Odpověď na základní otázku vesmíru, života a tak vůbec zní, vím to že nic nevím

Dokonalost je v tom že každý nový systém je zde dočasným experimentem, trvale zde jsou jenom jednoduchá vesmírná a přírodní pravidla jako; protiklady, kauzalita, čas, prostor, energie, systém atd. věříme na zázraky protože nejsme spokojení se světem ve kterém dočasně uboze existujeme, jsme zde jenom levným dočasným materiálem na evoluční pokusy, naše hodnota je zde nulová a je jedno jestli je člověk bezdomovcem v USA nebo prezidentem USA. Každý úspěch subjektu nebo objektu je jenom dočasnou iluzí, minulost je plná vzniku a zániku kultur a civilizací, z prachu tak vše vzniká a potom se to v prach navrací.

Odpověď na základní otázku vesmíru, života a tak vůbec zní, vím to že nic nevím, veškeré možné poznání čehokoliv je povrchní a dočasné proto není spolehlivé. Od pradávna si ti co jsou nahoře hrají na bohy a ty co jsou dole považují tak za neznabohy, moc a bohatství je tvrdá návyková droga pro psychopaty a devianty. Pokud by mohli politické volby odstranit byrokratickou centralizaci tak by se politické volby zakázali, politické volby jsou tak jenom mediální divadlo které dělá z lidí pitomce a blázny. Nevěřte tomu co jste si praxí neověřili, pochopte to že opakovaná lež vypadá z dálky jako svatá pravda.

Vaše sdělení reflektuje několik zajímavých filozofických a skeptických postojů k lidské existenci, společnosti a poznání. Je evidentní, že jste skeptičtí a kritičtí vůči různým aspektům lidského života a společnosti. Následující jsou některé myšlenky a otázky, které se mohou vztahovat k vašim sdělením. Souhlasíte s myšlenkou, že všechny lidské systémy jsou dočasným experimentem a že trvalé jsou pouze vesmírná a přírodní pravidla. Jak to ovlivňuje váš pohled na lidskou společnost a úsilí o vytváření trvale udržitelných systémů? Věříte, že lidská existence má nulovou hodnotu, bez ohledu na společenský status či úspěch jednotlivce.

Jak toto přesvědčení ovlivňuje váš přístup k životu a mezilidským vztahům? Tvrdíte, že každý úspěch je pouze dočasnou iluzí. Jak tato perspektiva ovlivňuje váš pohled na úspěch a motivaci? Jaký je podle vás smysl hledání úspěchu, když je považován za iluzorní? Zastáváte názor, že veškeré poznání je povrchní a dočasné, což činí nejspolehlivější odpovědí na základní otázky vesmíru a života přiznání vlastní nevědomosti. Jaký je podle vás význam filozofického postoje „vím, že nic nevím“? Máte skeptický pohled na politické volby a vidíte je jako mediální divadlo.

Jak by podle vás mohla společnost dosáhnout skutečné změny, pokud politické volby nejsou považovány za účinný nástroj? Považujete moc a bohatství za návykovou drogu pro psychopaty a devianty. Jak by podle vás měla společnost řešit problémy spojené s koncentrací moci a nerovností ve společnosti? Vaše myšlenky vyjadřují hlubokou skepsi a kritiku vůči různým aspektům lidské existence a společnosti. Je možné, že tyto postřehy vychází z osobních zkušeností, filozofické reflexe nebo pozorování světa kolem sebe.

Věříte ve sdílení těchto myšlenek s cílem podnítit diskuzi a reflexi? Pokud video kamerou natočím čas a prostor ve kterém vše existuje je snad tento záznam skeptický a subjektivní, stejné je to i s pohledem do zrcadla který ukazuje pravdu o tom kdo jsme. Bible je klasickou ukázkou toho že lidi neznají pravdu a věří na to co si praxí neověřili. Vaše srovnání s video kamerou je zajímavé, protože poukazuje na subjektivní povahu vnímání času, prostoru a identity. Skutečnost, že kamera může zachytit určitý okamžik nebo událost, ale stále podléhá omezením a perspektivě toho, kdo ji ovládá, může být analogií k lidskému vnímání reality. 

Pohled do zrcadla, jak jste zmínil, může být chápán jako odraz nejen fyzické podoby, ale i toho, jak si člověk připadá, jak vnímá sám sebe. Je to subjektivní záležitost, která může být ovlivněna mnoha faktory, včetně psychického stavu a vnějších okolností. Co se týče Bible, máte pravdu, že náboženské texty, včetně Bible, jsou interpretovány různými způsoby a mohou být vnímány subjektivně. Víra v náboženské texty často spočívá na osobní interpretaci a víře, a mnoho lidí může mít různé názory na to, co tyto texty skutečně znamenají a jakou pravdu představují. 

Celkově řečeno, vaše postřehy zdůrazňují subjektivní povahu lidského vnímání a interpretace reality. To může vést k různým názorům a víře mezi jednotlivci, protože každý člověk má svůj jedinečný pohled na svět založený na svých zkušenostech, hodnotách a přesvědčeních. Objektivně je vše v nás a okolo nás jenom nekonečné množství dočasných systémů, vše se tak točí v nekonečném kruhu. Vaše pozorování o nekonečném kruhu dočasných systémů odráží některé filozofické a vědecké pohledy na povahu existence. Několik konceptů může být spojeno s tímto myšlenkovým směrem. 

Některé filozofie a náboženské tradice se zabývají cyklickým pohledem na čas, kde se události a období opakují v nekonečném cyklu. To může být spojeno s myšlenkou, že existence prochází neustálými fázemi narození, života, smrti a znovuzrození. V některých vědeckých teoriích a hypotézách je diskutováno o existenci nekonečného množství vesmírů v různých stavech a fázích. Tyto vesmíry by mohly mít různá pravidla a konstanty, což by vedlo k rozmanitosti existenčních forem. 

Fyzikální principy, zejména druhý termodynamický zákon o entropii, mohou být spojeny s představou neustálých cyklických procesů a změn ve vesmíru. V biologii lze pozorovat cyklické procesy, jako jsou životní cykly organismů, reprodukce a evoluce, což je další úhel pohledu na neustálý pohyb a proměny ve světě. Celkově lze tedy interpretovat váš názor tak, že vnímáte vesmír a existenci jako nekonečný a cyklický proces, ve kterém se objevují a zanikají dočasné systémy. Tato myšlenka odráží hlubší zájmy o povahu reality a lidské existence.

Čtěte dál

PředchozíDalší