nejlepší, je to jako zrání vína v sudech, které trvá mnoho let, vše, co je zde nejlepší, to dlouho uzrávalo v sudech jako víno. Problémem příspěvků na internetu je jejich normalita, buď normální abys nebyl potrestán, tak funguje každá lidská diktatura, tím že je na internetu 99 % příspěvků normálních, dochází k tomu, že tyto příspěvky mají malou návštěvnost, návštěvníci hledají nenormální příspěvky, je to jako s tím, že chudý člověk hledá bohatství, a nemocný člověk hledá zdraví. Všude na internetu existuje cenzura, která eliminuje nenormální příspěvky a nenormální komentáře, a následkem je malá návštěvnost, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno! Diktátoři se snaží z lidí udělat autíčka na dálkové ovládání, pomocí; cenzury, dezinformací, zákonů, regulací, politiky, náboženství, umění atd. Zaostalý národ složený jenom ze samých Islámských idiotů, logicky nemůže existenčně uspět, a stává se tento národ jenom ekonomickým vězením, ve kterém život pracujícího člověka už nemá logiku a smysl. Následkem je ekonomická emigrace, kdy ubožáci utíkají z Islámského vězení, ale všude je to jenom o tom, že dobře se má jenom ten, kdo má v bohatém státě (Anglie, Německo, Dánsko, Švýcarsko), výhody a jistoty.

Hodnotné informace musí být objektivně zkontrolované, představte si, že by se do internetu zabudovala umělá inteligence, která by kontrolovala hodnotu informací, z internetu by zmizeli nehodnotné reklamy, a zmizeli by zde i nehodnotné sociální sítě, protože zde jsou jenom samé nehodnotné informace, stejné by to bylo i s fotkami a filmy, nebyli by zde porno stránky, a nudné soukromé filmy o ničem. Aby lidi mohli na internet dávat; informace, programy, fotky, filmy, hudbu atd. museli by projít profesionálním vyškolením, aby jim to, co dali na internet, okamžitě umělá inteligence nesmazala. Nejčastěji by vám bylo oznámeno, vaše informace mají nulovou hodnotu, a tak jsme je vynulovali. Nikdo by zde neměl výjimku, a tak by se prezidentovi nebo celebritě smazali informace, které byli dány na internet, 99% obsahu by umělá inteligence z internetu eliminovala, a tím by se idioti přesunuli zase zpět do hospod, a zde by se bavili o politice a sportu. Na počátku byli šamani, co v maskách hráli divadlo, později díky vyspělosti civilizace zde už byli profesionální herci, co hráli divadlo.

Římské koloseum postavené v roce 80 bylo schopno pojmout 50 000 sedících diváků, dneska zde máme veliké sportovní stadióny, kde jsou sportovci moderními dobře placenými herci. Lidi vždy více věřili tomu, co mohli spatřit než tomu, o čem jenom slyšeli, na divadlech takto vznikali sekty a náboženství, dneska místo náboženství je zde politika, a politici se chovají zase jako bezcharakterní herci. S příchodem televize a internetu začalo klasické divadlo ztrácet význam, a lidi se spíše zajímají o virtuální sociální sítě. Principem je to, že pokud se něco dělá ve velkém, tak je z toho i veliký zisk, je jenom logické, že brzo dojde k tomu, že místo lidí budou všude jenom roboti, a roboti budou v továrnách vyrábět roboty. Takto se do všech robotů nahrají globálně stejné programy a informace, které se budou neustále aktualizovat. Vše je zde dočasně, a i člověk je zde dočasně, neberte si to lidi osobně, že vás nahradí roboti s umělou inteligencí.

Nemám rád odkazy, co jsou na hovno, náš svět je založen na odkazech, a většina odkazů je na hovno, nejde jenom o internet jde i o; ekonomiku, politiku, byrokracii, náboženství, podnikání, obchod atd. Často se každý dneska setká s tím, že jde někam, a zjistí to, že tam šel na hovno, třeba jdete k politickým volbám, a zjistíte že jste tam šli na hovno, protože se pro vás po volbách nic nezměnilo k lepšímu! Nastoupíte do zaměstnání, a zjistíte že to zaměstnání stojí za hovno, založíte rodinu a zjistíte že rodina stojí za hovno. Nejhorší je situace u diplomových prací, které jsou zde na hovno, pokud mají vysokoškoláci v hlavě nasráno, je jenom logické to, že jejich diplomové práce budou stát za hovno. Jsme všichni jenom spermie, které zjistili že jsou v prdeli, a tak je jejich existence zde na hovno. Zajímavé je že i když tyto spermie už pochopili to, že jsou v prdeli, a tak zde jsou na hovno, že nespáchají hromadně sebevraždu?

Lidi mají optimismem přeprogramovaný mozek, začíná to pohádkami a končí to; náboženstvím, politikou, reklamou atd. Existujeme v uzavřené společnosti, která nemá ráda idioty a snaží se je násilně vyhnat na okraj společnosti, do míst, kde se idiotům nelíbí, s příchodem internetu, naši konečně idioti zaslíbený ráj, po kterém mnoho století marně toužili, internet je pro idioty zaslíbenou zemí, ve které mohou beztrestně dělat vše, co je napadne. Změna času ze zimního na letní čas je klasickou ukázkou toho, co idioti dokážou, a co takhle že by se idioti globálně dohodli na tom, že se budou každý měsíc měnit všude na světě; zákony, normy, regulace, náboženství, politika, ekonomika, programy, databáze atd. idioti by si zajisté našli pro to nějaké idiotské vysvětlení. Idiotská fráze neznalost změn nikoho neomlouvá, by idioty přiváděla k šílenství.

Je třeba začít konečně idioty globálně skenovat, a jejich idiotská těla recyklovat na potravinový substrát, místo idiotů zde budou jenom GVKB roboti, co nemají idiotské nápady, a pracují jako roboti. Vše je zde řekou událostí, celebrita je v této řece jenom mediální zlatou rybou, kterou řeka událostí rychle eliminuje, vše je jenom pomíjivost a honba za iluzemi. Podívejme se na TGM, kdo se dneska ještě zajímá o tuto národní celebritu, sejde z očí, sejde i z mysli! Kolik ze současných EU celebrit bude někdo znát za sto let? Z díla je spatřen tvůrce, a po celebritách žádné dílo nezůstane, celebrity nemají čas a chuť vytvořit zde nějaké dílo, které by zde lidem sloužilo dobře i za sto let! Popularita je droga, stejně jako kariéra, někdo si může dovolit investovat mnoho do reklamy, a tak se stát rychle populárním jako prezident nebo umělec, jenže čas se nenechá oklamat, a eliminuje falešné celebrity, jako by to byl jenom plevel. Všimněme si, že se některé filmy proslavili jenom díky originální myšlence, která si divákům mnoho zalíbila, většina celebrit zde není originální jsou to jenom hloupé spermie, co měli existenční veliké štěstí a dostali se k samičímu vajíčku.

Začalo to nenápadně příchodem CD disků, dneska už používání CD a DVD disků je minimální, protože je zde rychlý internet a jiné nové systémy, co jsou systémově lepší. Díky digitalizaci se začíná vše programovat a už přicházejí na trh i levné hračky, co používají digitální technologie. Jestliže je všude už běžná automatická pračka, tak to nebude trvat dlouho, a bude v domácnosti běžný domácí GVKB robot, který bude pečovat o; byt, květiny, rybičky, děti, psa, nakupování, opravy bytu, vaření pro rodinu, přebrání doporučeného balíku atd. Najednou muž zjistí že rozmazlenou pyšnou manželku už na nic nepotřebuje, a tak bude žít sám, a stejně tak i ženy poznají, že muže na nic nepotřebují, a budou žít sami, děti se budou prodávat na internetu, na dobírku poštou. Dojíždění do zaměstnání zanikne, každý bude pracovat jenom z domova pomocí virtuální GVKB reality, místo dnešního sobeckého kariérismu, zde bude snaha o to mít co nejvíce virtuálních spolupracovníků, na které se lze spolehnout. Každý bude mít rozplánovaný čas na měsíc dopředu a bude psychickým galenikem v digitálním Matrixu. Civilizace je založená na tom že se vše, co je přírodní nahrazuje tím, co není přírodní místo pohlazení živého zvířete pohladíme plyšovou hračku.

Experti předpokládají, že do několika let připraví průmyslová revoluce o práci mnoho milionů lidí. Nahradí je stroje a počítačové programy. Dvě třetiny zrušených pracovních míst připadají na lidi s vysokou školou. Stroje, jež je nahradí, totiž vykazují větší či menší schopnost se učit a rozhodovat. Dříve dokázaly být spíše jen rychlé a přesné. Pokud stroje dokážou nahradit finanční, obsahové, reklamní analytiky nebo novináře, zvládnou stejný úkol i v informačních architekturách. Analogicky lze odvodit, že programování nebo testování aplikací už lidskou sílu v mnoha situacích a v poměrně blízkém časovém horizontu rovněž nemusí potřebovat. Profese vědců a inženýrů sice dnes patří k velmi žádaným, v některých oborech si odbydou pionýrskou práci, kterou následně, a dost možná nedobrovolně, předají inteligentním strojům. Co se vlastně v technologické oblasti změnilo?

Objeví se požadavky na schopnosti, které dnes buď neexistují, nebo jim není přikládán velký význam. Radovat by se v tomto směru mohly generace mladších lidí, které vyrostly s prstem na klávesnici nebo dotykové obrazovce. Velmi obecně lze umělou inteligenci definovat jako schopnost inteligentního chování stroje nebo programu. Poněkud úžeji můžeme hovořit o strojích, které umějí myslet, a neomezují se pouze na přeměnu dat v informace. Generují znalosti, jež rozšiřují lidské možnosti rozhodování, případně zařízením v jakékoli podobě umožňují zcela nezávislé chování. Umělá inteligence představuje technologii, která se umí sama učit, případně může být vzdělávána. Díky tomu se průběžně zdokonaluje a v jistých ohledech přibližuje člověku. V současnosti již ve světě funguje řada aplikací umělé inteligence. Nasazení umělé inteligence může výrazně a všestranně zefektivnit rozhodování téměř v každém oboru lidské činnosti. Umělá inteligence představuje i v reáliích dnešního světa poměrně nový koncept. Velké uplatnění v uplynulých letech našla umělá inteligence také ve světě investování a burzovních obchodů.

Příslušné algoritmy se v této oblasti velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují. Tradiční průmysloví roboti postupně nahrazovali lidské síly v automatizovaných provozech, například při výrobě automobilů. Dnes na ně sázejí i výrobci spotřební elektroniky nebo potravin, tedy obory s dosud velmi intenzivním zapojením lidské práce. Strojová síla se ale stává levnější než lidská, vytváří méně chyb a díky mnoha senzorům zaznamená případné nedostatky, jež by pracovníkům unikly. Roboti vybavení umělou inteligencí se dokážou obejít i bez lidských pokynů a kontroly. Zvládnou nezávislé jednání. Umělá inteligence se rychle uplatňuje v oborech, které patřily k atraktivním tržním segmentům i bez její přítomnosti. Jedním z velkých příkladů jsou automobily. Namísto dnešních asistenčních programů a funkcí nastoupí úplná samo řiditelnost automobilů. Zákazníci si objednají přepravní prostředek, který k nim sám dorazí ve stanovený čas.

Díky tomu přímo ohrožuje i profese s velmi vysokými kvalifikačními požadavky. Stejně jako v případě předchozích průmyslových revolucí lze věřit, že se sociální a ekonomické systémy technologickým proměnám světa díky válkám přizpůsobí. Informační gramotností je znalost a uvědomění si, kdy a proč potřebujeme informace a programy, kde je najít a jak je vyhodnotit, použít a jak je sdělovat slušným způsobem. Informační gramotnost nesmíme v žádném případě zaměňovat s počítačovou gramotností, protože informační gramotnost je širší pojem. U informačně gramotného jedince se předpokládá automaticky i počítačová gramotnost, naopak počítačově gramotný jedinec nemusí být nutně informačně gramotný. Vše je zde obrazně jako na vysoké škole, splníte náročné zkoušky, a postoupíte do dalšího ročníku, nebo zkoušky nesplníte, a vysokou školu opustíte. 

Každý se ve svém životě musí specializovat, jinak neuspěje, často je zde snaha o univerzálnost, všiml jsem si toho, že čím větší máte plat, tím více je vaše práce i specializovaná, a nikdo od vás nechce univerzálnost, naopak ten, kdo má minimální plat, je nucen neustále k univerzálnosti, a tvrdě je trestán za malé chyby způsobené univerzálností. Podívejme se na hady, jak žijí, jejich evoluční úspěšnost je ve specializaci a díky tomu si existenčně vystačí i s malou inteligencí. Vysoké školy jako na běžícím páse produkují informačně negramotné ubožáky, protože zapomínají studenty optimálně specializovat na to, co budou v praxi nejvíce potřebovat, praxe je o něčem jiném, než je teorie. K čemu je mě vědět na co je na klávesnici klávesa Scroll Lock, když tuto klávesnici nikdy v životě nestisknu, protože tato klávesnice je zcela zbytečná! Proč lidi nechtějí pochopit vědecký fakt, že vše je zde jenom Matrix? Když někomu řeknete, že je vše jenom Matrix, tak on vás bude považovat za hlupáka nebo blázna, přitom ještě nikdo nedokázal to, že vše je zde reálné, a není to jenom Matrix.

Reálné je to, co je pevným bodem! V tomto světě není nic pevným bodem! Matrix to je řeka událostí a v této řece není pevný bod z nuly v Matrixu vše vzniká a v nuly se to zase navrací. Lidi jsou obrazně jenom sobecké spermie, co se snaží dostat za každou cenu k vajíčku, deprese a konzumace drog, je následkem systémové antikoncepce, která brání spermiím, aby se dostali k vajíčku. Vládnout nám budou brzo už jenom počítače, vše se přesune do virtuální reality, a nebude už třeba elity, která rozhodovala sobecky o nás bez nás. Věřte tomu, že vše lze už naprogramovat, ceny elektroniky a techniky letí dolů velmi rychle, nebude to trvat dlouho, a budete mít ve svém bytě inteligentního robota, který byt uklidí, dojde nakoupit, vyvenčí psa, uvaří jídlo, bude si s vámi povídat o sportu nebo politice. Běžte se podívat do moderních továren, a spatříte veliké haly, kde nejsou lidi, a jsou tam jenom stroje a roboti! Jenom idiot může věřit tomu, že mu vysoká škola zajistí výhody a jistoty, informace a programy dneska stárnou tak rychle, že o vysokoškoláky není zájem, protože oni nemají v hlavě aktuální informace a programy, o skutečné tržní složité realitě, ve které se vydělávají peníze!

Nebude to trvat dlouho, a v autobuse už nebude řidič, u pokladny v obchodě nebude pokladní, na úřadě už nebude úředník, v nemocnici nebudou už doktoři atd. Proč by nemohl být doktorem automat, vše jde naprogramovat, posadíte se před univerzální terminál s umělou inteligencí, a on vám dá recept na léky do lékárny, jiný automat vás zase bude operovat, nebo vám opraví zuby. Nebude to už trvat dlouho a budeme všichni nezaměstnaní, proč zaměstnávat drahého člověka, když robot pracuje zadarmo. Výhoda válek a revolucí pro parazity není jen v ziscích výrobců zbraní, bojové techniky a munice. To představuje jen špičku ledovce. Války pomáhají globálním parazitům rozdělovat a přerozdělovat světové trhy a zdroje surovin. O to jde právě globálně nyní. Jasným příkladem je neustálý válečný oheň kvůli potřebným levným surovinám, pro nadnárodní korporace. Hlavní válečné zisky jdou do kapes korporací.

Příprava válek nese s sebou potřeby nesplatitelných úvěrů, peníze se stávají drahými. Bojující země jsou ochotny plnit jakékoliv lichvářské podmínky, u lichvářských korporací, jen aby s pomocí peněz dosáhly vítězství ve válce. Korporace většinou poskytují úvěry a zbraně oběma bojujícím stranám, a snaží se, aby je mohly poskytovat co možná nejdéle. Dnes je v bankovním sektoru světové ekonomiky krize. Nejedná se jen o masové bankroty bank. Banky přestaly vydělávat na klasických operacích. Výsledkem činnosti “virtuálních tiskařských USA lisů” je to, že je ve světě nadbytek nekrytých virtuálních peněz, úvěry se staly velmi levnými, téměř zadarmo. Úrokové sazby hlavních centrálních bank se blíží k nule. Japonská centrální banka má takto nastavené úrokové sazby už mnoho let. Bankovnictví a kreditní systém zcela vyčerpaly své poslední jisté zdroje. Dnes je celý efektivní bankovní byznys soustředěn do malé skupiny gigantických globálních bank, a ty nahrabou obrovské zisky. Podstatou všeho jsou veliké dluhy, které nelze splatit.

Tak se stává globalizace prostředkem ke kontrole přírodního i výrobního bohatství (podloží, půda, průmyslové závody, doprava, jakákoliv infrastruktura a další) světovou finanční elitou, co má svoje piloty u soukromých letadel. Korporace se snažili pod pláštíkem dluhové krize zničit globálně hospodářskou a sociální infrastrukturu, ale často narazili na odpor lidu. Tím je objasněn zájem korporací a bankéřů na každé revoluci a válce. Bankéři pracující na úvěrovém trhu, potřebují obnovit poptávku po penězích. Ti, kteří se změnili z lichvářů na “investory”, chtějí s pomocí války získat přístup k majetku států. Pro přežití nenažraných mafiánských korporací, je nezbytná permanentní světová revoluce a válka. Ostatně 1984 George Orwella a výrok Velký bratr tě sleduje. Popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, „udržovací“ válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem.

Lidi co nejsou pod dozorem GVKB robotů, způsobují často veliké škody v konzumní digitální civilizaci, následkem je to, že je zde globálně dlouhodobě v depresi; politika, ekonomika, morálka, spravedlnost, školství, zdravotnictví, sociální systém, doprava, psychika atd. Díky GVKB robotům zvítězí globálně láska a pravda, nad nenávistí a lží. Každý člověk na světě dostane obojek, co nepůjde sundat, a tak bude na dálku ovládán GVKB roboty, sobecké neuposlechnutí bude znamenat automaticky elektrický šok, který člověka srazí k zemi. Místo toho abychom pomalé chybující zaměstnance, vyhazovali ze zaměstnání, tak se bude pomalý chybující člověk ekologicky recyklovat, na potravinový substrát, neustále zde bude dozor od robotů, spojený s vyhodnocováním chyb a výkonu, logicky zde bude brzo globální nedostatek kvalitních lidí, a nadbytek potravinového substrátu, vyrobeného z chybných lidí. 

Nebude už třeba prodávat antikoncepci, porodní robot mamince po porodu oznámí, to dítě se vám nepovedlo, maminko, a tak jsme z něj udělali potravinový substrát, logicky jsme vás museli po porodu sterilizovat, aby se už tato evoluční chyba nemohla zase opakovat. Nebudou se už ani prodávat cigarety a alkoholické nápoje, protože je chybou, konzumovat chybné chemické systémy. Zanikne logicky; reklama, politika, náboženství, umění, byrokracie, mafie, sekty atd. jedinou svatou autoritou pro člověka, bude jenom GVKB robot, co bude mít nad člověkem dozor. Z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, snaha oklamat nepřítele a konkurenty, zde byla už před vznikem naší sobecké kulturní civilizace, moderně hovoříme o přeprogramování mozku pomocí dezinformací. Někdo potřebuje něco výhodně prodat, a tak investuje do reklamy, anebo něčeho jiného, co mu umožní dosáhnout úspěchu.

Jak se vám líbí to, že během filmu v televizi je film přerušen ubohou reklamou, nebo když na vás na internetu vyskakují ubohé reklamy, a chtějí po vás kliknutí, aby měla ubohá stránka z toho zisk, peníze z reklamy nikomu nesmrdí! Přirovnal bych reklamu k jídlu, pokud sníte mnoho špatného jídla, tak je vám z toho špatně, ovšem ten, kdo to reklamní jídlo uvařil, tomu je jedno to, že je vám z reklamy špatně, peníze přeci nesmrdí! Proč zaniknulo RVHP, lidem už bylo psychicky špatně, z té ubohé mediální reklamy na to, že brzo všem lidem bude lépe! Stejně tak i zanikla pokrytecká náboženství, protože lidi už nevěřili na zázraky po smrti, vrcholem přeprogramování mozku pomocí dezinformací je Islám, ale to by bylo na samostatný dlouhý článek!

Moji rodiče a škola velmi usilovně profesionálně pracovali na tom, aby mě násilně přeprogramovali mozek, a učinili ze mě naivního idiota, věřím tomu že 90 % lidí v EU je na tom bohužel podobně! V roce 1992 jsem žil 9 měsíců u sekty ISKCON ve Francii na jejich zámku. Modlitba; Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Proč by se měl člověk modlit? Tonoucí se i stébla chytá, o tom je svatá modlitba! Náboženství a politika je konzumní náhražkou, za možnost být sám sebou, místo hodnotných originálů, zde jsou jenom ubohé náhražky. Války v nahotě odhalují naše pyšné sobectví, pokorný altruismus je jenom dezinformace používaná k přeprogramování mozku, a proměnění lidí na naivní idioty, co si koupí to, co jim vnutila reklama, nebo nějaká mocná a bohatá autorita.