Přeskočit na obsah

Vše je zde v pohybu, klid je iluze

  • V

Bezmocnost je následkem duality, kámen neví, co je to bezmocnost, dualita nedokáže na kámen působit, je to totiž jenom hmota bez energie, která nic nepotřebuje. Všimněme si toho, že tam kde je mnoho bezmocnosti, tam je i mnoho víry v zázraky. Je to tak snadné, uvrhnout živý systém do stavu bezmocnosti, ale vše, co dáváme, to i nazpět dostáváme, jednou jsi nahoře a potom jsi dole, to platí jak pro subjekty, tak i pro objekty. Nemoc to je stav bezmocnosti, který z nás udělal ubožáka, je vůbec možné eliminovat bezmocnost z naší konzumní civilizace, aby nám všem zde bylo líp? To není možné, protože nemůžeme pomáhat vadným lidem, co se chovají jako nepřizpůsobiví příživníci, vadné lidi musíme uvrhnout do bezmocnosti, aby byl zde od nich pokoj, podívejme se do přírody, zde se stávají vadní jedinci snadnou potravou. Zaměstnavatelé neustále kontrolují zaměstnance a vadné zaměstnance vyhazují, dobrota je žebrota, otázkou je, co uděláme s tím, že je na světě mnoho vadných lidí, co naříkají na to, že je diskriminujeme, a tak se dostávají do začarovaného kruhu bezmocnosti. Vadné lidi pomocí dotazníků naskenujeme a jejich těla potom eliminujeme, nejsou vadní lidé tak logicky nejsou problémy s vadnými lidmi. Nemá smysl investovat čas a peníze do toho co je vadné, plevel taky na zahradě eliminujeme.

Zavedou se globálně každoroční kontroly na kvalitu lidí od narození do smrti, ten, kdo bude podprůměrný fyzicky a psychicky, ten bude eliminován, aby neměl problémy s bezmocností, tak eliminujeme naše problémy s bezmocností. Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, eliminujeme tak; důchodce, invalidy, příživníky, lenochy, hlupáky, blbce, pokrytce, politiky, podnikatele, byrokraty, celebrity, fanatiky atd. takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Přerozdělování peněz je jako pohnojení pole, hnojíme pole, abychom na poli pěstovali to, co má hodnotu a přinese nám to zisk v podobě úrody, kterou sklidíme, hnojiva je málo, a tak s ním musíme šetřit, nesmíme hnojit pole, kde poroste plevel. Jak vlastně dochází k tomu, že se hnojí pole, kde roste plevel? Je to o prioritách, plevel pomocí pokrytectví oklame ty, co hnojí pole, a tak si zajistí to, že bude pole, kde roste plevel pohnojené, a málo se pohnojí pole, kde roste to, co má hodnotu. Státní zaměstnanci jsou plevel, který se mnoho hnojí a dělníci jsou hodnotné pole, které se už vůbec nehnojí, protože už na toto pole nezbylo žádné hnojivo, a tak dělníci skončí v exekuci, nebo spáchají sebevraždu.

Když muž řekne ženě při seznámení, že je dělník s malou mzdou, tak je to jako by si podepsal rozsudek smrti, dělnická práce je zde trest pro ty, co nemají vysokoškolský titul. Zde se mi líbí přístup počítačové tiskárny k uživateli tiskárny, pokud tiskárna nemá; elektřinu, ovladače, papír, barvu, servis atd. tak tiskárna nepracuje, uživatel nemůže dát tiskárně výpověď, nebo jí nedat prémie, uživatel se musí o tiskárnu optimálně profesionálně postarat! Představme si dělníky, že by se chovali stejně jako tiskárna. Pane řediteli výroba aut a zastavila, dělníci nepracují, protože nemají to, co potřebují k tomu, aby mohli pracovat, zde je seznam toho, co dělníci potřebují k tomu, aby mohli pracovat. Tak těm dělníkům dejte, to, co chtějí a výroba aut bude pokračovat. To ale budeme muset popustit většinu lidí, co sedí v kancelářích a mají veliké platy, abychom ušetřili peníze pro dělníky. Tak ty lidi propusťte. Pane řediteli, jste propuštěný, protože máte veliký plat, a místo vás zde bude pracovat počítač s umělou inteligencí. Život je šachová hra a rozhodující je zde první tah, tím prvním tahem je oplodnění, ze kterého se narodí dítě, mám optimální životní koncepci, dítě bude mít možnost si vybrat svoje rodiče a bude mít o rodičích všechny informace, pro výběr použije vyhledávací globální programy. Logicky žádné dítě nebude mít zájem o evolučně vadné rodiče co žijí v bídě a zaostalosti každé dítě bude chtít; zdravé, bohaté, krásné, inteligentní, moudré atd. rodiče co dítěti zajistí život v nadbytku a vystudování vysoké soukromé školy.

Nezabývejme se tím jak se to celé technicky a programově realizuje, to je moje výrobní tajemství, zabývejme se tím, jaké budou následky toho, že ubožáci nebudou mít děti. Všechna města v ubohých národech zaniknou, skončí problémy s ekonomickou migrací, eliminuje se; degenerace, přelidnění, diskriminace, rasismus, vandalismus atd. Chceš mít děti, tak se snaž být dokonalým, jinak mít děti nebudeš, jak si to každý udělá takové to i bude mít, nebude možné systém nějak oklamat a podrazit, narození dítěte se bude oslavovat, jako se dneska oslavuje svatba. Výroba antikoncepce už nebude potřeba, konečně zde bude optimální životní koncepce pro naše děti. Cesta bílého oblaku je krátká a nemá smysl a logiku, je zde nekonečné množství lidských priorit a někdy se stane, že najdete někoho, kdo má stejné priority, najednou nejste zde sami a víte, že vaše priority jsou správné. Mnohdy stačí maličkost a malé semeno zakoření a vyroste z něj veliký strom plný sladkého ovoce. Současný svět je o spěchu a úspěchu, ten, kdo se posadí a jenom pozoruje okolí je ostatními považován za nemocného člověka, zdravý člověk je přeci aktivní a snaží se být úspěšným v nějaké specializaci. Následkem musí být nemoci, moc sis naložil a nemůžeš to utáhnout, a tak jsi těžce nemocný a bojíš se smrti, vše, co sis navařil, to si musíš i sníst, o tom to zde je!

Očekáváš od lékaře zázračný lék, jenže takový lék není a nebude, lékem je naučit se odpočívat a zapomenout na; peníze, drogy, výhody, jistoty, popularitu atd. prostě odhodíš zátěž, a tak se začneš uzdravovat, komu ale není rady, tomu není pomoci. Neřeš to, co nevyřešíš, všechny problémy současnosti se jistě v budoucnosti vyřeší, není, kam spěchat, vše je zde díky evoluci jenom dočasným evolučním experimentem, není v absolutnu jediný pevný bod, o který bychom se mohli opřít, vše je zde v pohybu, klid je iluze. Vše je zde marnost a honba za iluzemi, dneska jsi nahoře a zítra budeš dole, jedinou jistotou je nejistota. Člověk stvořil boha ke svému obrazu, aby mohl snadno s naivními důvěřivými lidmi manipulovat, vždy se ptej, komu páchání zla, přináší dobro. Ježíš Kristus je literární postava z divadla v Římě, když nebyl k dispozici pravý svatý mesiáš, tak lidi vytvořili falešného svatého mesiáše, jsme mistři v pokrytectví, pomocí kterého s druhými lidmi egoisticky manipulujeme. Když nemáme pravé krále, tak se spokojíme s ubohými prezidenty, je to jako nahradit manželství za prostituci, co na tom, že nebudeme mít děti, hlavní je přeci kariéra.

Podívejme se na statistiku spotřeby cigaret a piva, drogy dělají z lidí idioty, o tom nikdo nepochybuje, pokud rozebereme příčiny nejčastějších lidských problémů, zjistíme, že příčinou těchto nejčastějších problémů jsou idioti. Jak vyřešit problém se závislostí na drogách? Řešení je jednoduché, nahradíme lidi za roboty a umělou inteligenci, nejsou idioti tak nejsou problémy s idioty. Mnozí budou tvrdit, že nejsou idioti a že je nemůžeme nahradit za GVKB roboty, z díla ale jistě poznáváme to, že všichni lidi na světě jsou idioti, podívejte se na to, že se stydíme za nahotu, žádné zvíře se za nahotu nestydí, na počátku zde byl stud za nahotu a následkem bylo to, že se z lidí stali idioti. Proč se vlastně člověk stydí za nahotu? Příčinou je pokrytectví, vysoká inteligence umožnila vznik pokrytectví, a tak se z lidí stali idioti, konkurence mezi idioty vedla ke vzniku otroctví, kdy malé množství mocných a bohatých otrokářů, násilím ovládalo veliké množství otroků, místo okovů na nohou zde jsou okovy ve formě; kultů, rituálů, pověr, dogmat, pohádek, reklamy, módy, politiky, náboženství atd. Každý má vymytý mozek dezinformacemi, pravda a láska byla vyhnána z naší pokrytecké společnosti. Neustále je zde snaha o dosažení ideální společnosti, jenže jak může být společnost ideální, když se skládá ze samých idiotů?