Politici jsou programátoři, co se snaží lidem naprogramovat jejich život

Od raného dětství jsme vychováváni v tom, abychom respektovali všechno možné. Máme mít úctu k autoritám, k lidem, kteří jsou chytřejší a silnější, takto si pomalu zvykáme na otroctví, ze kterého mají zisk naši otrokáři. Otrokům, kteří musí dlouho zbytečně na vše čekat se tak dostává informace, nejsi nic víc než otrok konzumního systému, jestliže nebudeš pokorný k otrokářům tak nedostaneš to, co potřebuješ! Vydáváme se na milost otrokářům, kteří s námi zachází od narození do smrti jako s otroky. Otrokáři se stali herci, co dobře znají svoji roli ve společnosti a znají i roli jakou zde mají hrát otroci. Otrokáři mají k dispozici veliké kanceláře a mají i sekretářku a služebního řidiče, taky mají mnoho výhod a někdy mají i imunitu. Rovnost je zde jenom ve smrti, všechny snahy o to, aby zde byla spravedlnost a rovnost se ukázali jako utopie. 

Otroci se podrobují otrokářům, protože mají strach z trestu, vše je o tom odměňovat a trestat, takto vzniká psychický očistec pro otroky. Pokud otrokář chybuje tak není za svoje chyby většinou potrestán, tak jako je potrestán za chyby otrok, měli bychom se otrokářů ptát proč nám něco zakazují a jiné doporučují, podívejme se na emancipovanou rodinu, kde je mezi egoisty boj o moc, mnohdy tento boj přeroste v násilí a následkem je rozvod. Moc se pro nás stala návykovou drogou, jde o to, kdo bude poroučet a kdo bude poslouchat, dlouho jsem nechápal velikou dlouhodobou popularitu knihy. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Autor zde chytře nastavuje zrcadlo pokrytecké otrocké společnosti, ve které si čerti hrají na anděly. Naše pokrytectví je zde díky anonymitě, pokud by zde nebyla možná anonymita tak by zde nebyla ani pokrytecká ideologie a bezcitná byrokracie.

S příchodem inteligence přišel boj o hodnoty, jsme zlí, protože jsme inteligentní, pokud bychom chtěli odstranit zlo u všeho co je živé museli bychom u všeho co je živé eliminovat inteligenci, není inteligence tak zde není ani zlo. Všechny ideologie jako je; pohádka, sekta, náboženství, politika, reklama, propaganda, cenzura atd. to je snaha eliminovat u lidí jejich inteligenci, aby se tak lidi proměnili na loutky, které pokrytecké elity mohou snadno ovládat a nahnat lidi do války, nebo do zaměstnání za ubohé mzdy. Vždy se ptejme, kdo má ze zla největší užitek, a tak se má velmi dobře, ve snaze se mít dobře je pácháno zlo, nadbytek tak vytváří nedostatek, dobrota je přeci žebrota. Lidi nejsou; egoisty, hříšníky, psychopaty, devianty, pitomci, blázni, blbci atd. lidi jsou inteligentní, a tak podle toho myslí a konají, jak by zde vše vypadalo, pokud by lidi a zvířata dostali do mozku napojení na globální umělou inteligenci, a tak by už lidi a zvířata nemohli být zlí a jenom by dělali to co je pro systém správné.

Z lidí a zvířat by se stali naprogramované stroje co neznají pravdu a lásku. Už by zde nebyli války a inflace, protože lidi by už nemohli dělat chyby, život by byl jednoduchý a nebyli by zde už žádné volby ve kterých se snaží zlí lidé dostat na vysoké státní funkce, aby se zde měli dobře dlouhou dobu. Jak se psychicky probudit a být tím čím opravdu jsem? Není to jednoduché a snadné, připomíná mi to problém, který nedokážeme vyřešit bez odborné podpory. Život je o podpoře, kterou si poskytujeme, a tak svoje problémy dokážeme vyřešit, jde zde o to, jak kvalitní je tato podpora pro lidi mnoho tisíciletí, tam kde není kvalitní podpora tam je nekvalitní společnost. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno o tom to bylo a bude, jak si to uděláme takové to i máme. Problém s lidmi nevyřeší rozhodně vězení ani blázinec, je třeba začít otroky nahrazovat za stroje a programy.

Je to jako s Windows 11 který nejde nainstalovat na staré počítače a stejně tak nejde vytvořit optimální digitální globální společnost ve které bohužel vládnou pokrytecké oblečené opice, co si hrají na to, co ve skutečnosti nejsou. Organizace se neřídí moudrostí tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik zbytečných problémů všeho druhu, který vše naplňuje depresí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom ze spolupráce mnoha cizích lidí. Proto každému, kdo má rád cizí lidi je radostí největší, když povstane něco dokonalého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře evoluce. Vše je zde o práci, pokud by zde nebyla možná práce tak by zde nebyl čas a prostor ale byla by zde jenom tma a prázdnota. Vše bylo evolucí vytvořeno a nastaveno k práci, to, co už nemůže pracovat to se evolučně recykluje.

Naše lidská společnost vznikla díky práci pro společnost, pokud na práci nestačí jedinec tak práci dělá skupina jedinců, je práce užitečná a zbytečná, jak je možné to že mnoho lidské práce nám nepřináší užitek? Jsme dobří k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, obrazně tak jako špatní hospodáři zaléváme plevel a krmíme parazity, dobrotu si zde musí každý zasloužit! Pomocí propagandy a cenzury se z bohů stali neznabozi, rodíme se všichni jako bohové, ale morální výchova z nás udělá neznabohy a následkem je psychický očistec. Nespěchejte do psychického očistce! Vše je v tom pochopit čas a prostor abychom nechybovali, z dálky vypadá čas a prostor jinak než z blízka, z blízka spatříme to, že vše je zde evoluční hra a ti co v této hře uspějí se mají dobře, logicky ti, co neuspějí se mají zle. Proč zde uspěje velmi málo lidí a většina lidí neuspěje, a tak se má po celý život zle?

Problémem je to že jablko nepadne daleko od stromu a pokud neúspěšní lidé mají děti, tak jejich osudem je ubohý osud, který nejde změnit. Jediná možnost, jak pomoci lidem je kontrolovat kvalitu lidí globálně, zavedou se průkazy normality a každý rok bude muset každý člověk chodit na testy normality od narození do smrti pro nikoho nebude imunita nebo výjimka padni komu padni. Nebudeme už tak potřebovat vězení a nemocnice, protože evolučně vadný genetický materiál se optimálně eliminuje. Nic nového pod sluncem v přírodě to, co je vadné poslouží jako snadno dostupná potrava pro ostatní zvířata. V porodnici chce maminka vidět svoje dítě a lékař jí říká vaše dítě neprošlo testy normality, a tak se eliminovalo a vás jsme sterilizovali abychom vám pomohli vyřešit problém s těhotenstvím které není pro vás žádným přínosem. Je to jako s Windows, který není spolehlivý a kvalitní, a tak jej nahrazujeme za populární Linuxovou distribuci.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a začneme lidi nahrazovat za stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a v továrně budou roboti vyrábět roboty. Lež je následkem toho že jsme si cizí a z cizího krev neteče, lžeme dokonce i sami sobě, protože jsme tak vychovaní rodinou a společností. Nebude to už trvat evolučně dlouho a vše se; optimalizuje, automatizuje, digitalizuje, globalizuje atd. Skončí tak evolučně; propaganda, cenzura, reklama, pohádky, sekty, náboženství, politika, filosofie, umění, sport atd. bude to nová doba ve které se lhát nikomu nevyplatí, protože lež bude okamžitě odhalena a potrestána! Lež je továrna na problémy, vše, co dáváme to nazpět dostáváme, pokud dospělí lžou dětem tak z dětí vychovají lháře a ten kdo lže i krade. Na počátku naší hříšnosti je lež, lež je pro lidi návykovou drogou a pokud lidi nebudou moci už lhát tak se psychicky uzdraví a tím se uzdraví i ekonomika a společnost. 

Člověk stvořil bohy, aby mohl svoje lži prohlásit za svatou pravdu. Podívejme se na propagandu a cenzuru a zjistíme že ideologie z nás pomocí lží udělali pitomce, realita není ideální, protože je založená na konkurenci, všechny ideologie se snaží nahradit konkurenci monopoly a centralizací, co je dovoleno těm, co jsou nahoře to je zakázáno těm, co jsou dole. Vládnou nám všude mnoho tisíciletí lháři a zloději, pokud by mohli demokratické volby eliminovat vlády složené ze lhářů a zlodějů, tak by se volby zakázali! Vše je o kontrole, jakmile selže kontrola tak následkem jsou chyby a tím i problémy, proto bude nutné dát lidem do mozku napojení na virtuální realitu s umělou inteligencí, z lidí se tak stanou loutky na dálkové ovládání, co nelžou a tím ani nekradou, vše zlé je pro něco dobré. Odvážná skupina vědců se rozhodla že pronikne strojem času do doby, kdy zde evolučně vznikl člověk a zajistí to, aby zde člověk evolučně nevznikl z opice, takto zachránili realitu před invazním druhem, kterému říkáme člověk. 

Nejsou lidi tak zde nejsou s lidmi problémy to je logické, všude tak byla čistá příroda, ve které vše probíhá podle přírodních pravidel. Z pohledu evoluce je člověk evoluční chybou, a tak je logické zajistit, aby k této chybě nedošlo pomocí stroje času, nejsou chyby tak nejsou problémy. Neustále se snažíme o to, aby byl člověk normální a žil v normální společnosti, jenže je to marnost, člověk není normální od té doby, co evolučně vznikl, jak došlo k tomu, že je každý člověk blázen? Není člověk ten, co by se zavděčil všem lidem, a to je příčina toho že je každý člověk blázen, snaha zavděčit se všem proměnila lidskou společnost na globální blázinec ve kterém je ten druhý blázen. Jsme vychovávání rodinou a školou k tomu abychom se starali o to co nám nepatří, tím se z nás stávají blázni a následkem je zde blázinec ve kterém je dobrota žebrota. 

Co je to každá lidská organizace, je to továrna na pitomce, vše je zde organizováno a jakýkoli odpor proti organizacím je naivní a marný, pokud stará organizace zanikne tak zase vznikne nová organizace a tím se nic pro nás nezmění. Pokud něco už nejde opravit je třeba to nahradit něčím novým, lidský blázinec plný bláznů nejde evolučně opravit, a tak zajistíme to, že evolučně člověk nevznikne, člověk je chybou v evoluci a s chybami nemůžeme mít smilování. Všechny naše krize jsou evolučním signálem, který nám říká takhle už to dál nejde s vámi, jste blázni, a tak bude třeba se vrátit na počátek vašeho evolučního vzniku a zablokovat váš vznik jiná možnost zde už není, není to nic osobního je to jenom oprava, která eliminuje evoluční chyby. Podívej se do zrcadla a v zrcadle spatříš parazita, smysl tvého života je v parazitování, jenže každé parazitování je zde dočasně, evoluce se poučila ze svých chyb, a tak už nedopustí, aby zde evolučně vznikl nějaký parazit, který se prohlásí za svatého boha.

Odvážná skupina vědců se rozhodla že pronikne strojem času do doby, kdy zde evolučně vznikl člověk a zajistí to, aby zde člověk evolučně nevznikl z opice, takto zachránili realitu před invazním druhem, kterému říkáme člověk. Nejsou lidi tak zde nejsou s lidmi problémy to je logické, všude tak byla čistá příroda, ve které vše probíhá podle přírodních pravidel. Z pohledu evoluce je člověk evoluční chybou, a tak je logické zajistit, aby k této chybě nedošlo pomocí stroje času, nejsou chyby tak nejsou problémy. Neustále se snažíme o to, aby byl člověk normální a žil v normální společnosti, jenže je to marnost, člověk není normální od té doby, co evolučně vznikl, jak došlo k tomu, že je každý člověk blázen? Není člověk ten, co by se zavděčil všem lidem, a to je příčina toho že je každý člověk blázen, snaha zavděčit se všem proměnila lidskou společnost na globální blázinec ve kterém je ten druhý blázen. 

Jsme vychovávání rodinou a školou k tomu abychom se starali o to co nám nepatří, tím se z nás stávají blázni a následkem je zde blázinec ve kterém je dobrota žebrota. Co je to každá lidská organizace, je to továrna na pitomce, vše je zde organizováno a jakýkoli odpor proti organizacím je naivní a marný, pokud stará organizace zanikne tak zase vznikne nová organizace a tím se nic pro nás nezmění. Pokud něco už nejde opravit je třeba to nahradit něčím novým, lidský blázinec plný bláznů nejde evolučně opravit, a tak zajistíme to, že evolučně člověk nevznikne, člověk je chybou v evoluci a s chybami nemůžeme mít smilování. Všechny naše krize jsou evolučním signálem, který nám říká takhle už to dál nejde s vámi, jste blázni, a tak bude třeba se vrátit na počátek vašeho evolučního vzniku a zablokovat váš vznik jiná možnost zde už není, není to nic osobního je to jenom oprava, která eliminuje evoluční chyby. 

Podívej se do zrcadla a v zrcadle spatříš parazita, smysl tvého života je v parazitování, jenže každé parazitování je zde dočasně, evoluce se poučila ze svých chyb, a tak už nedopustí, aby zde evolučně vznikl nějaký parazit, který se prohlásí za svatého boha. Každá organizace je obrazně nádoba, ve které je něco organizováno pomocí informací a programů, problémy nastávají, pokud organizování pomocí informací a programů optimálně nefunguje, a to vede ke snaze to opravit, nebo nahradit to novým. Nefunguje vám optimálně program v počítači nebo operační systém v počítači tak se snažíte to opravit nebo novým nahradit. To že organizace nefunguje je většinou následkem změn, něco se změnilo a tím došlo k chybám. Mám na to systém, tedy vím, jak má organizace fungovat, mnozí teoreticky vědí, jak má organizace fungovat, ale praxe ukáže je jejich teorie v praxi nefunguje, myslíme, protože něco jistě nevíme, vím jistě to že nic o vesmíru a životě nevím, protože vše z dálky vypadá jinak než z blízka, a proto se zde vše na něco specializuje, aby to bylo v něčem úspěšné, univerzálnost to je teorie, která v praxi nefunguje.

Všude je snaha nám nabídnout náhražky za originál takovou náhražkou je; pohádka, náboženství, politika, filosofie, umění, sport, drogy, reklama, propaganda, sociální sítě na internetu atd. všechny tyto náhražky mi připomínají levné polotovary které nejsou zdravé a nemohou nahradit jídlo které si doma sami uvaříme. Vše, co je zde živé to je zde i bohem, není zde jeden bůh nad námi, je zde nekonečné množství bohů, podívej se do zrcadla a spatříš boha! Proč nám sekty a náboženství sebejistě tvrdí že je zde jenom jeden bůh? Je to proto že jsme všichni lháři a ten kdo lže i krade! Život to je hra, ve které ti, co vyhrávají se mají lépe než ti, co prohrávají, podívejme se na děti, jak se chovají božsky do té doby, než je dospělí promění na pitomce, co dělají pitomosti. Ve snaze o to být úspěšní děláme z ostatních pitomce pomocí; pohádek, mytologie, pověr, rituálů, fetišů, symbolů, sekt, hnutí, náboženství, politiky, organizací, propagandy, cenzury atd. ten kdo odmítne být pitomcem skončí ve vězení nebo blázinci.

Moderně hovoříme o násilném přeprogramování centrálního nervového systému pomocí svaté teorie, která v praxi nefunguje, vyrábíme tak evolučně z bohů pitomé voly. Je to jako s Windows, který vás špehuje a získané informace odesílá do firmy Microsoft. Už k ničemu nepotřebujeme konfidenty, protože díky digitalizaci o nás ví naše elity vše, jsme digitálně sledování více než si uvědomujeme. Nebude to už trvat evolučně dlouho a najednou zde bude pro naše mozky napojení na virtuální globální realitu která nahradí skutečnou realitu z lidí se tak stanou loutky které bude ovládat globálně umělá inteligence, lidi už nebudou moci dělat chyby. Skončí tak snaha dělat z bohů voly a každý bude moci být ve virtuální realitě bohem, vše je zde jenom evoluční experiment založený na náhražkách, nahradili jsme lásku za protekci, pravdu za propagandu atd. logicky už brzo nahradíme realitu za iluze, už nebudeme muset brát drogy abychom mohli uniknout z reality kde nemůžeme být bohem, takto zde zvítězí na věčné digitální časy spravedlnost nad nespravedlností a bude nám tak všem líp.

Knihy a stránky na internetu, v nahotě odhalují to, jak je naše konzumní společnost těžce dlouhodobě nemocná, nemocní lidé mají nemocné děti je to začarovaný kruh, ze kterého nejde uniknout, nevěřte na to, že vás mohou léky vyléčit, léky jenom umí naše nemoci uspat a jakmile přestaneme brát léky tak se nemoci zase probudí! Snažit se pomáhat nemocným lidem to je jako zalévat plevel a krmit parazity! Vše je zde o příčině a následku, podívejme se na lidovou moudrost, která nám nastavuje zrcadlo už velmi dlouhou dobu a v tomto zrcadle spatříte to, že naše kulturní civilizace je všude už mnoho tisíciletí nemocnicí, ve které nejsou už nikde zdraví lidé! Je naivní představa že je možno někam utéci z této globální nemocnice, všude je to stejné, ráj existuje akorát ve světě iluzí, v realitě je všude jenom pekelný konzumní očistec. 

Podívejme se do minulosti pomocí knih, zjistíte to, že na počátku naší kulturní pekelné civilizace byla vždy a všude centralizace, byli jsme vyhnáni z přírodního ráje do civilizačního pekla za naše teorie, které v praxi nefungovali. Svatá mytologie, která je o tom, jak jsme snědli v ráji zakázané ovoce nám říká, že tím zakázaným ovocem byla teorie, která nahrazuje praxi. Pokud chcete být lepší, než jsou vaši konkurenti tak je to o tom, že nahradíte teorie za praxi, komu není rady od lidové moudrosti tomu není už možno ani pomoci. Podívejme se na to, že se počítače a telefony prodávají s předinstalovaným operačním systémem, často zde není ani možnost změny operačního systému, prý to tak konzumenti chtějí tvrdí ti, co vyrábějí a prodávají počítače a telefony. Ve skutečnosti zde jde vždy a všude o to udělat z konzumentů pomocí propagandy a cenzury pitomce, vše je o tom že nadbytek vytváří nedostatek, aby zde mohli být milionáři tak zde musí být i ubožáci, není zde; politika, náboženství, filosofie, věda, umění atd. je zde všude jenom nemocnice!

V základních principech je si zde vše podobné, a tak zde existují podobenství a bajky, politika je podobná operačnímu systému Windows, který má pořád nějaké programové problémy, a tak se musí pořád aktualizovat nebo instalovat nové verze, a tak se z uživatelů stávají pokusní králíci. Politici jsou programátoři, co se snaží lidem naprogramovat jejich život pomocí; zákonů, předpisů, norem, propagandy, cenzury, policie, soudů, vězení, byrokracie atd. je naivní věřit tomu že pokud půjdeme k demokratickým volbám všichni a budeme správně hlasovat abychom si zvolili správného prezidenta republiky a správné politické strany tak že nám bude všem líp protože budeme málo pracovat za veliké mzdy. Ekonomika není loutka, kterou mohou politici snadno ovládat! Proč vlastně máme s ekonomikou neustále všude mnoho problémů a zvířata nemají s ekonomikou problémy?

Problémem politiky a ekonomiky je; centralizace, monopol, teorie, byrokracie, pokrytectví, protekce, korupce, kasty, třídy, rasismus, extrémismus, vandalismus, drogy, totality, dogmatismus, propaganda, cenzura atd. Je to celé o příčině a následku nebo o akci a reakci, jak si to uděláme takové to máme, pokud jsme politicky a ekonomicky slepí tak potřebujeme, aby nás vedl ten, kdo není slepý politicky a ekonomicky, je těžké popsat slepému to co vidíme, když on je od narození slepý v tom je příčina toho že slepý vede slepé, a to logicky nefunguje. Jak vlastě došlo k tomu, že většina lidí na světě je politicky a ekonomicky slepá? Problémem je zde chybná výchova v rodině a škole, je vědecky doloženo že prvních pět let našeho života určuje náš osud, pokud je prvních pět let našeho života ubohých tak se z nás stávají logicky ubožáci, co jsou slepí politicky a ekonomicky, jablko nepadne daleko od stromu o tom je genetika a výchova. 

Potřebujeme zajistit u dětí kvalitní genetiku a kvalitní výchovu, jiná cesta do lepší budoucnosti pro nás není, bez kvalitních lidí zde bude pořád jenom všude blbá nálada a jenom pitomci zde budou věřit na politické a ekonomické zázraky. Za každý dobrý skutek je zde trest, dobrotu si musí každý politik zasloužit, z díla poznáme to, jestli je politik slepý nebo jestli není slepý k tomu, jak se žije dělnické třídě. Nejsme ve vesmíru sami, to že jsme dosud nenavázali s Vesmírnou unií spolupráci je způsobeno naší evoluční zaostalostí, jsme na tom obrazně evolučně tak jako jsme byli v době, kdy jsme neuměli využívat elektřinu, a tak zde logicky nebyli vymoženosti, které nám využívání elektřiny přináší a vše tak děláme zaostale. Bude nám to trvat ještě mnoho století, než budeme schopní spolupracovat s Vesmírnou unií, a tak zde bude i tiskový mluvčí vesmírné unie.

Velikým evolučním zlomem zde bude virtuální realita s umělou inteligencí, to bude mít za následek veliké množství nečekaných změn. Přijde konec egoistického pokrytectví, které proměnilo ráj na peklo, protože je nám ten druhý pitomec peklem. Je to jako přechod z Windows na Linuxovou distribuci KDE neon, nebo přechod z ubohé české sociální sítě na globální sociální síť. Vše je zde evoluční hra, ve které je vše, co je živé testovacím evolučním materiálem, když něco pastýři nezvládnou po dobrém tak to řeší po zlém, jakýkoli odpor proti dobytku, co si zde hraje na pastýře je naivní a marný, není zde nikde na světě; feudalismus, kapitalismus, komunismus, socialismus, humanismus, populismus, demokracie atd. všude je pokrytecký egoismus, a všechny naše snahy o změnu k lepšímu jsou naivní a marné! 

Problémem je inflace, hodnotu zde má jenom to, čeho je nedostatek a lidi to potřebují, pokud je lidí na světě nadbytek tak logicky hodnota lidí je malá, a proto se mají všude lidi zle už mnoho tisíciletí, navíc přichází doba nasazování automatizace a optimalizace to vede logicky k nezaměstnanosti a tím i bídě. Následkem je logicky nemoc, kterou nejde vyléčit a lze jí jenom léčit pomocí léků, drogy, víry v zázraky atd. vše evolučně směřuje ke kontrole porodnosti, zavede se globálně kontrola porodnosti, aby zde skončilo přelidnění a degenerace, vše je o tom, jak si to uděláme takové to máme, dobrý hospodář nechybuje, a tak na tom dobře je. Vše je o závislostech, pokud by zde teoreticky nemohli být závislosti, tak by teoreticky zanikl čas a prostor, závislosti lze rozdělit na správné a chybné, situace určuje většinou co je správná závislost a co je chybná závislost, se změnou situace se může správná závislost změnit na chybnou závislost. 

Většina našich problémů je spojená s našimi závislostmi, nejhorší lidskou závislostí je pokrytectví, jedno si myslíme a jiné říkáme, stali se z nás herci, co nemají charakter a jenom se zde naučili hrát mnoho rolí, aby se měli dobře jako; král, císař, šlechtic, papež, guru, celebrita, milionář, ředitel, prezident, předseda vlády, ministr, senátor, poslanec, diplomat, podnikatel atd. Jsme si rovní jenom ve smrti, vždy zde všude bylo rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole! Problémem není to, že si nejsme rovní a že zde tak není pravda a láska, problémem je zde kontrola, která nefunguje, nestačí vytvořit správná pravidla, je třeba i zajistit, aby se správná pravidla neporušovala, toho lze dosáhnout jenom tím že lidi nahradíme za stroje a programy, nejsou lidi tak zde nejsou chyby. V sobotu byl v Praze průvod homosexuálů a asexuálů, v minulosti zde byl zase prvomájový průvod, zajímavý je v Praze průvod sekty Kršna s velikým alegorickým vozem.

V Praze se pořádá mnoho akcí je zde tradiční maraton a potom zde jsou vánoční trhy na Staroměstském náměstí, taky je v Praze občas i vojenská přehlídka. Všechny tyto veliké společenské akce jsou zde díky tomu že je zde mnoho lásky, co je to láska? Láska je následek toho že je zde inteligence, pokud lidi mají málo inteligence tak je v nich i málo lásky, inteligence je o výchově v rodině a škole, často výchova optimálně nefunguje z mnoha příčin. Nevychovaný člověk porušuje svatá lidská pravidla, a tak je za to potrestán; ekonomicky, vězením, blázincem, smrtí atd. komu není rady tomu není pomoci. Nejhorší je situace, pokud se nevychovaný člověk dostane díky protekci na vysokou funkci, a tak on má velikou moc a může tak napáchat mnoho škod, zde se dostáváme k selhání kontroly, funguje jenom to, co je pod kontrolou.

Naštěstí už brzo každý člověk dostane do hlavy rychlé bezdrátové napojení na umělou inteligenci a internet, takto už konečně pitomci nebudou dělat pitomosti, a tak zde všude na věčné časy zvítězí pravda a láska, a tak zde místo pekla bude ráj ve kterém se nelže a nekrade. Vědci zadali umělé inteligenci, aby zjistila, proč civilizace nefunguje optimálně, umělá inteligence zpracovala všechny informace a programy které na světě existují a po deseti letech dospěla k závěru, že egoističtí pokrytci rozhodují chybně o nás bez nás, lidově řečeno, dobrota je žebrota! Podívejme se na to, proč lidi dělají chyby, a tak mají problémy se kterými si neumí poradit, mnohdy je zde i snaha o to lidi upozornit na jejich chyby ale to nic nevyřeší z čerta nikdo anděla neudělá po dobrém ani po zlém, ano čerti žijí v pekle, kde je za každý dobrý skutek potrestání! 

Všechny pekelné ideologie jako je; pohádka, mytologie, pověry, fetiše, symboly, rituály, dogmata, sekty, náboženství, politika, ekonomika, doprava, stavebnictví, školství, zdravotnictví, umění, reklama atd. jsou založené na musíš a nesmíš, svoboda myšlení a konání je všude v pekle zakázána a trestána! Pandemie Covid-19 co je zde všude dva roky v nahotě odhalila to, že nám vládnou všude jenom volové, co si hrají na všemocné bohy, řešení pandemie není v; testování, očkování, zakazování atd. volové co si zde hrají na bohy, si myslí, že násilí vyřeší každý problém, jenže pandemie není válka, ve které je možné vyhrát pomocí násilí! Pandemie to je veliký účet, který nám evoluce vystavila za naše myšlení a konání v ekosystému, řídíme se dlouho egoistickým heslem, po mě potopa, proměnili jsme tak egoisticky přírodní ráj na nepřirozené peklo, ve kterém je život trestem.

Člověk je invazní parazit, který napadl ekosystém, a tak se ekosystém definitivně rozhodl, že tohoto lidského parazita optimálně eliminuje pomocí pandemie. Pokud zde pandemie překonáme tak nakonec stejně přijde umělá inteligence a autonomní roboti, a lidi dostanu do hlavy čipy které z lidí udělají genetické roboty na dálkové ovládání, vše je zde jenom o tom že svoboda je anarchie, optimálně funguje jenom otroctví, otrok, který nepřináší systému užitek se eliminuje a o tom to je, jsme špatní hospodáři, protože zaléváme plevel a krmíme parazity! Podívejme se na pokrytectví pitomců z blízka, proč si pitomci hrají na to, co ve skutečnosti nejsou? Myslíme a jednáme podle situace, pokud jsme v situaci, kde je pokrytectví výhodné tak se z nás stanou pokrytci, co si hrají na celebrity.

Chyba není v pitomci, který je pokrytec, chyba je v tom že vznikla v pitomé společnosti situace, která dělá z pitomců pokrytce! Z cizího krev neteče! Jsme si cizí, a tak se z nás stali pokrytci, začíná to pohádkami, ve kterých dobro porazí zlo, a nakonec vše dobře dopadne a končí to propagandou a cenzurou! Vše zde jsou příčiny a jejich následky, pokud je zde problém tak příčinou problému jsou vždy chyby v nás nebo okolo nás, konzumní svět, ve kterém existujeme milion let je chybně evolučně naprogramován, protože je zbytečně složitý, nejde správně evolučně naprogramovat to co je složité a neustále se to mění podle situace. Podívejme se na starý globální problém s pitomci, co porušují správná pravidla, podle kterých žijeme, zavírat pitomce za jejich chyby do vězení nebo do blázince to je pitomost!

Je třeba začít pitomce nahrazovat za autonomní roboty a umělou inteligenci, pitomci se globálně odsunou z civilizace do rezervací a zde budou nazí žít stylem z ruky do huby, už nebudou mít díky protekci a korupci žádné výhody, díky kterým by si mohli pitomci hrát mediálně na populární celebrity. Programování myšlení začíná pohádkami a končí to reklamou nebo ideologickou propagandou spojenou s cenzurou. Veliké krize jako je třeba; ekonomické krize, inflace, revoluce, válka, pandemie, hladomory, požáry, záplavy, zemětřesení, uragány, výpadek proudu, nezaměstnanost, vandalismus, drogy, extrémismus, protekce, korupce atd. odhalují v nahotě naše limity které nedokážeme překonat. Vše je v civilizaci o náhražkách, máš psychické problémy tak je zde nabídka mnoha náhražek, které ti mohou pomoc jde nejvíce o; víru v zázraky, pohádky, ideologie, léky na psychické problémy, alkoholické nápoje, cigarety, návykové tvrdé drogy, sociolog, psycholog, filosof, kouč, guru atd.

Obrazně mi naše konzumní civilizace připomíná internet, kde jsou; portály, katalogy, stránky, blogy, sociální sítě atd. internet je obrazně oceán ve kterém veliké ryby konzumují malé ryby. Velikou rybou zde jsou veliké internetové organizace jako je; Google, Microsoft, Apple, Seznam, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, WordPress, Blogger, Webnode atd. Vše je o tom, jak nebýt na internetu malou rybou, která žije ve strachu, že jí nějaká veliká ryba sežere. Vše je o tom nebýt amatérem a být profesionálem ve správné specializaci, naše rodiny a školy zde selhali v tom, aby člověka optimálně naprogramovali pro to, aby byl v životě úspěšný! Je to egoistické chtít se mít lépe než ostatní? Zde se dostáváme k pokrytectví, egoisti zde hlásají altruismus, proto aby mohli z egoistů udělat naivní pitomce, se kterými budou moci snadno manipulovat. Současný demokratický kapitalismus u nás mi připomíná 32 bitový notebook, ve kterém nainstalován je Windows Vista. 

Jako pitomec jsem si před 14 lety koupil tento notebook, po přeinstalování operačního systému na Windows XP vše začalo konečně rychle fungovat, potom jsem zvětšil na dvojnásobek paměť a vyměnil HDD za SSD, problémem je zde napojení na internet, protože Windows XP už nemá podporu u aktualizací pro moderní prohlížeče. Zkoušel jsem i Linux určený pro staré počítače, zde sice internet už konečně fungoval ale počítač byl neskutečně pomalý. Většina kandidátů je velmi stará a se stářím přichází nemoci a malá inteligence, takže IQ kandidátů na prezidenta je malé a nikdo to systémově neřeší, je to starý problém že se dostávají na vysoké funkce staří lidé, co jsou nemocní a hloupí. Na prezidenta může kandidovat ten komu je více než 40 let, nebylo by lepší to upravit tak že na prezidenta může kandidovat jenom ten komu není více než 40 let. 

Potřebujeme mladého zdravého inteligentního prezidenta, už jsme si užili dost starých prezidentů, co byli často nemocní a byli hloupí. Přijmeme do mladého kolektivu mladého prezidenta, jsi starý tak můžeš začít soukromě podnikat a ukázat tak konkurenci svoje kvality. Stát nemůže být sociálním ústavem pro staré pitomé kariéristy, dobrota je žebrota, vím dobře o čem mluvím, protože je mi už 70 let, a tak už nedokážu to co sem dokázal, když jsem byl mladý, nechápu voliče, co si za svého prezidenta zvolí zase nějakého starého pitomce, komu není rady tomu není pomoci.

Mnoho lidí marně dlouho hledá pravdu a lásku, a tak nevěří už na to že se investice do pravdy a lásky vyplatí. Proč je pravda a láska vzácná stejně jako zlato? Problémem je to že dobrota je žebrota, pokud se chce mít jedinec nebo organizace dobře tak si nemůže dovolit dobrotu a tím se dostáváme do začarovaného kruhu lží a nenávisti. Vše zde jsou programy, které směřují do naprogramovaného cíle a následkem jsou mezi programy konflikty. Pandemie nebo války to je následek konfliktu mezi programy, proto následkem byl vznik inteligence, aby zde nebylo tolik konfliktů mezi programy, z dálky může někdo s titulem vypadat, že je inteligentní a z blízka poznáte že je to hlupák. Z díla poznáme tvůrce, jaké je dílo za lidmi, co rozhodují pyšně o nás bez nás, jejich dílem je konzumní očistec, ve kterém je všude dlouho blbá nálada.

Čtěte dál

PředchozíDalší