Přeskočit na obsah

Civilizace, kde nejsou soukromé peníze

  • C

Koncept civilizace bez soukromých peněz je velmi netypický a obtížně si lze představit, jak by taková společnost fungovala. Peníze jsou základním prostředkem směny v tradičním ekonomickém systému a jsou také úzce spojeny s vlastnictvím a soukromým podnikáním.

V civilizaci bez soukromých peněz by pravděpodobně byl používán jiný systém směny a obchodování, jako například barterový systém, kde jsou zboží a služby směňovány přímo za jiné zboží a služby. Tento systém by však měl řadu omezení a problémů, například obtížné srovnávání hodnot různých produktů a obtížné určení ceny služeb.

Dalším možným způsobem směny by mohlo být použití společného systému účtování, který by sledoval, kdo kolik zboží a služeb přidal do společného fondu a kdo si kolik od tohoto fondu vyzvedl. Tento systém by však vyžadoval pečlivé vedení účetnictví a úsilí při rozhodování, co bude součástí společného fondu a co bude považováno za soukromé vlastnictví.

Z ekonomického hlediska by bylo takovéto uspořádání velmi neefektivní, protože soukromý vlastník má větší motivaci a zodpovědnost pro úspěch svého podnikání. Soukromé podnikání je také hlavním zdrojem zaměstnanosti a ekonomického růstu.

V souhrnu by tedy civilizace bez soukromých peněz vyžadovala zcela nový ekonomický systém, který by nahradil tradiční systém směny a obchodu. Je však nepravděpodobné, že by tento nový systém mohl efektivně nahradit současný systém a zajistit úspěšný ekonomický rozvoj.