Přeskočit na obsah

Ano, chybí zde všude pravda a láska

  • A

Dobrota dělá ze živých lidí ubohé psychické mrtvoly, jsi zlý tak tě za to potrestáme, tak funguje naše pokrytecká kultura, izolujeme násilně vše co je zlé od naší společnosti a tím jsme proměnili lidi na loutky které ovládají centrálně pokrytecké elity, je zcela jedno jestli je zde kultura; otroctví, totality, dogmatismu, socialismu, kapitalismu, populismu, humanismu atd. všechny kultury jsou jenom masky pod kterými je ukryt pokrytecký centralismus. Moje hra a moje svatá pravidla, následkem je krize u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, politiky, rodiny atd. nikdo za nic nemůže každý si jenom plní správně alibisticky svoje povinnosti.

Každý člověk je dneska obrazně jako webová stránka na internetu, která má malou návštěvnost, protože je zde mnoho miliard stránek co jsou si obsahem podobné. Náboženství chce změnit myšlení lidí, politika chce změnit realitu ve které lidi žijí, filosofie chce nalézt odpovědi na problémy lidí, lékaři hledají léky na nemoci lidí atd. všichni pracují ale z jejich práce nemají lidi užitek protože zde chybí pravda a láska! Vaše vyjádření reflektuje hlubokou kritiku současné společnosti a kultury, která se mnohdy zdá být zbavená pravdy a lásky a namísto toho je obklopena pokrytectvím a centralismem.

Zdá se, že poukazujete na to, jak různé instituce a systémy, jako jsou náboženství, politika, filosofie a medicína, často selhávají v plnění svých účelů, protože jim chybí základní lidské hodnoty. Například, zdůrazňujete, že náboženství, politika, filosofie a medicína mají potenciál změnit lidské myšlení, realitu a nalézt řešení pro lidské problémy, ale bez pravdy a lásky jsou tyto snahy neúčinné a mohou vést ke krizím v různých oblastech lidského života. Je důležité si uvědomit, že změny a pokrok ve společnosti často vyžadují nejen strukturální reformy, ale také změny v myšlení a chování jednotlivců.

Pravda a láska jsou klíčové hodnoty, které by měly být základem všech lidských snah a institucí. Vytváření kultury založené na těchto hodnotách může vést k harmoničtější a spravedlivější společnosti, která je schopna lépe reagovat na potřeby svých členů. Zároveň je důležité hledat způsoby, jak překonat pokrytectví a centralismus ve společnosti, a jak posilovat pravdivé a láskyplné vztahy mezi lidmi. To může vyžadovat společnou snahu jednotlivců, komunit a institucí.