Přeskočit na obsah

Ježíš Kristus je divadelní postava

  • J

Vymývání mozků, nebo moderně přeprogramování mozku, označujeme činnost, která má zbavit nějakou osobu jejich názorů a její vlastní vůle a vštípit jí názory jiné osoby nebo ji nakazit mocnou ideologií. V podstatě jde o to, řídit myšlení a činnost cizí osoby a mít z toho užitek. Termín vymývání mozků není však vždy chápán ve stejném rozsahu a někdy se za vymývání mozků považuje; rodina, škola, zaměstnání, televize, internet atd. spektrum metod používaných při vymývání mozků je široké. Může to být mučení, spánková deprivace, úspěšnou metodou je také propaganda a cenzura, s nekonečněkrát opakovanými ubohými hesly, kterou používaly totalitní dogmatické organizace, inspirované náboženstvím.

Vymývání mozků je definováno různými způsoby. Psychologové ho většinou definují velice úzce jako řízení myšlení a činnosti jiné osoby bez jejího souhlasu. Takto chápaný proces však neexistuje, řídit myšlenky a činnost jiné osoby bez jejího souhlasu zatím nelze. Jakmile zmizí tlak, ať už násilný nebo psychologický, uplatní se vždy vůle oběti. Chybně je vymývání mozku vykládáno především v moderním umění, tento názor je mylný, i když je přijatý velkou částí veřejnosti. Jiným široce rozšířeným mýtem je názor, že v reklamě, lze použít metodu podprahového vnímání. Velice slabé, vědomě nevnímané signály mají být vnímány podprahově a ovlivnit koupěchtivost občanů.

Objektivně však tato možnost prokázána nebyla. Přesvědčit jinou osobu, aby přijala za svůj cizí názor nebo ideologii, ve smyslu vymytí mozku, lze pomocí různých metod, klasikou je vytvořit geniální hloupé příběhy které jsou sítí do které se chytne psychicky nemocný člověk, takovým geniálním hloupým příběhem je příběh o Ježíši Kristu v Bibli, následkem byl vznik Křesťanské sekty, která dokázala psychicky nakazit pitomostí celý svět, na mnoho století. Ježíš Kristus je divadelní postava, kterou si vymysleli geniální studenti filosofie v Římě, proto může tato divadelní postava dělat zázraky, na divadle není problém dělat zázraky je to divadlo! Druhým příchodem Ježíše Krista jsou hrdinové v televizi a filmu co jsou nesmrtelní a dokážou zázraky, jenže každý takový iluzorní hrdina, je brzo nahrazen novým iluzorním hrdinou, který je modernější.