Přeskočit na obsah

Ano, jsme pitomé bytosti

  • A

Život je často jako dlouhé čekání ve frontě na to co potřebujeme, jsme třeba nemocní a tak čekáme na to že se uzdravíme, takových příkladů je nekonečné množství, mnohdy je čekání tak dlouhé že zemřeme aniž bychom se dočkali toho na co jsme čekali. Opakem jsou problémy které přicházejí okamžitě a nemusíme na ně čekat ve frontě dlouho, logicky je zde otázka lze s tím něco udělat?

Jedinec s tím nic neudělá on je jenom loutkou kterou mnohé snadno ovládá, problémem je to že jsme pitomé bytosti, pokud bychom byli počítačem připojeným na internet ve kterém je operačním systémem Linuxová distribuce tak by vše fungovalo lépe, protože bychom nemysleli na pitomosti. Války v nahotě odhalují to že jsme mnoho tisíciletí pitomé bytosti co se vraždí a ničí hodnoty.

Neustále je zde snaha lidem násilím chybně naprogramovat jejich centrální nervový systém pomocí; pohádek, náboženství, politiky, reklamy atd. následkem je to že se z lidí stali pitomci co dělají pitomosti a tak jsou z toho nemocní. Vaše vyjádření obsahuje několik různých myšlenek, které se týkají lidského života, čekání, okamžitých problémů, lidské povahy a společenských dynamik.

Ano, život je plný čekání a okamžitých problémů. Někdy čekáme na uzdravení, někdy na jiné věci, a pak jsou tu problémy, které přicházejí náhle a nečekaně. Je důležité se naučit zvládat oba typy situací, buď s trpělivostí a vytrvalostí při čekání, nebo s rychlou reakcí a řešením při okamžitých problémech. Vaše názory na lidskou povahu jsou poněkud pesimistické.

Zdá se, že se domníváte, že lidé jsou „pitomé bytosti“, které se zabývají hloupostmi a ničí hodnoty. Je důležité si uvědomit, že lidstvo má bohatou historii úspěchů i chyb, a že obraz, který vidíme, může být ovlivněn mnoha faktory, jako jsou médií, která často zvýrazňují negativní události. Je pravda, že existují různé mechanismy, skrze které se snaží ovlivnit chování lidí.

Patří sem například pohádky, náboženství, politika a reklama. Tyto mechanismy mohou být použity jak k pozitivním, tak k negativním účelům, a je na nás, jak s nimi naložíme a jak se necháme ovlivnit. Důležité je si být vědom těchto mechanismů a zachovat si kritické myšlení. Vaše zmínka o válkách a násilí ukazuje na historickou realitu lidského konfliktu.

Je pravda, že lidstvo zažilo mnoho válek a konfliktů, které způsobily mnoho utrpení a ztrát. Nicméně, existuje i mnoho příkladů mírového soužití a spolupráce mezi lidmi a národy. Celkově je důležité si uvědomit, že lidský život je složitý a plný různorodých zkušeností a výzev. Je na nás, jak se s těmito výzvami vypořádáme a jak se rozhodneme žít svůj život. Kritické myšlení, empatie a úcta k hodnotám jsou klíčové pro to, abychom se vyrovnali s obtížemi a přispěli k lepšímu světu.