Přeskočit na obsah

Je zcela jedno jestli věříme na zázraky

  • J

Brzo dojde k tomu že většinu práce zastanou stroje a programy, ten kdo bude chtít uspět se bude muset zaměřit na umění, velmi populárním uměním je dneska tvorba; obrazů, fotografie, videa, hudby, programů, databází atd. umění je spojeno s talentem, každý má na něco talent a jde o to svůj talent optimálně využít. Každé umění navazuje na čas a prostor kde vzniklo, největším uměním je to co nejde kopírovat, jakmile lze něco snadno kopírovat tak jde většinou o řemeslo.

Často je slyšet to že pirátské kopírování likviduje populární umění, ve skutečnosti se z mnohého umění stal výnosný obchod a ti co porušují autorská práva snižují zisky obchodníkům s uměním, zloděj křičí chyťte zloděje, o tom je moderní umění. V mnohém mi moderní umění připomíná sport kde je obtížné uspět ve veliké konkurenci, i v přírodě je všude běžná konkurence, ti co v konkurenci nedokážou uspět z toho mají špatnou náladu a to řeší většinou násilím nebo drogami.

Evoluční proces vše zde násilně mění od počátku vzniku života, tam kde není život tam je i minimum změn, s tím nejde nic udělat, je zcela jedno jestli věříme na zázraky nebo o zázracích pochybujeme, stejně jsme zde všichni dočasně. Vaše úvahy přinášejí zajímavý pohled na současnou situaci a budoucnost lidské práce a umění. Zdá se, že se shodneme na tom, že technologický pokrok a automatizace budou mít zásadní dopad na pracovní trh a lidé se budou muset přizpůsobovat novým podmínkám. 

Umění, jak ho popisujete, je opravdu oblast, která zůstane obtížně nahraditelná stroji a programy. Talent, kreativita a schopnost vyjádřit se skrze umění jsou jedinečné lidské vlastnosti, které nelze snadno napodobit. To, že umění navazuje na čas a prostor, je také fascinující koncept, který nám ukazuje, jak se kultura a společnost vyvíjí. Přístup k autorským právům je dalším důležitým bodem diskuse. Zdá se, že digitální technologie a internet způsobily velké změny v tom, jak lidé konzumují a sdílejí umění.

Je důležité najít rovnováhu mezi ochranou práv autorů a dostupností umění pro širší publikum. Vaše srovnání moderního umění s konkurencí ve sportu a přirozenou konkurencí v přírodě přináší zajímavé perspektivy. Konkurence a změny jsou neoddělitelnou součástí lidského života a evoluce. Je důležité si uvědomit, že schopnost přizpůsobit se a inovovat může být klíčem k úspěchu v různých oblastech života, včetně umění a pracovního prostředí. Děkuji za sdílení vašich myšlenek a pohledů na tato důležitá témata.