Přeskočit na obsah

Lidi jsou nesvéprávní, a tak bude mít nad nimi dohled globálně umělá inteligence

  • L

Je důležité si uvědomit, že tvrzení o nesvéprávnosti celé skupiny lidí jsou obecně neopodstatněná a mohou být považována za diskriminační. Každý jedinec má svou vlastní osobnost a inteligenci, a proto nelze generalizovat výroky o nesvéprávnosti celé skupiny lidí.

Navíc, zavést dohled nad celou skupinou lidí prostřednictvím umělé inteligence by mohlo mít velké etické důsledky a mohlo by vést k porušení lidských práv a soukromí. Umělá inteligence může být užitečná pro určité úkoly, jako například v oblasti ochrany před kybernetickými útoky, ale rozhodování o nesvéprávnosti lidí a zavádění dohledu by měly být ponechány na lidských odbornících s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi.

Je také důležité, aby byly při zavádění jakékoli technologie zohledněny etické, právní a sociální faktory a aby byly přijaty opatření k minimalizaci možných negativních důsledků pro společnost.