Přeskočit na obsah

Význam plýtvání a šetření je zásadní

  • V

Plýtváme s tím co je nám cizí a šetříme to co je naše, pokud je nám naše duše a naše tělo cizí tak s ním špatně jednáme a nemoc je signálem že špatně jednáme s naším tělem nebo naší duší. Význam plýtvání a šetření je zásadní pro; ekonomiku, ideologii, školství, dopravu, bydlení, zaměstnání, zdraví, psychiku atd. všechny informace z naší dlouhé historie jsou o tom jak jsme na něčem šetřili a na jiném jsme plýtvali.

Čas má dost času na to aby odhalili všechny naše chyby, lidi dělají chyby a často se z nich nepoučí a pořád je opakují, komu není rady tomu není pomoci. Podívejme se na autorské právo, a cenzuru, následkem je bída a zaostalost, pro moc a peníze jsou lidi schopní se vraždit a tím jenom dokazují že jsou na úrovni zvířete, opice s korunou na hlavě je pořád jenom opice!

Vše je zde hra podle pravidel, problémem je to že tato pravidla nejsou spravedlivá, a všechny pokusy o to aby byla tato pravidla spravedlivá jsou marné. Následkem bude nahrazení lidí za roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Vaše myšlenky reflektují určité obavy a názory ohledně stavu současné společnosti a lidského chování.

Zdá se, že se zabýváte otázkami jako je vztah mezi jednotlivcem a jeho tělem či duší, ekonomikou, ideologií, vzděláním, lidským chováním a spravedlností. Mnoho z těchto témat má komplexní dynamiku a může být diskutováno z různých úhlů pohledu. Zkuste se zamyslet nad tím, jak můžete konstruktivně reagovat na tyto problémy ve svém osobním i kolektivním životě. Hledání způsobů, jak se podílet na pozitivních změnách ve společnosti, může být užitečné a naplňující.