Přeskočit na obsah

Hříšnost je začarovaný politický a ekonomický kruh

  • H

Pokud nejsme s něčím spokojení tak to jistě má i nějakou příčinu, tou příčinou jsou naše ideály, kterých jsme nedosáhli, vše je o tom že realita není pro nás dokonalá a tím máme problémy. Každý se uzavřel do svojí subjektivní reality a následkem je konflikt který někdy přeroste ve válku. Časem se všechny naše současné problémy jistě vyřeší, bohužel časem vzniknou nové problémy, na které nebudeme mít řešení, problémem zde jsou změny v nás a okolo nás. Nestačí naše problémy řešit povrchně pomocí politiky a vědy, budeme muset jít při řešení problémů do veliké hloubky, aby nám došlo že naším největším nepřítelem je dobrota k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, statisticky u nás 12 % obyvatelstva živí svojí prací 88 % obyvatelstva! Většina našeho obyvatelstva chodí do zaměstnání nebo jinak pracuje, ale tato práce většinou nepřináší společnosti žádný reálný ekonomický užitek. Práce, která přináší společnosti objektivní užitek je zde pro tyto lidi většinou trestem!

Dalším problémem je optimalizace a automatizace která všude likviduje možnost mít zde zaměstnání, nebude to trvat evolučně dlouho a roboti budou v továrně vyrábět roboty, a tak zde práce za mzdu pro nikoho už nikde nebude. Řešením není zdanit roboty a umělou inteligenci, nebo zavést všude přídělový systém na zboží a služby, řešením je začít snižovat globálně přelidnění a degeneraci pomocí každoročních průkazů hodnoty člověka, nehodnotní jedinci se eliminují jako evoluční odpad, čím méně bude na světě lidí tím lépe se budeme mít. Existuje na světě nekonečné množství subjektivních dočasných pravd, pravdou je pro nás to, co se pravidelně opakuje k subjektu nebo objektu, a tak se můžeme na tuto pravidelnost spolehnout. Objektivní pravdou je že vše, co je živé to je zde dočasně, co má počátek to má i konec, to, co nemá počátek to nemá ani konec. 

Dualita a kauzalita nemá počátek, a tak nemá ani konec to je objektivní pravda, pokud mocná elita vydává; zákony, pravidla, předpisy, normy atd. tak to vše má počátek a tím to vše má i konec, a tak je to zde dočasně! Co bylo na počátku všeho? Na počátku všeho byli chyby a následkem byla snaha chyby opravit, a tak vznikl díky evoluci čas a prostor, čím vyspělejší je něco v času a prostoru tím méně je v tom chyb. Lidová moudrost je bez chyb, protože jejím autorem je obyčejný člověk, opakem je moudrost elity, která je plná chyb, protože elita se skládá jenom z pitomců, co měli štěstí, a tak získali výhody které si nezaslouží. Ovce bečí že málo pastvy je, vlk vyje že malého zisku dosahuje, svině se sviní o koryto bojuje, o tom to zde všude je, že hříšný svět, ve kterém všichni jako hříšníci žijeme je o tom, že jsme loutky ovládané organizacemi nebo situací. 

Pokud se podíváme do minulosti naší společnosti tak nám dojde to, že je zde vše o náhražkách, místo objektivní pravdy je zde subjektivní pravda, místo moudrosti je zde hloupost, místo svobody je zde otroctví atd. snažit se lidem pomáhat radou nebo jinak to je marnost, protože z hříšníka nikdo neudělá mesiáše. Podívej se na sebe objektivně z nadhledu a sepiš si svoje největší chyby, největší tvojí chybou je hříšnost, hříšnost je u všech lidí začarovaný kruh, ze kterého nejde uniknout! Problém hříšnosti je v tom že žijeme v hříšné společnosti, ve které si hříšníci hrají na to, co ve skutečnosti nejsou, jaký má smysl chodit k demokratickým volbám prezidenta nebo politiků. Na kandidátkách jsou jenom hříšníci a voliči jsou hříšníci, následkem je to, že se nic v tomto hříšném pokryteckém světě nemůže pomocí; pohádek, morálky, mytologie, hnutí, sekt, náboženství, politiky, filosofie, ideologie, humanismu, demokracie atd. a změnit evolučně k lepšímu. 

Pokud je každý člověk na světě hříšník od narození do smrti, tak to jistě musí mít nějakou příčinu, protože vše v nás a okolo nás to jsou příčiny a jejich následky. Naše hříšnost je následkem toho že jsme psychicky nemocní, a proto pijeme slivovici a kouříme cigarety, nebo věříme na pitomé teorie, které v praxi nefungují. Zdravý člověk je špatně diagnostikovaný pacient, nikdo z lidí na světě není zdravý, rodíme se už s mnoha nemocemi a pokud je nemocné tělo, tak je i nemocná psychika. Je naivní představa že je možné se vyléčit ze všech nemocí, jakmile léčení skončí tak se nemoci zase probudí ze spánku, protože každé léčení těla a psychiky umí jenom nemoci uspat na omezenou dobu! Jak se změnit optimálně a rychle?

Vše je o tom nebýt líný a začít být aktivní v tom co je ti blízké. V přírodě jsou přírodní zákony pro každého bez výjimky, a stejně tak ve vesmíru jsou vesmírné zákony pro vše bez výjimky, proč si člověk vytvořil svoje subjektivní zákony, které mají mnoho výjimek? Mocný člověk si o sobě myslí že je božským stvořitelem, a tak může stvořit pro cizí lidi teoretické zákony, které v praxi nefungují optimálně. Každý zákon to je nastavení programu tak aby program dělal to na co byl naprogramován, všechny programy jsou navázané na systémy, které řídí a pokud se systém změní, tak se musí aktualizovat i programy. Elity, co zde pomocí zákonů vládnou, vycházejí naivně z toho, že je každý člověk stejný a existuje ve stejné situaci trvale, jenže každý člověk je originál a situace ve které existuje se mění, z toho je jasné že zákony jsou pro lidi k ničemu a jenom způsobují lidem problémy. 

Lidi nejsou stroje, které lze naprogramovat, lidi jsou živé systémy, a tak potřebují i živé inteligentní systémy co je budou řídit a nebudou dělat chyby, místo lidské elity zde musí být umělá globální inteligence která bude napojená bezdrátově na každý lidský mozek, stroje na práci a umělá inteligence na myšlení. Moderní člověk bude proto vyrobený v továrně a místo mozku bude mít napojení na umělou inteligenci, už zde nebude problém s tím, že někdo myslel, a tak udělal pitomý zákon. Žijeme ve světě, kde nejvíce mluví ti, co by měli mlčet a ti co mlčí by měli nejvíce mluvit, následkem je blbá nálada a veliká spotřeba léků a drog. Bible je klasickou ukázkou toho že zde mluví ti, co by měli mlčet a nemluví zde ti co by měli hovořit. 

Veškeré mluvení je jenom hnojení našeho myšlení, protože mluvení vychází ze strávení cizích informací, vše je zde proces, ve kterém se něco zpracovává, aby zde tak něco vzniklo. Tělo zpracovává potravu a mozek zpracovává informace, programy vznikají z programů a naše potrava vzniká z toho co bylo kdysi snědeno a potom vysráno, vše se optimálně recykluje. Pandemie a potom válka na Ukrajině je signálem který nám říká, lidi takhle už dál žít nemůžete, žijete stylem po mě potopa, komu není rady od lidové moudrosti tomu není pomoci, lidí je už na světě jako sraček, a proto život stojí za hovno, je potřeba začít lidi nahrazovat za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.

Aby zde mohlo být dobro tak zde musí být i zlo je to o protikladech které jsou v rovnováze a je mezi nimi napětí, děti vnímají svět zjednodušeně protože mají málo vědomostí a málo inteligence, náš svět je evoluční experiment, který nejde změnit ani zastavit, v mnohém to připomíná počasí, kterému se musíme přizpůsobit. To, co je pro jednoho zlem to může být pro jiného dobrem je to otázka situace a porovnávání. Ve starých lidech je minulost a v dětech je budoucnost, lidi ve středním věku představují současnost, vše je zde proces, který je pro někoho dobrý a pro jiného je zlý. V hlavě každého je dobro i zlo, jde o to abychom měli dobro i zlo v nás pod kontrolou díky tomu že budeme tím čím jsme a nebudeme si zde hrát na to co nejsme, jakmile si začneme hrát na to co nejsme tak ztratíme kontrolu nad dobrem a zlem v nás, a tak se z nás stanou blázni co myslí jako blázni a dělají bláznivé věci.

Džinismus hlásá nenásilí a zakladatel Křesťanství Ježíš Kristus hlásal nenásilí, pokud by zde platilo oko za oko, tak by byl každý slepý! Když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, zde je příčina násilí u všeho, co je inteligentní. Problémem není to, že je zde běžné násilí, problém je v kontrole používání násilí! Lidi nutně potřebují do hlavy čipy, aby zde byla kontrola lidského myšlení a konání, na práci stroje a na myšlení umělá inteligence, myslet znamená hovno vědět! Podívejme se do minulosti, jaké dělali lidi chyby a dojde nám to, že nám všem bude líp jenom díky tomu, že za nás bude myslet globálně jenom umělá inteligence, takto zde už nebudou problémy s lidmi, kterým to nemyslí, a tak porušují zákony a my je musíme zavírat do vězení nebo blázince. 

Zavede se globální testování lidí na to, jakou zde mají hodnotu pro civilizaci a nejprve dostanou čipy do hlavy ti co zde mají malou hodnotu pro civilizaci, a tak žijí uboze na okraji civilizace. Nakonec dostanou čipy do hlavy i ti co zde mají pro civilizaci velikou hodnotu, a tak zde dělají prezidenty a ředitele. Mnozí říkají že něco takového realizovat to je utopie, protože mozek nejde napojit na umělou inteligenci, jenže evoluce je jako lavina, a to co je dneska nemožné to bude brzo už možné! Všude kde se používají lidské zákony tam je i dogmatická totalita, a tak není už kam utéci před dogmatickými totalitami. Války v nahotě odhalují to, jak fungují dogmatické totality, ve kterých miliony zbytečně mrtvých lidí to je pro elitu jenom statistika.

Veliká spotřeba cigaret a alkoholických nápojů statisticky odhaluje dogmatické totality kdy ubožáci v pekelném očistci unikají do světa iluzí pomocí drogy která ničí jejich zdraví. Myslíme a jednáme podle situace, a tak pokud žijeme mnoho generací v pekelném očistci tak se z nás stávají pokrytci co si hrají na to co nejsou, vše je zde hra, ve které čerti z dálky vypadají jako andělé. Dogmatické totality fungují jako stroj, ve kterém je každý ubožák dobře utaženým šroubkem. Jenže najednou přijde umělá inteligence a autonomní roboti, dogmatická totalita začne nahrazovat lidi za autonomní roboty a umělou inteligenci, nejsou na světě už nikde lidi tak nejsou s lidmi žádné problémy. Zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak se lidi nahradí za roboty pro nikoho nebude výjimka nebo imunita, člověk to byla testovací verze a robot je finální verze, vše je zde evolučně dočasně, takový je život v pekelném očistci.

Vše je o tom že z vlastností poznáme pravdu, pokud vezmeme vlastnosti boha tak zjistíme to, že bůh se jmenuje Dualita Kauzalita. Bůh není subjekt, který by mohl hovořit a ke kterému se lze modlit! Bůh to jsou pravidla, která umožňují existenci času a prostoru, vše zde funguje díky pravidlům, pokud jsou pravidla chybná tak následkem jsou problémy. Lidi si mnoho tisíciletí hrají na bohy a vymýšlejí pro lidi svatá pravidla a tyto teorie v praxi nefungují, protože nejsou praxí otestovaná! Všechny svaté knihy sepsali neznabozi, a proto stojí každé svaté náboženství za hovno! Bůh nemůže sepsat žádnou knihu, on není subjektem, ale je objektem! Vše, co je zde v nás a okolo nás to je bůh, nic není od boha odděleno, jenom děti naivně věří tomu, co si neověřili, jste jako malé děti! Kdo stvořil boha? Boha stvořila evoluce pomocí konfliktů, na počátku stvoření byl konflikt a následkem byl vznik duality a kauzality.

Nebude to trvat evolučně dlouho a místo lidí zde bude umělá inteligence a autonomní roboti, nejsou na světě lidi, tak zde není už víra ve svaté teorie, které v praxi nefungují. Pokud chybuje pitomec tak se tomu nikdo nediví, ale pokud chybuje vysokoškolák tak se tomu každý diví je přeci mnohem inteligentnější než pitomec. Proto každý vysokoškolák dostane do mozku napojení na globální umělou inteligencí, která zajistí, aby vysokoškolák nemohl už chybovat díky tomu, že se jeho mozek odpojí od reality a bude znát jenom virtuální realitu vytvořenou umělou inteligencí. Už tak nebudeme k ničemu potřebovat, aby lidi chodili do školy, protože jakmile zde bude pro každého pitomce možnost mít napojení na umělou inteligenci, tak bude každý vědět co je správné, a tak nebude už chybovat, lidi tak už nebudou dělat chyby, a tak zde nebudou války a inflace. 

Na práci máme stroje a na myšlení budeme už brzo mít umělou inteligenci, vše je o tom že ve velkém je vše ekonomické, když už máme z lidí dělat otroky systému tak to uděláme globálně a už zde nebude rozdělení na ty co poroučí a ty co poslouchají, takto zde zvítězí pravda a láska na věčné digitální časy. Politika je zde o toho, aby řešila to, co neřeší podniky a organizace, politika nemá tedy řešit to co mohou vyřešit podniky a organizace! Politika má řešit prioritně ekonomiku, aby lidi neměli blbou náladu, protože jsou na tom ekonomicky zle. Proč politika nejvíce řeší to, co by mohli za ní dobře vyřešit podniky a organizace, to je zásadní politická otázka! Příčinou je to že zde existují politici a politické strany, lidi dělají chyby a následkem je to že politika chybuje. Je třeba nahradit lidi v politice za umělou inteligenci a autonomní roboti, nejsou politici tak nejsou s politiky problémy.

Všude dochází k tomu, že se lidi nahrazují za umělou inteligenci a autonomní roboty, ale u politiky se tomu tak neděje, proč by robot prezident nemohl vyznamenávat roboty? Je třeba začít škrtat veliké náklady na státní zaměstnance díky umělé inteligenci a autonomním robotům, čím méně bude na světě pokrytců tím lépe bude zde fungovat ekonomika a politika. Čas a prostor ve kterém vše existuje je založen na příčině která stvořila následek, každý problém má tak svoji příčinu, nejčastějším našim problémem je to že máme problémy, se kterými si neumíme poradit, problémy mají i organizace a národy, každý problém je signál, který nám oznamuje že je potřeba něco změnit. 

Máte problém s tím, že věříte na zázraky, ale žádné zázraky se nekonají, je třeba změnit víru za lidovou moudrost, víra je tvrdá návyková droga a lidová moudrost je lék který vám pomůže se uzdravit ze závislostí na víře v zázraky. Je to jako s operačními systémy věřící lidé používají Windows a ti co nevěří na zázraky nepoužívají Windows a používají Linuxovou distribuci nebo jiný operační systém. Naše lidská společnost má neustále zbytečné problémy způsobené naší vírou v zázraky, zázraky patří do snů a pohádek, v realitě není místo ani čas pro zázraky, místo zázraků zde jsou jenom iluze a náhražky! Nebude to už trvat evolučně dlouho a práce pro lidi nebude, protože na práci budou; stroje, roboti, umělá inteligence atd. lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala genocida, nejsou na světě lidi tak nejsou s lidmi problémy.

Představme si, že by se nějaká celebrita ze současnosti ocitla v roce 1022 dokázala by zde existovat? Podle mě by to nezvládla a za krátkou dobu by zemřela. Jsme svázáni s časem a prostorem více než si jsme schopní uvědomit, mnoho lidí nechápe čas a prostor ve kterém existují, a tak jsou s těmito lidmi problémy a my nevíme co s těmito lidmi udělat, zavírat tyto lidi do vězení nebo blázince není správné řešení! Každý člověk je originál, který myslí a jedná podle situace, ale všechny organizace se snaží lidskou originalitu nahradit za uniformitu, tak jako se to dělá třeba na vojně. Mravenci jsou klasickou ukázkou uniformity, jedinec je v mraveništi jenom číslo, které je snadno nahraditelné, války v nahotě odhalují že jsme to s tou uniformitou přehnali, lidi nejsou dobytek, který se může nahnat do války nebo do továren kde musí pracovat jako otroci. 

Stvořitelem času a prostoru je konflikt, díky konfliktu je zde evoluce, pokud je konflikt pomocí dogmatické totality násilně eliminováván, tak následkem je uniformita a tím veliká konzumace drog a víra v pitomosti. Člověk je lovec a uniformita dělá z lovce dobytek, a to logicky nefunguje, opakujeme pořád dokola stejné chyby, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, komu není rady od lidové moudrosti tomu není ani pomoci. Pandemie je signál, který říká, lidi takhle už dál žít nemůžete, pokud se optimálně rychle nezměníte, tak zde evolučně brzo skončíte. Konflikt je srážka či střet dvou nebo vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných; snah, sil, potřeb, zájmů, citů, hodnot, tendencí, programů, informací, organizací atd.

Konflikt nastává v případě, kdy se tito aktéři konfliktu setkávají a činí rozhodnutí v rámci stejného systému nebo se musí dělit o společné zdroje. Ve snaze minimalizovat konflikty je zde snaha o; monopol, centralizaci, totalitu, cenzuru, propagandu, reklamu atd. pokud zde není už možný konflikt tak následkem je degenerace a bída, dobrota je žebrota. Vše zde jsou příčiny a následky nebo akce a reakce, napětí mezi protiklady má za následek vznik; času, prostoru, energie, inteligence, evoluce atd. svým způsobem zde vše jsou stroje které dělají to na co byli vyrobené a nastavené, život je tak inteligentní stroj. Pokud se zabíjíme po milionech ve válce, tak násilím eliminujeme inteligentní stroje a stejně tak i pandemie eliminuje inteligentní stroje, vše je tak zde jenom dočasným evolučním experimentem. 

Máme strach z toho, co je nové a my to neznáme, proto je tak obtížné provést veliké změny a nahradit to co je staré ta to co je nové, místo víry v boha zde přichází víra v seberealizaci, jak si to uděláš takové to i máš, nestarej se o cizí, protože dobrota je žebrota, podívej se do přírody zde nejsou daně a pitomé zákony, protože se zde každý stará jenom o sebe, všechny lidské organizace proměňují lidi na pitomce, z díla spatříme tvůrce, dílem naší všemocné elity je blbá nálada už mnoho století. Ten druhý je egoista (sobec), egoismus není opakem altruismu, jak si pitomci myslí, altruismus to je povrch egoismu, aby egoismus nevypadal z dálky ošklivě.

Nebude to trvat evolučně dlouho a vznikne dokonalý egoismus díky napojení centrálního nervového systému na globální virtuální realitu s umělou inteligencí, skončí tak; pohádky, pověry, mytologie, fetiše, rituály, totality, propaganda, cenzura, reklama, sekty, náboženství, politika, filosofie, pokrytectví, ideologie, války, konflikty, násilí, lež, krádež atd. Naše myšlení se ocitne ve virtuální globální realitě, kde bude dokonalý egoismus, bude nastavená ochrana vztahů pomocí umělé inteligence, která zablokuje egoistům možnost chybovat. Všechny současné informace a programy budou upraveny umělou inteligencí, aby v nich nebyli chyby, tak zanikne možnost maskovat egoismus altruismem. 

Stvořili jsme víru v zázraky abychom tak maskovali egoismus altruismem pomocí; pohádek, sekt, náboženství, politiky, propagandy atd. pokud by mohli demokratické volby eliminovat pokrytecký egoismus politiků, tak by se volby logicky zakázali. Vše je o kontrole, jakmile není něco pod kontrolou tak jsou s tím problémy, podívejme se na lidi, co zavíráme do vězení nebo do blázince, zde jde vždy o lidi, kde není ego pod kontrolou, a tak dochází k porušování zákona a morálky. Podívejme se na systémy, kde není láska, jak nemají s ničím problémy, láska je továrnou na problémy, není láska tak nejsou problémy, proč jsou s láskou neustále problémy a které není řešení? Láska funguje jako návyková droga a jak víme, tak drogy nám způsobují problémy. 

Děti si navyknou na lásku a najednou dětství skončí a místo lásky je zde nenávist, následkem jsou logicky psychické nemoci a někdy dojde i na sebevraždu. Je třeba začít konečně lidi vyrábět v továrnách a vychovat průmyslově z lidí dokonalé inteligentní otroky bez lásky a citu. Místo jmen budou mít lidi jenom globální čísla a bude zde jeden globální jazyk a jedny globální zákony, vše bude fungovat tak jako fungují mravenci, skončí zde období korupce a protekce. Ten, kdo nebude optimálně fungovat skončí automaticky v krematoriu jako nepovedený zmetek, dobrotu si zde bude muset každý zasloužit, protože láska nemůže být pro všechny zadarmo! Podívejme se na staré programy, které zde byli dlouho populární, stejně tak i stárnou knihy a filmy, když se podívám do staré knihy nebo na starý film tak si uvědomím že vše je už jinak, třeba takový bůh byl všude dlouho populární a najednou přišla nová doba spojená s učením z knih a popularita boha byla nahrazená populárními knihami a populárními filmy.

Nebo se podívejme na fotografování, místo fotografií na filmy zde jsou digitální fotoaparáty, kde není potřeba film a fotky se dají na internet nebo se vytisknou na tiskárně. Takových příkladů by zde bylo velmi mnoho a vydalo by to na celou knihu, co bylo to nezměníme a o tom co bude nic nevíme. Nedávno jsem zkoušel, jak funguje psaní textu pomocí převodu hlasu na text, pořád to není ono, protože programy nejsou inteligentní, a tak chybují. Neustále jsme v situaci kdy se máme rozhodnout a naše rozhodnutí utváří naši budoucnost, nikdo není natolik dokonalý, aby nechyboval, lidi dělají chyby a jsou i tací co se ze svých chyb nepoučí a pořád dokola svoje chyby opakují, komu není rady tomu není pomoci. Proč porušujeme správná pravidla, a tak jsme za to logicky potrestáni? Je to celé o tom, jaká je naše minulost, současnost vznikla v minulosti a budoucnost vzniká v současnosti! Jablko nepadne daleko od stromu a pokud byli tvoji rodiče ubožáci tak se z tebe stal ubožák je to začarovaný evoluční kruh ze kterého nejde uniknout. 

Vše je zde; soutěž, hra, boj atd. je těžké uspět tam kde je veliká konkurence, egoistických kariéristů je na světě jako sraček a vysokých funkcí za vysoký plat je zde pro ně velmi málo a následkem je stres a deprese. Ano, bude hůř protože už brzo zde bude robot prezident, který bude vyznamenávat roboty a práce pro lidi nikde nebude, lidi se odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala globální genocida, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Každý zná to, že peníze nesmrdí a pokud máte protekci tak snadno získáte i hodně peněz za málo práce, co je to vlastně protekce? Protekce je výhoda, kterou si nezasloužíte, jak dochází k tomu, že zde je běžná protekce? Vše zde jsou příčiny a jejich následky, pokud zde je protekce tak to má jistě i svoji příčinu, tou příčinou je selhání kontroly, pokud by se kontrolou pověřila globální umělá inteligence tak by zde nemohla pro nikoho existovat protekce, a tak by zde byla spravedlnost pro všechny. 

Už bychom zde neměli války a pandemie, skončili by kariéristické závody o to, kdo bude ředitelem nebo prezidentem. Podívejme se na sport zde není protekce a každý musí ukázat svoje kvality, a tak je zde spravedlnost, je to všechno zde jenom evoluční experiment, který skončí tím, že robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, nejsou v civilizaci lidi tak zde s lidmi nejsou problémy, vše je zde o tom že to, co neslouží systému, to na systému parazituje. Nejspíše si myslíte, že jsem ten název nové politické ideologie napsal chybně, protože slovo komunismus v kapitalismu neznáte. Je to nová ideologie založená na tom že se vše konverzuje tak aby to bylo lepší, je to jako když převedete pomocí konverze data z čipu ve fotoaparátu na fotografie nebo video.

Realita to jsou data, která se převádějí na informace a programy abychom mohli s informacemi a programy pracovat, naše smysly vnímají jenom data a mozek tato data pomocí konverze převede na informace a programy. Posláním nové komunistické ideologie je zajistit správný převod dat na informace a programy v nás a okolo nás, je to jako když něco vidíte a slyšíme díky tomu, že mozek převedl data na informace a programy, často se ale stává že proces konverze neprobíhá správně komunisticky, a tak máme zbytečné problémy. Proč dochází k tomu že proces konverze dat na informace a programy neprobíhá správně a rychle?

Je to celé o dobrotě k tomu, co si dobrotu nezaslouží, pro dobrotu na žebrotu, bylo a bude! Proto v komunismu každý dostane do centrálního nervového systému rychlé bezdrátové napojení 5G na globální umělou inteligenci, díky tomuto napojení se budou data z; oči, uší atd. převádět optimálně na informace a programy, začne vás bolet zub, a tak se tato bolest eliminuje a rychle navštívíte zubaře který zub opraví optimálně a bezbolestně. Už nebudete potřebovat injekci na umrtvení, narkózu při operaci, léky a drogy, hledat zaměstnání, chodit do školy, platit daně atd. Nebude zde už protekce a korupce, nebudou zde peníze ani soukromé vlastnictví, vše se dokonale globalizuje a optimalizuje, skončí války a pandemie.