Přeskočit na obsah

Ve správné výchově dětí je naše budoucnost

  • V

Programování na počítači je pro nás složité, protože je nám cizí, jednoduché je to, co je nám blízké vše je o tom pochopit příčiny a následky, každý si jistě všimnul toho, že společnost dobře odmění ty, co jsou hodně inteligentní a mají veliké vědomosti, doba, kdy společnost potřebovala fyzicky výkonné lidi evolučně už skončila, jedinou výjimkou je dočasně těžká dělnická práce nebo sport.

Problémem je dneska výchova dětí v rodině a škole, dospělí nemají čas na děti, protože musí svůj čas věnovat práci a pokud mají volno tak je věnují spánku a odpočinku. V dětech je naše budoucnost, pokud si děti špatně vychováme tak zde bude zaostalost a tím i bída, pořád je to všude o tom, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Člověk se liší od zvířat v tom, že se dobře stará o děti, pokud by lidské dítě vychovali divoká zvířata, tak by se v dospělosti člověk choval jako zvíře a museli bychom jej zavřít do klece! 

Vaše pozorování o programování, vzdělání, a výchově dětí obsahují několik zajímavých myšlenek. Ano, programování může být na začátku složité, zejména pro ty, kteří s ním nemají zkušenosti. Nicméně, mnoho lidí se s praxí stane lepšími programátory. Klíčem je trpělivost, pravidelná praxe a učení se z chyb. Ve společnosti jsou odměňovány různé dovednosti a schopnosti, nejenom inteligence a vědomosti.

Různá povolání a obory mají různé požadavky. Je pravda, že výchova dětí je klíčovým faktorem pro budoucnost společnosti. Rodiče a učitelé mají důležitou roli v tom, jak se děti vyvíjejí a jakým směrem se ubírají. Důležité je také věnovat dětem dostatek času a pozornosti. Je třeba najít rovnováhu mezi prací a rodinou. Rodiče mají odpovědnost věnovat dětem čas a podporovat jejich rozvoj. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, například plánováním rodinného času a komunikací. 

Lidé mají výhodu v tom, že jsou schopni vzdělávat své potomky a předávat jim hodnoty a dovednosti. To nám umožňuje vytvářet sofistikovanou společnost založenou na vědomostech a kultuře. Celkově je důležité si uvědomit, že společnost je komplexní a mnoho faktorů ovlivňuje její směřování. Vzdělání, výchova a podpora dětí jsou jistě klíčové aspekty, které mají vliv na budoucnost společnosti, ale existují i další faktory, jako jsou hospodářské podmínky, politické rozhodnutí a technologický pokrok.