Přeskočit na obsah

Digitalizace lidem vymývá mozek a z lidí se tak stávají pitomci

  • D

Čím vyspělejší je naše civilizace tím více je složitější, logicky je zde otázka proč s vyspělostí civilizace přichází automaticky veliká složitost? Příčinou jsou zde náhražky, pokud něco nemáme tak se snažíme najít nějakou vhodnou náhražku a následkem je složitost. Nemáme výhody tak jsme stvořili centralizaci, aby ti, co jsou v centru tak díky protekci získali výhody a tím jsme díky této náhražce vytvořili složitost. Nemáme imunitu tak to řešíme pomocí léků, co nahrazují naši přirozenou imunitu atd.

Je mnoho starých náhražek, které už nepovažujeme za náhražky a myslíme si naivně že to jsou originály, bylo zde v minulosti i mnoho snah se vrátit zpět k jednoduché civilizaci ale ukázalo se, že cesta zpět už není možná! Všechna naše řešení složité civilizace jsou dočasná a povrchní, neustále jsou nám slibovány zázraky v budoucnosti nebo po smrti vždy jde jenom o propagandu nebo reklamu.

Pokud se někdo snaží o to nahradit složitost jednoduchostí tak narazí na pitomce co mu brání v tom, aby se složitost nahradila jednoduchostí příčinou je to, že složitost přináší pitomcům výhody. Vše jistě směřuje k tomu, že zde místo lidí budou naprogramované stroje na akumulátory, člověk se z civilizace odsune do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak nenásilně globálně realizovala genocida.

Evoluční zánik člověka je obrazně jako evoluční zánik počítačů, co fungovali na 32 bitech a tento starý systém už není podporován, protože se podporují jenom počítače na 64 bitech. Nejde si nevšimnout toho, že se lidi stali závislí na digitalizaci, digitalizace je stejně škodlivá jako závislost na cigaretách a tvrdém alkoholu, digitalizace lidem vymývá mozek a z lidí se tak stávají pitomci co dělají samé pitomosti a tím se dostávají do pitomé neřešitelné situace jakou je; inflace, pandemie, válka, vandalismus, populismus atd.