Přeskočit na obsah

Je třeba začít konečně s nahrazováním teorie za praxi

  • J

Umělá inteligence na internetu se už naučila odpovídat na otázky co jí dávají lidé ale její odpovědi nejsou objektivní kde je chyba? Problémem je zde to že umělá inteligence to je program který pracuje s databázemi a v programu a databázích je mnoho chyb, podobné je to i s lidskou inteligencí kde je ve vědomostech a rozumu mnoho chyb.

Mnohdy nedochází k tomu že by zde bylo automatické poučení z chyb a chyby se tak kopírují a opakují. Staré knihy nám tak odhalují mnoho chyb co jsme dělali v minulosti, podobné je to i se starými fotkami a filmy, současné chyby většinou nebereme za chyby protože nemáme možnost porovnávání.

Dalším problémem je to že se chyby kopírují geneticky a kopírujeme chyby i při výrobě a programování. Největší chybou lidí je nahrazení praxe za teorie co v praxi nefungují, teoreticky by nám mělo v budoucnosti být lépe ale prakticky je nám hůře, je třeba začít konečně s nahrazováním teorie za praxi.

Cestu vidím v globální virtuální realitě která eliminuje evolučně; byrokracii, náboženství, politiku, propagandu, cenzuru, reklamu, pohádky, drogy, prostituci, vandalismus, extrémismus, války atd. podívejme se na pokrytectví kdy se neznabozi vydávají za zástupce boha nebo dokonce za syna boha, bohem je zde ale jenom užitečná práce protože tato práce má všechny boží vlastnosti.

Váš příspěvek obsahuje několik různých myšlenek, které se týkají chyb v lidské inteligenci a v umělé inteligenci, stejně jako návrhy na zlepšení společnosti. Zkusím reagovat na jednotlivé body. Ano, umělá inteligence není dokonalá a její odpovědi mohou být ovlivněny chybami v datech, algoritmech nebo programování. Stejně tak lidská inteligence není bezchybná a může být ovlivněna chybným vnímáním, myšlením nebo rozhodováním.

Skutečně, schopnost se poučit z chyb je důležitá jak pro umělou inteligenci, tak i pro lidskou inteligenci. Zlepšení procesů učení a adaptace na základě chyb může vést k významnému pokroku. Je pravda, že často teorie není dostatečně prověřena praxí. Kombinace teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi může vést k efektivnějším řešením a inovacím.

Vaše vize globální virtuální reality, která by eliminovat byrokracii, politiku, propagandu a další negativní jevy, je zajímavá. Nicméně je důležité si uvědomit, že implementace takových změn by byla složitá a vyžadovala by komplexní sociální, politické a technologické změny. Navíc, odstranění některých institucí a praktik může mít nečekané důsledky a je třeba pečlivě zvážit všechny aspekty. Celkově vzato, je důležité přemýšlet o možnostech zlepšení jak v oblasti umělé inteligence, tak i v lidské společnosti, a hledat cesty, jak maximalizovat jejich pozitivní dopady a minimalizovat negativní.