Přeskočit na obsah

Mír je ekonomickou a ideologickou válkou

  • M

Všechny pevné body zde jsou dočasně, neustále je zde snaha o to aby se vše točilo kolem pevného bodu tak jako se planety točí okolo slunce, pevným bodem je to co se nezměnilo ani za miliardu ale jde třeba o; kauzalitu, logiku, chemii, fyziku, protiklady, gravitaci, čas atd. člověk se neustále mění a tak nemůže být zde pevným bodem i když mnoho lidí se v minulosti se snažilo naivně stát pevným bodem. Vše jednou pomine a vše se recykluje, jedinou jistotou pro nás je smrt!

Jedna dogmatická centrální totalita zde skončí a okamžitě jí nahradí nová totalita, demokracie je utopie, vše je zde evolučně naprogramováno a tak vše co je živé to je zde loutkou kterou ovládá situace a závislosti. Evoluce je někdy jako lavina a ten kdo před lavinou neuteče zle dopadne, příkladem jsou třeba konflikty a války, mír je ekonomickou a ideologickou válkou. Vaše myšlenky zjevně reflektují určitou míru skepticismu a nihilismu vůči tradičním hodnotám a institucím.

Zdá se, že se zabýváte myšlenkou neustálých změn a nedokonalostí lidského života a společnosti. Rozumím, že někteří lidé vnímají svět jako neustálý cyklus změn a konfliktů, kde pevné body jsou vzácné a nejistota je jedinou konstantou. Nicméně, je důležité si uvědomit, že existence určitých konceptů jako jsou kauzalita, logika, chemie, fyzika, a další, poskytuje nějaký rámec stability a porozumění ve světě, který se neustále mění. 

Demokracie a další politické systémy mohou mít své nedostatky, ale jsou to stále mechanismy, které umožňují občanům vyjádřit své názory a přispívat k formování společnosti. Zároveň je důležité si uvědomit, že i přes všechny výzvy a nejistoty, s nimiž se lidstvo potýká, existují hodnoty jako solidarita, empatie a pochopení, které mohou sloužit jako základ pro budování lepších vztahů a společenství. Zejména ve chvílích konfliktu a nejistoty může být lákavé vidět svět v temných barvách, ale je důležité hledat i světlé stránky a hledat způsoby, jak přispět k pozitivní změně a pokroku.