Přeskočit na obsah

Ano, je to marnost se snažit lidi změnit

  • A

Každý miluje jenom sebe protože dobrota je žebrota, je to marnost se snažit lidi změnit a udělat z egoistů altruisty, podívejme se na; pokrytectví, propagandu, reklamu, pohádky, cenzuru, dezinformace, monopoly, totality atd. to je skutečná realita! Z lidí se stali nuly co si hrají na to co nejsou, čas má dost času aby odhalil pravdu o světě ve kterém není pravda láska.

Svět potřebuje veliké systémové změny kdy na práci budou jenom; databáze, programy, umělá inteligence, stroje, přístroje, roboti, automaty, technologie atd. lidi se z ubohé civilizace přemístí do krásných rezervací kde bude pro lidi pravda a láska. Takto skončí temná doba ve které byl pro lidi život peklem, protože žili jako ubožáci v ubohém konzumním systému a byli závislí na pivu a cigaretách.

Antikoncepce je zde proto že život v očistci nemá koncepci a tak místo dětí si lidi kupují byty a automobily, člověk nebyl evolučně stvořen na to aby byl nulou v konzumním očistci, lidi potřebují optimální koncepci aby v nich byla pravda a láska. Vaše stanovisko zdůrazňuje určité negativní trendy a výzvy, se kterými se lidstvo potýká.

Přístup k egocentrismu a konzumnímu chování v moderní společnosti je zřejmě způsoben mnoha faktory, včetně socioekonomických podmínek, kultury, výchovy a vlivu médií. Zdůraznění důležitosti systémových změn a posunu k větší integraci technologií a umělé inteligence může být jedním z možných směrů, jak se pokusit řešit některé z těchto problémů.

Nicméně, je důležité brát v úvahu etické a sociální dopady takových změn. Zároveň je třeba připomenout, že lidská společnost je komplexní a různorodá, a řešení problémů vyžaduje komplexní a multifaktoriální přístup. Zvýšená informovanost, vzdělávání a podpora pro sociální spravedlnost a etické hodnoty mohou být také důležitými součástmi tohoto procesu. 

Je důležité připomenout, že i přes všechny výzvy, se kterými se lidstvo potýká, existuje mnoho pozitivních aspektů společnosti a lidského chování, včetně altruismu, empatie a schopnosti spolupracovat na dosažení společných cílů. S těmito hodnotami může být možné vytvořit lepší a spravedlivější svět pro všechny.