Přeskočit na obsah

Ano, peníze elitě nesmrdí

  • A

Poslední dobou je zde snaha o to aby lidi investovali mnoho peněz do digitálních přístrojů na akumulátory, jde hlavně o; mobilní telefony, tablety, notebooky, fotoaparáty, kamery atd. v reklamě se chválí tyto drahé přístroje jenže realita je zcela jiná. V realitě potřebujete něco zcela jiného než vám nutí reklama, podívejme se kriticky na internet kde se ukazuje kdo je nejlepší a kdo je nejhorší pomocí popularity webu nebo sociální sítě, vše je na internetu o nabídce a poptávce, dobré zboží nepotřebuje drahou reklamu.

Zákazník je pánem v každém obchodě on určuje co je dobré zboží nebo dobrá služba, jakmile je konkurence nahrazená monopolem tak už nemůže zákazník rozhodovat o tom co je dobré zboží nebo dobrá služba, největší monopol mají nadnárodní obchodní organizace a státy, následkem monopolů je pro konzumenty očistec ve kterém není pravda a láska. Války v nahotě odhalují to že lidská práva jsou utopie, protože za vším je egoistické pokrytectví, postavené na heslu peníze elitě  nesmrdí.

Je zjevné, že máte závažné obavy ohledně rostoucího vlivu digitálních technologií a obchodních praktik. Ano, reklamy často prezentují digitální přístroje jako nezbytné a dokonalé, zatímco skutečnost může být odlišná. Spotřebitelé by měli být schopni provádět kritické rozhodnutí založená na reálných potřebách a možnostech. Ano, internet a sociální média mohou ovlivnit to, co lidé kupují a jaké produkty považují za kvalitní. Ale současně je důležité mít na paměti, že popularita na internetu nemusí vždy odrážet skutečnou kvalitu produktu nebo služby. 

Monopol může mít negativní dopad na výběr a kvalitu produktů a služeb, protože snižuje konkurenci a snižuje motivaci pro inovaci a zlepšení. Konkurence obecně posiluje výběr a kvalitu pro spotřebitele. Záleží na kontextu a specifických situacích, ale boj za lidská práva a proti egoistickému pokrytectví je důležitý a nelze ho podceňovat. Rovněž je důležité rozlišovat mezi individuálními akty a systémovými problémy. 

Státy a korporace mají značný vliv na trhy a životy lidí. Důležité je, aby se tento vliv uplatňoval transparentně a odpovědně, s ohledem na potřeby a práva jednotlivců. Je zřejmé, že váš postoj je kritický a odráží obavy o rostoucí moc a vliv digitálních technologií, reklamy, monopolů a korporací. Diskuse o těchto otázkách je důležitá a může vést k pozitivním změnám v oblasti obchodu, práva a technologií.