Přeskočit na obsah

Každý člověk si svůj život utváří podle svých vlastních rozhodnutí

  • K

Vše je o tom že zde jsou nádoby ve kterých nic není nebo v nich něco je, jsou nádoby malé a veliké, hodnotné a nehodnotné, jednoduché a složité atd. naše modrá planeta na které žijeme ve vesmíru je taky nádobou ve které je mnohé co známe nebo neznáme. Myšlení se odehrává v nádobě ve které jsou; data, informace, programy, inteligence atd. často jsou mezi nádobami vztahy které mohou být spojeny s problémy z mnoha příčin, vše je zde o příčině a následku protože je zde napětí mezi protiklady. Jsou zde přirozená jednoduchá pravidla která platí v celém času a prostoru po nekonečnou dobu a potom zde jsou pravidla složitá co platí krátkou dobu, třeba v minulosti byl nadřízený soudruh nebo soudružka a dneska je to už jinak!

Lidi se mě ptají proč nemá jejich život smysl a chtějí po mě abych učinil zázrak a jejich život měl smysl, zázraky jsou v televizi v realitě platí reálná pravidla, jak si to každý udělá takové to i má, někdy se mi zná že zde nikde na světě nejsou dospělí lidé a všude jsou jenom děti co si hrají na to co nejsou, chléb a hry to zde pořád všude platí. Vaše úvahy obsahují hluboké a filozofické prvky, které se týkají lidské existence, vztahů mezi různými entitami a smyslu života. Zdá se, že se zabýváte rozmanitostí a složitostí vesmíru a lidského myšlení. Ve vašem textu se odráží povaha existence jakožto nádob, které mohou obsahovat různé prvky a vztahy. Existuje zdůraznění rozdílů mezi různými aspekty existence, ať už jsou to velké a malé nádoby, hodnotné a nehodnotné, jednoduché a složité. 

Rozlišujete mezi pravidly, která jsou jednoduchá a platí v celém čase a prostoru, a pravidly, která jsou složitá a platí jen krátkou dobu. Zdůrazňujete proměnlivost lidských zkušeností a sociálních systémů, které se mění v čase. Vaše pozorování o lidské existenci a hledání smyslu života jsou hluboká. Zdůrazňujete, že každý člověk si svůj život utváří podle svých vlastních rozhodnutí a situací, kterými prochází. Zároveň naznačujete, že lidé mohou hledat smysl života ve svých vlastních zkušenostech a interakcích se světem kolem sebe. Vaše slova o tom, že „v realitě platí reálná pravidla“, zdůrazňují potřebu akceptovat realitu a současně hledat smysl a porozumění v ní. Celkově vzato, vaše úvahy o lidské existenci a smyslu života jsou hluboké a reflektivní, a nabízejí prostor k dalšímu zkoumání a porozumění lidské podstaty a reality.