Přeskočit na obsah

V případě manipulací vždycky existuje nějaký skrytý manipulátor

  • V

Neustále je zde všude snaha pomocí; násilí, zákonů, morálky, propagandy, cenzury, byrokracie atd. z centra ovládat mnoho lidí, a tak vznikají; státy, monopoly, organizace, hnutí atd. jediná rovnost mezi lidmi je zde ve smrti, bylo zde mnoho snah o to, aby se centralizace eliminovala ale vždy se ukázalo to, že následkem je zánik civilizace a kultury.

S centralizací přicházejí problémy, na které není optimální řešení, nejčastějším problémem je to že ti, co jsou nahoře se nestarají optimálně o ty, co jsou dole podle hesla z cizího krev neteče. Války v nahotě odhalují to, že miliony zbytečně mrtvých lidí to je pro ty, co jsou v centru jenom statistika, podívejme se na to, jak se díky válkám neustále mění hranice a mění se i kultury.

Centralismus stvořil pokryteckou kulturu, v minulosti se ti, co byli v centru chytře schovávali za boha; byla to boží válka, zákony dal lidem bůh, vše zde mělo osud určený bohem atd. Když lidi přestali věřit na všemocného spravedlivého boha, tak se bůh nahradil za; propagandu, cenzuru, konfidenty, drogy, dluhy atd. parazit logicky dělá vše pro to, aby mohl parazitovat na hostiteli o tom je naše pokrytecká kultura.

Z dálky vypadají ti, co nám vládnou jako oblečené hříšné opice a z blízka spatříte roboty na baterky, z díla poznáme tvůrce, podívejme se na dílo těch, co nám zde všude dlouho vládnou, jejich dílem je realita, ve které se z lidí dělají roboti na baterky.

Mnozí si myslí že robot na baterky nemůže vypadat jako člověk, to je omyl, věda a technika postupuje rychle evolučně dopředu, a tak se už vyrábí roboti co vypadají z dálky jako lidi, podívejte se třeba na politiky, co dokážou brát několik platů najednou to může stíhat logicky jenom robot na baterky, nebo politici schůzují velmi dlouhou dobu to taky může zvládnout jenom robot na baterky.

Všude dneska dochází k; automatizaci, optimalizaci, digitalizaci, globalizaci atd. logickým následkem je to že se ti co jsou ve vysokých státních a podnikových funkcích se nahrazují za roboty na baterky, je proto zcela jedno koho zvolíte ve volbách za svého zástupce, když na kandidátkách jsou jenom roboti na baterky, co vypadají z dálky jako politici.

Vše je zde o příčině a následku, pokud chybujeme tak následkem jsou problémy, jsme dobří k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží a jsme zlí k tomu co si zlé jednání nezaslouží, příčinou našich chyb je vždy nějaký extrém.

Jako je třeba; degenerace, přelidnění, centralizace, monopoly, byrokracie, politika, náboženství, pohádky, reklama, populismus, dogmatismus, cenzura atd. pokud někdo poukáže na amatérské chyby tak je prý chytrý jako Šalamounovo hovno!

Cynismus je naším skutečným národním náboženstvím, pro egoistické pitomce je totiž snadné něco odsoudit bez důkazů a je pro ně těžké něco do hloubky pochopit a opravit chyby v sobě nebo ve svém okolí.

Virtuální sociální sítě se dneska stali moderní sektou, ve které si egoističtí pitomci hrají na svaté autority a neuvědomují si to, že trpí spasitelským komplexem. Vše je zde o náhražkách, které jsou levné a snadno dostupné, nebude to trvat dlouho a dojde k nahrazení ubožáků za umělou inteligenci a autonomní roboty, ubožáci skončí v rezervacích a zde se oddělí muži od žen.

Každý náš úspěch je jenom iluze, protože nemáme správné informace, vše se zde jenom kopíruje, protože něco může vzniknout jenom z něčeho! Semeno se proměnilo ve strom, protože mělo štěstí, bez štěstí není možný zázrak, většina semen nemá to štěstí, a tak z nich nic nevyroste. Z malého zde vzniká veliké a po čase se to zase rozpadá na malé, je to neustálý koloběh příčin a následků.

Pracně získáváme odpovědi na mnoho tajemství, ale tajemství je zde nekonečné množství a není v našich silách všechna skrytá tajemství odhalit. Vše, co je zde živé to je nádobou, do které něco přichází a něco z ní vychází, v mnohém se tak vše živé podobá továrně a čím více je továrna složitější a aktivnější tím větší potřebuje vědomosti a inteligenci.

Je to snadné utéci od problémů a je těžké problémy vyřešit, největším lidským problémem je amatérismus, který si hraje na profesionalitu, jenže z díla se vždy pozná, kdo je amatér a kdo je profesionál. Svět se dlouho topí v problémech, protože si zde všemocné elity, co mají imunitu hrají na ekonomické profesionály a dělají z lidí pitomé ubožáky pomocí chybných zákonů.

Proč jsou zákony chybné, to je základní lidská otázka, na kterou je si třeba odpovědět správně. Zákony jsou chybné, protože je vytvářejí amatéři, z díla se pozná tvůrce, bylo a bude! Vše je zde naprogramovaný proces a pokud jsou v programu chyby tak tento proces chybuje to je logické, lidi dělají často chyby, protože dělají to, čemu vůbec nerozumí.

Neustále slyším od politiků a byrokratů já jsem myslel, a proto jsem chyboval, myslíme, protože něco nevíme, podívejme se na knihy a hledejme v nich chyby, čas u každé staré knihy odhalí amatérské chyby, protože můžeme porovnávat současnost a minulost. Proč zákony mají výjimky a proč je zde imunita pro politiky?

Příčinou je pokrytectví, kdy ti, co jsou mocensky nahoře, hlásají mediálně lásku, a přitom jejich myšlení je plné nenávisti, minulost naší malé republiky je plná egoistického pokrytectví, a tak jsme národem cyniků, stali se z nás profesionální herci, co nemají charakter a jde jim jenom o kariéru za každou cenu, pokud by zde vládli zelení cizinci z vesmíru, tak bychom se tomu rychle přizpůsobili a přijali jejich zákony a jejich kulturu.

Propaganda se snaží ovlivnit naše postoje a mínění. Zjednodušeně se dá říct, že je to vlastně emotivně vyhrocená reklama, která vytrhává informace z kontextu, je tendenční nebo vysloveně lživá.

Většinou se nám snaží něco vsugerovat a nasměrovat naši pozornost a uvažování určitým směrem, zároveň se snaží eliminovat naše staré přesvědčení. K tomu jí slouží jakékoliv; zpochybnění, strašení, znejistění, oslabení atd.

Asi nejznámější definice říká, že propaganda je úmyslný a systematický pokus o formování vnímání reality, manipulování poznání a přímého chování způsobem a směrem, který vyhovuje tvůrci této svaté propagandy.

Snaží se předstírat, že o dané věci správně informuje, ale jde o informování je zkreslené a neobjektivní. Někdy se vydává za vědu, ale na rozdíl o vědy nám předkládá, co konkrétního si máme myslet a zároveň jí nevhodné informace zamlčuje. Vzdělávání by nám mělo rozšiřovat obzory a nabízet různé úhly pohledu.

Manipulace je základní nástroj propagandy. Útočí na základní lidské potřeby a city. Nebezpečnější jsou manipulace cílící na emoce než ty, které se tváří jako racionální argument. Obecně se víc šíří takové zprávy a informace, které právě na negativní emoce míří.

V případě manipulací vždycky existuje nějaký skrytý manipulátor, který manipulaci využívá, a oběť, v jejíž neprospěch manipulace probíhá. Obětí manipulace může být jedinec nebo organizace, který manipulaci podlehne a propagandě uvěří, nebo klidně i někdo, o kom se daný kousek propagandy zmiňuje.

Mezi základní manipulativní techniky patří: strach, vina, nálepkování, lži, obrazy, filmy atd. Propaganda nutně není jen neslušná. Slušná propaganda se spíš podobá reklamě a má jasně identifikovatelný zdroj. Sem patří třeba kampaně na podporu darování krve, osvěta ohledně zdravé stravy nebo rizik kouření. Stojí za ní i odborné instituce, hnutí nebo ministerstva.

Neslušná propaganda je nebezpečná tím, že manipuluje s pravdou, používá dezinformace a opakování. Může tak vyvolávat nenávist, podporovat nedemokratické režimy nebo vytvářet zkreslené pojetí světa. Ověřujte si informace, které se k vám dostávají. S negativní propagandou jsou často spojené cizí informační zdroje. Naučte se objektivně rozlišovat mezi věrohodnými a nevěrohodnými informačními systémy.