Přeskočit na obsah

Život v dogmatické totalitě je pro každého nejistý

  • Z

Udavačství (denunciace) je anonymní či veřejné obvinění (čili udání) osoby nebo skupiny osob, nezřídka z nízkých osobních či politických pohnutek, od kterého si udavač slibuje osobní prospěch anebo na něm má osobní zájem. Udavač je obvykle nazýván konfident nebo informátor. Karel VI. vydal dne 25. 12. 1725 tři právní dokumenty proti českým evangelíkům. Kromě trestů smrti, práce na galejích a konfiskace majetku dal veřejně vyhlásit odměny pro udavače ve výši: 100 zlatých za udání kacíře, 200 zlatých tomu, kdo kacíře dopraví k soudu či třetinu zkonfiskovaného zboží formanů rozvážejících zakázané knihy. Zaručuje se za utajení udavačova jména.

Pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský z Příchovic poslal do všech krajů jezuity, kteří metodou cukru (peněz či podílu na zkonfiskovaném majetku) a biče (nucené práce aj.) rekatolizovali český národ. Přiznej se víme o tobě vše, taky je zde i možnost z tebe přiznání dostat násilím. Život v dogmatické totalitě je pro každého nejistý, nikdy nikdo neví, kdo je udá a mnohé udání může být i falešné a soud to většinou ani neověřuje, a tak je zde běžný justiční omyl. Z cizího krev neteče o tom to zde mnoho století je. Chyba není na straně subjektu ale na straně objektu, vše je zde hra o to, co milujeme a potřebujeme, jde o to, aby v této hře byla správná pravidla pro všechny bez výjimek!