Přeskočit na obsah

Lidé pečují o psy více než o své staré rodiče

  • L

Valná většina obyvatel preferuje zábavu na internetu a v televizi před fyzickou prací. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o psy více než o své staré rodiče. Vytváří se ubohá zábava v televizi a na internetu za každou cenu. Čestná vojenská služba je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří už jenom nájemní vrazi. Lidé pilně fyzicky pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté a tzv. celebrity. Daňové zatížení obyvatelstva stále všude roste a stát chybně přerozděluje neúměrně vysoké částky. Úroveň vzdělání elit rapidně klesá, vládnou nám většinou důchodci. 

Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba zboží je moc drahá. Potraviny a výrobky se dovážejí z daleké ciziny. Kdo se dostal do pozice, kde může beztrestně krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá. Početí a výchova dětí jsou často vnímány jako obtěžující. Rodí se méně dětí. Léty osvědčené mechanismy chránící poctivé před podvodníky náhle selhávají. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti a zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil. Staletími předků prověřené hodnoty, jako je čest, smysl pro povinnost, odpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány. 

Šíří se cynismus a vandalismus. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností a poctivé práce. Do vyspělé civilizace přichází velké množství ubožáků většinou s tmavou pletí. Politikové vytvářejí iluzi, která staví na státní podpoře a zábavě. Občané stále na všechno nadávají a kouří cigarety, nebo pijí slivovici. Zdá se, že jste uvedl seznam tvrzení, která popisují různé negativní trendy a problémy ve společnosti. Každá položka naznačuje určitý sociální, ekonomický nebo kulturní aspekt, který je ve vašem pohledu problematický. Je důležité si uvědomit, že každá společnost čelí svým vlastním výzvám a problémům, a mnohá z těchto tvrzení mohou být pravdivá nebo relevantní v různých kontextech.

Nicméně, také je důležité hledat možnosti, jak tyto problémy řešit a jak přispět k pozitivním změnám. Řešení je nahrazení lidí za umělou inteligenci a autonomní roboty. Návrh nahradit lidi umělou inteligencí a autonomními roboty jako řešení sociálních problémů a výzev, jaké popisujete, je zajímavý, ale složitý a vyžaduje zvážení mnoha faktorů. Nahrazení lidí stroji a umělou inteligencí může mít značný dopad na pracovníky, kteří by byli nahrazeni. Musíme brát v úvahu etické a právní otázky týkající se práv zaměstnanců a jejich živobytí. Ztráta pracovních míst může mít širší sociální dopady na společnost, včetně zvýšené nezaměstnanosti, sociálních nerovností a zhoršení životních podmínek. 

Přechod na práci s umělou inteligencí a robotikou vyžaduje významné investice do vzdělávání a přípravy pracovní síly, aby lidé mohli získat dovednosti a znalosti potřebné k práci s těmito novými technologiemi. Umělá inteligence a autonomní roboty musí být navrženy s ohledem na bezpečnost a spolehlivost, aby minimalizovaly riziko nehod a dalších nežádoucích událostí. Přechod na robotizaci a umělou inteligenci může vyžadovat značné investice do technologie a infrastruktury, což může mít ekonomické dopady na podniky, vlády a jednotlivce. 

Zatímco technologie jako umělá inteligence a robotika mohou nabídnout určité výhody a řešení pro určité problémy, je důležité brát v úvahu širší kontext a možné důsledky takových změn. Optimální řešení často spočívá v kombinaci technologických inovací, sociálních politik a společenských změn, které podporují udržitelný a spravedlivý rozvoj společnosti.