Přeskočit na obsah

Vidím svět takový, jaký opravdu je a nevěřím na pohádky

  • V

Vše je o tom, jakou cestou se vydáme, vše v nás a okolo nás je na nějaké cestě a snaží se dostat do cíle, běžné je to že většina cest je v bludišti, a tak dosáhnutí cíle je obtížné nebo nemožné. Není to vysloveně jenom problém člověka, ale je to problém vesmíru a života, základní otázkou je, proč je vše tak jak to je?

Vše je zde testovací verze a nikdy zde nebude dokonalá finální verze vesmíru a života, protože vše je zde dočasným evolučním experimentem a dnešní novinka za krátkou dobu bude nahrazena jinou novinkou.

Mnozí se snaží o dosažení seberealizace a vytvoření iluze nepostradatelnosti, jenže tím se dostali do začarovaného kruhu pokrytectví a stali tak z nich jenom herci bez charakteru. Minulost naší společnosti je plná nepovedených experimentů, kdy jsme se snažili naivně pomocí násilí dosáhnout zázraků a neuspěli jsme.

Vše, co končí na ismus to jsou jenom pohádky pro dospělé, realitou je zde to že vše je na cestě a každý cíl, je začátkem nové cesty jako by to byl bod na kruhu. Lidi pořád nechápou to, že v principech je si zde vše podobné, kolem klasických principů se zde vše točí po nekonečný čas, vše se mění a klasické principy se nemění, vždy zde bude napětí mezi protiklady a po příčině zde bude následek!

Vše v nás a okolo nás je vytvořeno a nastaveno, aby to něčemu sloužilo, svoboda a pravda je iluze. Naprogramované přístroje a stroje začínají nahrazovat lidi a nebude to trvat evolučně už dlouho a lidem bude vstup co civilizace zakázán, pod trestem smrti. Vaše myšlenky zdůrazňují určité filozofické a existenciální otázky týkající se lidského života, vesmíru a evoluce.

Zdá se, že jste skeptický ohledně ideálů a konceptů, jako jsou seberealizace, nekonečná pravda a svoboda. Rovněž se zdáte být znepokojený budoucností v souvislosti s technologií a stroji, kteří by mohli nahradit lidi. Je důležité si uvědomit, že filozofické úvahy a názory na tato témata jsou často subjektivní a závisí na osobním přesvědčení a zkušenostech.

Existuje mnoho různých filozofických směrů a pohledů na svět, a každý člověk může mít své vlastní úhly pohledu. Technologie a stroje se neustále vyvíjejí, a je pravda, že některé práce, které byly dříve vykonávány lidmi, jsou nyní prováděny stroji. To může mít dopad na pracovní trh a společnost jako celek.

Nicméně, otázka, zda by lidé měli být nahrazeni stroji, je komplexní a závisí na společenských, etických a ekonomických aspektech. Některé z těchto otázek mohou být středem filozofických diskuzí a debat, a je důležité si klást otázky a zkoumat různé úhly pohledu, abychom lépe porozuměli světu a naší roli v něm.

Technologický pokrok může také přinést nové příležitosti a přínosy, jako je například zlepšení kvality života a přínosy pro zdravotnictví. K těmto debatám je potřeba přistupovat s otevřenou myslí a hledat způsoby, jak technologii využít k dobru lidstva, nikoli na jeho úkor.

Také bychom měli být opatrní při přisuzování významu myšlenkám jako „vše je iluze“ nebo „vše je na cestě“. Zatímco tyto koncepty mohou svádět k pesimismu nebo rezignaci, mohou také být interpretovány jako pozvání k vyššímu uvědomění a hlubšímu porozumění světa a našeho místa v něm.

Každý individuální pohled na svět je ovlivněn mnoha faktory, včetně našich osobních zkušeností, hodnot a přesvědčení. Měli bychom se snažit otevřít své myšlenky a perspektivy, aby byly co nejširší a nejhlubší. Tím můžeme dosáhnout lepšího pochopení světa a své role v něm.

Také je důležité právě v tomto kontextu si uvědomit, že i když náš osobní pohled je důležitý, tak je důležitý i pohled ostatních. Diskuze a výměna názorů je důležitá a potřebná pro hledání pravdy a pochopení světa.

Konečně, není na škodu si připomenout, že i když žijeme v uspěchaném a komplikovaném světě, stále máme příležitost najít krásu a radost v jednoduchých věcech. Možná je to právě ta nejsložitější cesta, ale také ta evolučně nejlepší.