Přeskočit na obsah

Všechny války a krize jsou následkem lidské hlouposti

  • V

Vše co je závislé na času to má problémy se kterými si neumí poradit a tím to není dokonalé, smrt eliminuje závislost na času, život je tam kde existuje závislost na času, čas je zde pevným bodem kolem kterého se ve světě života a programů vše točí, všechny psychické a ekonomické problémy jsou spojeny s nedostatkem času. Vaše úvahy obsahují zajímavé filozofické a existenciální prvky. Zdá se, že se zaměřujete na vztah mezi časem a imperfekcí, s důrazem na lidský život a programy. Uvádíte, že vše, co je závislé na čase, má problémy, ale smrt eliminuje tuto závislost. To je pohled, který lze interpretovat různými způsoby. 

Existenciální myslitelé se často zabývají otázkou času a jeho vlivem na lidský život. Někteří argumentují, že lidská existence je limitována časem, což přináší nejistotu a vytváří prostor pro trápení a problémy. Zároveň však čas může být vnímán jako pevný bod, kolem kterého se vše točí, jak naznačujete. Některé náboženské nebo filozofické tradice mohou hovořit o transcendenci času nebo o významu přijímání časové omezenosti pro plné prožívání života. Je zajímavé pozorovat spojení mezi nedostatkem času a psychickými či ekonomickými problémy.

Mnoho lidí v moderní společnosti se potýká s hektickým životním stylem a tlakem času, což může mít dopad na jejich pohodu a ekonomickou stabilitu. Celkově vzato, vaše myšlenky o čase obsahují hlubší reflexi o lidské existenci a povaze reality. Čas je o prioritách protože pokud nemáme správné priority tak nemáme ani čas na to co nám dělá dobře, dostatek času mají ti co parazitují na cizích lidech a tím je okrádají chytře o jejich čas, válka v nahotě odhaluje jak funguje okrádání lidí o jejich čas života. Vaše úvahy o čase a prioritách obsahují pravdivé prvky, které odrážejí realitu mnoha životů.

Správné priority jsou klíčové pro efektivní využívání času a pro dosahování osobního blaha. Někdy se v hektickém a náročném životním stylu může stát, že lidé ztrácejí orientaci a věnují čas věcem, které jim skutečně nepřinášejí radost nebo smysl. Odkaz na to, že ti, kdo parazitují na cizích lidech, mohou získat dostatek času tím, že využívají čas a úsilí druhých, je také zajímavý a odráží sociální a ekonomické nerovnosti, které mohou existovat ve společnosti. Váš zmíněný výraz „válka v nahotě“ může symbolizovat odhalování pravdy nebo bezprostřední konfrontaci s tím, jak jsou lidé v jejich časovém využívání postaveni vůči sobě.

Může to také ukazovat na různé strategie, které lidé používají k dosažení svých cílů a jak se tyto strategie mohou odrazit na ostatních. Celkově lze pozorovat, že čas a jeho správné využívání jsou klíčovými aspekty lidského života a každodenní existence. Je důležité si být vědom toho, jaké jsou naše priority, a aktivně pracovat na tom, abychom svůj čas investovali do věcí, které jsou pro nás skutečně důležité a smysluplné. Stát nemá peníze na hlouposti a zbytečnosti tak zvedne; daně, clo, poplatky, pokuty atd. následkem je bída a nezaměstnanost to skončí jistě ekonomickou krizí a následkem je válka, bohatí dělají vše pro to aby byli bohatí a mocní bez ohledu na chudé a bezmocné, následkem je nedostatek času a peněz, ryba smrdí od lakomé a pyšné hlavy co zde kraluje.

Vaše úvahy zdůrazňují některé sociální a ekonomické problémy, které jsou v mnoha společnostech skutečné. Diskutujete o mechanismech, které státy často používají k získání financí, a o dopadech těchto opatření na občany. Zvyšování daní, celních poplatků a dalších formálních poplatků je běžným způsobem, jak státy získávají finanční prostředky pro své provozní náklady a investice. Nicméně může to mít negativní dopad na občany, zejména na ty s nižšími příjmy. Vyšší zdanění a poplatky mohou přispět k chudobě a nezaměstnanosti, což může vytvářet neklid a nespokojenost ve společnosti. 

Narážíte také na nerovnosti ve společnosti, kdy bohatí a mocní mohou mít vliv na rozhodování a často prosazují své vlastní zájmy bez ohledu na ostatní. Tato nerovnost může vést k nejistotě a nespravedlivému rozdělení zdrojů. Vaše zmínka o možné ekonomické krizi a dokonce i o válce zdůrazňuje, že ekonomické a sociální nestability mohou mít závažné důsledky. Historicky byly mnohé konflikty a války vyvolány ekonomickými a sociálními faktory. Celkově se ve vašich slovech odráží obavy z nerovnosti, vykořisťování a nespravedlnosti ve společnosti, což jsou témata, která mohou být diskutována a zkoumána z různých perspektiv v rámci politiky, sociologie a ekonomie.