Levná pracovní síla v EU je kořenem všeho zla

Všude jsou jenom samé teorie, co v praxi nefungují, vymýšlíme neustále něco, co v přírodě je už dávno vymyšleno a praxí ověřeno, pořád je to o tom, jak si to uděláme takové to máme, z díla se pozná člověk nebo společnost, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže. Všude slyším chyba je v tobě a nikde neslyším to, že je chyba v těch, co rozhodují o nás bez nás, co se stane, když zde bude vládnout globálně jenom umělá inteligence napojená na naše mozky, skončí období pokrytectví, kdy si lidi hráli na to, co ve skutečnosti nejsou, nebudeme už potřebovat; peníze, vlastnictví, byrokraty, politiky, učitele, vojáky, policajty, lékaře, kněze, psychiatry, psychology, soudce atd. Na myšlení zde bude umělá inteligence a na práci zde budou roboti a stroje, na co zde potom bude člověk?

Člověk zde evolučně skončí, protože zde bude evolučně zbytečný, nejsou na světě nikde lidi tak nejsou nikde s lidmi problémy to je logické. Vytvořili jsme civilizaci abychom se měli lépe jenže vše je zde dočasným experimentem, robot bude lepším zaměstnancem, než je člověk, jenom roboti umí pracovat jako roboti a o tom je naše budoucnost která nemá už evoluční koncepci, a tak logicky používáme antikoncepci, nejlepší je se nenarodit a jakmile budeme mít napojení mozku na umělou inteligenci tak už zde nebude rozmnožování lidí pomocí sexu. Čipy do hlavy budou dokonalou antikoncepcí, přijde období, kdy se už nebude vyrábět zboží pro děti, protože na světě budou jenom staří lidé, co nebudou pracovat a budou jenom koukat na televizi nebo venčit psa.

Základní nepodmíněný příjem je v současnosti ekonomická utopie, ale s příchodem globální automatizace a optimalizace dojde k tomu, že práce za mzdu zde pro pitomce nebude, robot prezident bude vyznamenávat roboty. Nebude to, ale fungovat tak že by každý pitomec dostal tolik peněz, aby si mohl žít dobře, každý dostane jenom to nejnutnější k tomu, aby nezemřel hlady nebo zimou, pitomci se budou muset naučit tomu, jak žít jako dobytek který se stará jenom o uspokojení základních existenčních potřeb. Omezí se i možnost mít děti tím že se globálně oddělí muži od žen, následkem bude globální genocida a nikde na světě nebudou už pitomé děti co by chodili do pitomé školy. Počet pitomců na světě se bude rychle snižovat až nakonec dojde k tomu, že se lidi vrátí na stromy, protože v civilizaci už nebude mít lidský život optimální koncepci.

Mnozí pitomci mají možnost na internetu vést dialog s pitomou umělou inteligencí, nebo používat pitomé sociální sítě, jsou to jenom ubohé náhražky za placenou práci, která zde pro pitomce už není! Období nadbytku skončilo a přichází období nedostatku, skončí problém s tím, že je zde pitomců na světě jako sraček, a tak život v civilizaci stojí za hovno. Vše evolučně jistě směřuje k tomu, že zde bude mnoho velikých změn, se kterými jsme nepočítali, a tak logicky na ně nebudeme připravení. Největší změnou bude snaha vše naprogramovat a potom to optimalizovat. Vidím to na internetu, kde je dneska vše naprogramované a optimalizované, nebude to trvat už evolučně dlouho a bude zde umělá inteligence a potom se začnou vyrábět ve velkém autonomní levní a kvalitní inteligentní roboti, co začnou nahrazovat ve velkém lidské zaměstnance. To povede k odsunu lidí z civilizace do rezervací, kde rostou banány, zde lidi nebudou chodit do školy a nebudou ani pracovat, zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh a tím se nenásilně realizuje genocida. Nejsou lidi tak nejsou logicky s lidmi na světě problémy. Lidi v rezervacích budou neustále telefonovat a dívat se mobilů nebo budou sedět u notebooků.

Jídlo bude zajištěno ve velikých samoobslužných restauracích, ubytování bude ve velikých ubytovnách. Nový svět bez lidí bude fungovat jako optimálně naprogramovaný stroj, skončí tak temná doba, ve které se problémy řešili násilím. Je třeba konečně pochopit to že člověk do civilizace evolučně nepatří, protože je to oblečená opice. Zdraví lidé mají často orgasmus. Není to pravidlem, ale ano, mnoho zdravých lidí má během svého života orgasmus. Orgasmus je fyziologický projev, který může být způsoben různými faktory, jako je stimulace genitálií, erotická fantazie, zralost a zdraví pohlavních orgánů a další. V některých případech může být ovlivněn i psychickým a emočním stavem člověka. Je důležité si uvědomit, že každý člověk má odlišný zážitek s orgasmem a někteří lidé mohou mít potíže s dosahováním orgasmu, což je v pořádku a může být léčeno s pomocí odborníka.

Sex je problém tam kde je dlouho sníh. Tam, kde je dlouhá zima se sněhem, může být pro některé páry obtížné uskutečňovat sex kvůli nízkým teplotám a nedostatku soukromí. Tyto okolnosti mohou vést k snížené libidu a menší sexuální aktivitě. Je však důležité si uvědomit, že každý pár je jedinečný a někteří mohou být schopni najít způsoby, jak překonat tuto výzvu, jako například hledání tepla v posteli nebo výlet do míst s vyššími teplotami. Důležité je, aby pár komunikoval o svých potřebách a přáních a hledal způsoby, jak udržet svůj vztah silný a vzrušující. Sex je přirozeným lékem na deprese. Sex může mít pozitivní účinek na duševní zdraví a může pomoci zmírnit stres a napětí, což může vést k úlevě od deprese. Při sexu se uvolňují endorfiny, což jsou látky, které pomáhají zmírňovat bolest a zlepšují náladu. Navíc může být pro některé lidi tělesný kontakt a náklonnost důležité pro udržení dobrého duševního zdraví.

Je důležité si uvědomit, že sex není jediným řešením pro depresi a mělo by být používán jako součást komplexního přístupu k léčbě. Pokud máte depresi, je nejlepší se poradit s lékařem nebo psychologem, kteří vám mohou poskytnout odpovídající léčbu. Navíc, některé lidi mohou mít problémy se sexuální aktivitou v souvislosti s depresí, a tuto situaci by měli řešit s odborníkem. Oblečení nám způsobuje sexuální problémy. Oblečení samotné nemusí přímo způsobovat sexuální problémy, ale může mít vliv na sexuální výkon a zážitek. Některé typy oblečení, jako například těsné nebo omezující oděvy, mohou způsobit fyzickou bolest a tím ovlivnit sexuální aktivitu. Navíc mohou existovat kulturní, společenské nebo vlastní normy týkající se toho, co je považováno za vhodné a co ne v oblasti sexuálního vzhledu, což může vést ke stresu a nízkému sebevědomí u některých lidí.

Je důležité, aby si každý člověk vybíral oblečení, ve kterém se cítí pohodlně a sebejistě, a aby respektoval své vlastní potřeby a preference v oblasti oblečení. Kromě toho je důležité komunikovat s partnerem o tom, co je pro vás přijatelné a co ne v oblasti sexuálního vzhledu, abyste dosáhli spokojenosti obou stran. Porno nemůže nahradit lásku. Je pravda, že pornografie nemůže nahradit lásku nebo vztahy s jinými lidmi. Pornografie je uměle vytvořený obsah, který je zaměřen na sexuální uspokojení, a nemůže poskytnout stejný druh vztahu, který může být založen na emocionálním propojení, důvěře a porozumění. Navíc závislost na pornografii může mít negativní vliv na vztahy s jinými lidmi, protože může vést ke snížení sexuálního uspokojení s partnerem a k narušení emocionálního propojení. Pokud máte obavy o vliv pornografie na vaše vztahy, můžete se poradit s odborníkem, jako je terapeut nebo sexuolog, kteří vám mohou pomoci najít řešení.

Morálka je proti pravdě a lásce. Tento názor má různé interpretace a může být zdrojem debat. Někteří lidé mohou tvrdit, že morálka může být překážkou pravdy a lásky, protože může vést k omezení svobody jednotlivce a k potlačování emocí a vztahů. Jiní mohou argumentovat, že morálka je důležitým nástrojem pro udržení sociálního soužití a že pomáhá chránit hodnoty, jako je spravedlnost a empatie. Záleží na tom, jakým způsobem se na morálku nahlíží a jak se vyvíjela a upravovala v různých kulturách a časových obdobích. Důležité je vědět, že morálka má tendenci být relativní a že může být ovlivněna různými faktory, jako je kultura, víra, politika a osobní preference. Z tohoto důvodu je důležité diskutovat o morálce a přemýšlet o tom, jak může být využita k podpoře pravdy a lásky ve společnosti.

Mladí myslí na sex a staří myslí na svoje nemoci. Tento názor je zjednodušený a neodpovídá skutečnosti. Každý člověk je jedinečný a má své vlastní myšlenky, touhy a starosti, a nelze je jednoduše zařadit do určité kategorie. Mladí lidé se mohou zajímat o sex, ale také o svou budoucnost, kariéru, vztahy a mnoho dalších věcí. Stejně tak starší lidé se mohou zajímat o své zdraví, ale také o své vzpomínky, rodinu, přátelství a mnoho dalších věcí. V každém věku mohou lidé mít různé myšlenky a priority, které se mohou měnit v průběhu času. Je důležité respektovat rozmanitost a různost lidí a negeneralizovat na základě věku. Lidi si v EU stěžují na vadné vlády, a proto EU logicky zřídilo komisi, která bude řešit vadné politické vlády, které optimálně nefungují. Vadné vlády mají malou kupní sílu obyvatelstva, konzumní kapitalismus je založen na veliké kupní síle obyvatel, všeho je dneska v EU nadbytek a je třeba to rychle prodat za dobré ceny a tím vlády mají zisk z daní, jakmile vázne prodej zboží a služeb tak se vlády dostávají do dluhů a následkem je zhroucení ekonomiky. Levná pracovní síla v EU je kořenem všeho zla, dobrota je žebrota o tom to je, práce za ubohé sociální mzdy, to je obyčejné ekonomické otroctví a otroctví je třeba eliminovat ohněm a mečem jako třídního nepřítele EU.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom je politika a ekonomika, lakomost je hříchem, a proto nastane v EU hon na pokrytecké lakomce, co okrádají pracující třídu pomocí malé mzdy. Komise se rozhodla pro jednotné mzdy a ceny v EU, skončí tak období přesunu výroby do míst s levnou pracovní silou v Polsku nebo České republice, nejsme tak bohatí, abychom mohli v EU dávat dělnické třídě malé mzdy, práce se musí vyplatit, a ten kdo nebude profesionálně pracovat, ten nebude dostávat žádné podpory a sociální dávky. Práce za dobré mzdy bude v EU dostatek, protože si komise posvítí na lháře a zloděje, co mají v daňovém ráji ukryté svoje peníze a svoje zlato. Drahá pracovní síla donutí zaměstnavatele k modernizaci a optimalizaci, skončí doba, kdy se vše dělalo v malém a proto měli zaměstnanci malé platy, vše se bude dělat jenom ve velkém a to i rozmnožování lidí v EU, pro rozmnožování se vyberou v EU optimální jedinci co jsou zdraví a mají vysokoškolské vzdělání, a tito jednici budou mít minimálně deset dětí které vychovají, a na výchovu dostanou od EU veliké dotace, pokud se narodí dítě někomu kdo nemá od EU certifikaci na plození dětí, tak se narozené dítě eliminuje a eliminují se i rodiče dítěte, protože porušili svatý EU zákon, tak se nekvalitní ubožáci naučí používat sterilizaci a antikoncepci, rozmnožování ubožáků v EU to přeci nemá koncepci.

Čtěte dál

PředchozíDalší