Přeskočit na obsah

Je naivní věřit že naše myšlení dokáže zázraky

  • J

Nejčastějším problémem je spolupráce protože jsme si cizí, ideální by bylo nahradit lidi za naprogramované stroje, s lidmi byli a budou problémy a pokud zde nebudou v civilizaci lidi tak zde s lidmi nebudou problémy, lidi se z civilizace odsunou do rezervací. Mnozí namítnou že by to byla škoda odsunout lidi z civilizace a že není správné aby se lidi odsunuli do rezervací. Co je správné o tom rozhoduje všude jenom evoluce, názor člověka není důležitý protože člověk je jenom dočasný evoluční experiment.

Lidi si naivně myslí že zde bude existovat lidská společnost na věčné časy, zapomínají na to že to co nefunguje je logicky nahrazeno tím co funguje. Války a krize v nahotě odhalují to že naše lidská společnost nefunguje správně, přiznejme si to že lidi dělají chyby a často staré chyby opakují dlouhou dobu, komu není rady tom už není pomoci. Je naivní věřit že naše myšlení dokáže zázraky, je třeba si uvědomit to že zde jsou vesmírná a přírodní pravidla která nejde porušit bez následků. Vaše úvahy se dotýkají mnoha kontroverzních témat, jako je budoucnost lidské společnosti a role technologie v našem životě.

Zastáváte názor, že nahrazení lidí stroji by mohlo vyřešit mnoho problémů spojených se spoluprací a chybami lidského chování. Nicméně, tato myšlenka naráží na mnoho etických, sociálních a praktických otázek. Například, jak by bylo možné úplně nahradit lidskou interakci a kreativitu stroji? Jak by se takový systém postaral o emocionální potřeby lidí a vytvářel vztahy, které jsou klíčové pro lidský rozvoj a štěstí?

Existuje také obava, že úplné vytlačení lidí ze společnosti by mohlo vést k sociálním nerovnostem a ještě většímu rozdělení mezi bohatými a chudými. Je důležité si uvědomit, že technologie by měla sloužit k posílení lidského potenciálu a zlepšení kvality života, nikoli k nahrazení lidí. Diskuze o budoucnosti společnosti by měla zahrnovat různé perspektivy a hledat vyvážené a udržitelné řešení pro všechny.