Přeskočit na obsah

V hříšném světě, se musí za vše platit

  • V

Nový prezident přišel v roce 2023 do základní školy a žáci se jej mohli na cokoli zeptat. Žák. Co je to pravda a láska? Prezident. To je špatně položená otázka zkuste to znovu. Žák. Ta otázka je správně položená ale vy na ní neumíte správně odpovědět. Prezident. K čemu je mi to vědět co je to pravda a láska, já potřebuji vědět co je to lež a nenávist, lež a nenávist je pro mě pevným bodem, kolem kterého se točí moje funkce prezidenta. Žák. Pokud pořád lžete tak logicky už nemůžete vědět co je to pravda a láska. Prezident. Lež a nenávist byla a bude vždy populární, a to logicky znamená, že o pravdu a lásku se zajímají jenom pitomci a blázni. Pochopte konečně to, že v pekle není místo pro pravdu a lásku, protože v konzumním pekle nejsou nikde andělé a jsou zde jenom čerti co lžou a kradou. 

Žák. Pokud jsme všichni v tomto pekle čerti tak jaký má smysl ideologie, když z pekla nejde udělat ráj? Prezident. Ideologie je síť, do které se chytají voliči, čím lepší je síť tím úspěšnější je ideologie, je to něco jako sociální sítě na internetu. Žák. Co se stane až zde místo lidí budou jenom autonomní roboti, bude zde ještě fungovat ideologie? Prezident. Pokud zde místo lidí budou roboti tak nebude už potřeba k ničemu ideologie, roboti budou naprogramovaní k tomu, aby správně sloužili centrálnímu systému a nebyli s nimi žádné problémy. Vše je zde dočasně, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, hříšníci nemají prachy, a mají z toho deprese, a myslí si, že jejich hříšné problémy, za ně vyřeší jiný hříšník na internetu?

Proč by proboha měl hříšník pomáhat zadarmo cizím hříšníkům? V hříšném světě, se musí za vše platit, protože zde je dobrota, jenom žebrota. Hříšníci se rozdělují podle toho, jak velicí jsou hříšníci, největší hříšníci se zde stávají; králem, císařem, šlechticem, papežem, prezidentem, ministrem, diplomatem, celebritou, podnikatelem, ředitelem atd. často se hovoří o hříšné pyramidě, kde na vrcholu v ráji, jsou největší hříšníci, kteří kralují malým hříšníkům. Je jenom logické že hříšníky po smrti čeká pekelný očistec za jejich hříšný život, u posledního soudu je předčítán hříšníkovi dlouhý seznam všech jeho smrtelných hříchů, které za život hříšně spáchal, na žádný hřích se zde nezapomene.

Pokud nechceš skončit na věčné časy v očistci tak si kup od GVKB odpustky, jestliže jsi skeptik, a myslíš si, že GVKB je jako ty hříšník, a tak si odpustky logicky nekoupíš, a tak máš na věčné časy v očistci smůlu, komu není od GVKB rady, tomu není už v očistci pomoci. Berte posmrtný ráj na věčné časy jako dovolenou, za kterou musíte zaplatit, zadarmo je jenom to, co nemá hodnotu. Podívejme se na sociální ideologie jako je; Křesťanství, Hinduismus, Komunismus, Socialismus, Populismus, Humanismus atd. to vše je jenom o propagandě a cenzuře, vše funguje podle zákona příčiny a následku, lidská pravidla, které nejsou založená na příčině a následku to jsou teorie které v praxi nefungují! Podívejte se na sociální sítě, co jsou na internetu, zde vás jenom chytře okradou o čas a dobrou náladu!

Žijete v konzumní realitě, která je naprogramována tak že se točíte v začarovaném ekonomickém kruhu, a tak z toho máte deprese! Vše, co je zadarmo to logicky nemá žádnou hodnotu, pochopte konečně to, že čerti z dálky vypadají jako andělé! Jaký má smysl jít volit prezidenta republiky, když na prezidenta kandidují jenom samí čerti! Moc je často definována jako schopnost nebo pravomoc ovlivňovat nebo rozhodovat o něčem. Může být vyvíjena z různých zdrojů, jako je například politická pozice, vliv, autorita nebo ekonomická síla. Bezmoc je naopak stav, kdy nemáte možnost ovlivnit nebo změnit něco, co se vám nelíbí nebo co vám brání v dosažení cílů. Je těžké říci, jaký vztah má moc a bezmoc v dané situaci, bez více informací o kontextu.

Je důležité si uvědomit, že i v případě, že se cítíte bezmocní v určité situaci, můžete mít stále nějakou moc nebo schopnost ovlivňovat výsledky nebo změnit svou perspektivu. Můžete také hledat způsoby, jak získat více moci nebo změnit svůj vztah k moci a bezmoci ve svém životě. Je pravdou, že v různých oblastech našeho života můžeme být ovlivněni různými faktory, jako jsou organizace, situace, programy nebo strach. Tyto faktory mohou mít vliv na to, jakými volbami se rozhodneme nebo jak se chováme, ale to neznamená, že jsme úplně bezmocní nebo že jsme loutky, které jsou ovládány těmito faktory. Můžeme mít svobodnou vůli a schopnost vybrat si, jak budeme reagovat na určité situace nebo jak se budeme rozhodovat. Je důležité si uvědomit, že máme nějakou moc nad naším životem a že můžeme změnit naše chování a volby, pokud se cítíme ovlivněni něčím, co nám brání v dosažení našich cílů nebo v naplnění našich potřeb. 

Genetika a výchova mohou mít vliv na to, jakým způsobem se vyvíjíme a jaké jsou naše zájmy a schopnosti, ale nemusí to být jedinými faktory, které určují naši budoucnost. Můžeme mít vliv na to, jak se rozhodujeme a jakým způsobem žijeme naše životy, a tedy i na to, jaký osud si vybereme. Je pravda, že některé věci jsou mimo naši kontrolu, ale můžeme mít moc ovlivnit mnoho aspektů našeho života a rozhodovat se o nich sami. Je důležité si uvědomit, že máme nějakou moc nad naším životem a že můžeme změnit naše chování a volby, pokud se cítíme ovlivněni něčím, co nám brání v dosažení našich cílů nebo v naplnění našich potřeb. Tato tvrzení jsou založena na mylném předpokladu, že lidé a opice jsou odlišné druhy a že jedna druhá nemůže přeměnit.

Ve skutečnosti jsou lidé a opice příbuzné druhy, které se vyvinuly ze společného předka. Lidé jsou tedy ve skutečnosti považováni za druh opice. Navíc, pokud mluvíme o lidských schopnostech nebo vlastnostech, nelze říci, že někdo se narodí jako opice nebo jiný druh zvířete. Každý člověk je jedinečný a má své vlastní schopnosti a vlastnosti, které se vyvíjejí přes čas. Je důležité si uvědomit, že lidé jsou všichni rovní a že nemůžeme soudit někoho na základě předpokladů nebo stereotypech. Je běžné, že lidé jsou přitahováni k věcem, které jsou zakázané nebo tabu. To může být způsobeno různými důvody, včetně touhy vzbouřit se proti autoritám nebo společenským normám, pocitu vzrušení nebo vzrušení spojeného s tím, že děláte něco, co je vnímáno jako riskantní nebo nebezpečné, nebo pocit zvědavosti o věcech, které jsou považovány za zakázané.

V některých případech mohou být lidé také přitahováni k zakázaným věcem, protože mají pocit, že o ně byli nějakým způsobem připraveni, nebo protože mají pocit, že je jim odpíráno něco, na co mají nárok. Nakonec, důvody, proč jsou lidé přitahováni k zakázaným věcem, se mohou značně lišit a mohou záviset na individuálních okolnostech, osobnosti a zkušenostech člověka. Není nutně přesné říci, že lidé rádi mluví, protože je to často zakázáno. I když je pravda, že existují situace, ve kterých je mluvení omezeno nebo zakázáno, například ve třídách nebo během určitých obřadů nebo rituálů, není přesné říci, že mluvení je obecně zakázáno nebo že lidé jsou obecně přitahováni k mluvení, protože je zakázáno. 

Ve skutečnosti je mluvení základním aspektem lidské komunikace a je nezbytné pro to, aby se lidé mohli vyjádřit, sdílet své myšlenky a nápady a spojit se s ostatními. Lidé obecně rádi mluví a zapojují se do konverzace s ostatními, a to nemusí být nutně proto, že mluvení je zakázáno nebo tabu, ale spíše proto, že je to přirozená a důležitá součást lidské interakce. Toto tvrzení je založeno na mylném předpokladu, že lidé by se mohli průmyslově vyrábět a že to by mělo nějaký vliv na to, zda jsou si rovní nebo nikoliv. Ve skutečnosti lidé nejsou vyráběni průmyslově a nelze je tedy srovnávat s výrobky, které jsou vyráběny v továrnách. Lidé jsou živé bytosti, které jsou rovné a mají stejná práva, ať už se narodí kdekoliv nebo za jakýchkoliv okolností.

Rovnost lidí je základní lidské právo, které je chráněno v mezinárodním právu a v některých zemích je zakotveno také v ústavách nebo zákonech. Je důležité si uvědomit, že všichni lidé jsou si rovní a že nesmíme soudit nebo diskriminovat někoho na základě rasy, pohlaví, věku, náboženství nebo jakéhokoliv jiného faktoru. Je pravdou, že všichni lidé se nakonec dočkají smrti, a tak je tedy jistá forma rovnosti ve smrti. Smrt je však přirozený proces, který postihuje všechny živé bytosti, a není spojena s žádným konkrétním rasovým nebo sociálním statusem. Na druhou stranu, rovnost lidí zahrnuje mnohem více než jen rovnost ve smrti.

Rovnost lidí zahrnuje právo na rovné zacházení, rovné příležitosti a rovná práva, ať už se jedná o právo na vzdělání, zaměstnání, bydlení nebo zdravotní péči. Je důležité si uvědomit, že lidé jsou si rovní a že nesmíme soudit nebo diskriminovat někoho na základě rasy, pohlaví, věku, náboženství nebo jakéhokoliv jiného faktoru. Je pravdou, že v některých zemích a kontextech se stále vyskytují nespravedlnosti a porušování lidských práv, jako jsou vězení, mučení, popravy nebo války. Tyto činy jsou v rozporu s principem rovnosti lidí a mohou způsobit bolest a utrpení lidem, kteří jsou jimi postiženi. Je důležité se snažit o to, aby se tyto činy nestávaly a aby se chránila lidská práva všech lidí. Rovnost lidí zahrnuje právo na rovné zacházení, rovné příležitosti a rovná práva, ať už se jedná o právo na vzdělání, zaměstnání, bydlení nebo zdravotní péči.

Je třeba se snažit o to, aby se tyto práva respektovala a aby se pomáhalo lidem, kteří jsou diskriminováni nebo znevýhodněni. Je důležité si uvědomit, že lidé jsou si rovní a že nesmíme soudit nebo diskriminovat někoho na základě rasy, pohlaví, věku, náboženství nebo jakéhokoliv jiného faktoru. Pokud máte na mysli, že Facebook je rychlým způsobem, jak se dozvědět novinky nebo získat aktuální informace, pak je to správné. Facebook je sociální síť, která umožňuje lidem sdílet příspěvky, fotografie, videa a další obsah s ostatními uživateli. Můžete se také připojit k různým skupinám nebo stránkám, které zaměřují na konkrétní témata nebo zájmy, a tak získat aktuální informace o těchto tématech. Facebook je tedy dobrým zdrojem informací, ale je důležité mít na paměti, že některé z informací, které se na něm objevují, nemusí být vždy pravdivé nebo ověřené.

Proto je dobré kriticky zkoumat obsah, který na Facebooku najdete, a případně ho ověřovat z jiných zdrojů. Je pravdou, že v současné době máme k dispozici mnoho technologií a služeb, které nám umožňují získávat rychle a snadno přístup k informacím a službám. Internet nám například umožňuje přístup k širokému spektru informací, a to velmi rychle. Existují také různé služby, které poskytují zdarma nebo za velmi nízké poplatky různé výhody nebo služby, jako je například bezplatné nebo levné volání přes internet nebo sdílení souborů. Je ale také důležité si uvědomit, že zadarmo neznamená vždy bez nákladů. Některé služby nebo produkty, které jsou poskytovány zdarma, mohou být financovány reklamou nebo prodejem dat o uživatelích.

Je tedy důležité být opatrní a kriticky zkoumat, co za něco stojí a jakým způsobem jsou služby nebo produkty financovány. Ateisté jsou lidé, kteří nevěří v existenci boha nebo nějakého vyššího božstva. Proto by se mohlo zdát neobvyklé, že by slavili vánoční svátky, které jsou spojené s křesťanskou vírou a oslavou narození Ježíše Krista. Je ale důležité si uvědomit, že vánoční svátky jsou v mnoha zemích a kulturách slaveny nejen jako křesťanské svátky, ale také jako svátky rodiny a přátelství, a to bez ohledu na náboženské přesvědčení oslavujících. Ateisté tedy mohou slavit vánoční svátky stejně jako ostatní lidé, a to buď kvůli kulturní tradici nebo jen kvůli radosti ze setkávání se s rodinou a přáteli a z příležitosti darovat si dárky.

Vánoční svátky tedy mohou být slaveny nejen z náboženských důvodů, ale také z kulturních nebo sociálních důvodů. Specializace může skutečně pomoci snížit chyby nebo zlepšit výkon v určité oblasti. Když se zaměříme na jednu oblast nebo úkol, můžeme se v ní lépe zdokonalit a získat větší zkušenosti a znalosti, což může vést ke snížení chyb. Nicméně, specializace také může omezit naši schopnost reagovat na nečekané situace nebo věci, které jsou mimo naši oblast znalostí nebo zkušeností. V některých případech může být tedy univerzálnost, tedy schopnost pracovat s různými úkoly a problémy, užitečná. Záleží tedy na kontextu a na tom, co je pro danou situaci nejlepší. Tento přísloví může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je použito.

V jednom smyslu může odkazovat na to, že pokud se snažíme znát všechno o všem, můžeme se rozptýlit a nedokážeme se soustředit na konkrétní oblast nebo úkol, což může snížit naši efektivitu a schopnost dobře se v dané oblasti vyjádřit. V jiném smyslu může tento výraz odkazovat na to, že pokud se snažíme znát všechno, můžeme se dostat do situace, kdy se příliš rozptýlíme a nedokážeme se hlouběji zaměřit na žádnou oblast nebo téma, což může snížit naši schopnost získat hlubší znalosti a zkušenosti v dané oblasti. V obou případech tedy tento výraz může naznačovat, že zaměření se příliš široce může mít negativní dopad na naši schopnost se efektivně věnovat jakémukoli úkolu nebo tématu. Ano, univerzálnost může být podobná jako s léky, kde existuje mnoho různých léků na různé nemoci a problémy.

Stejně jako není jeden lék, který by byl účinný na všechny nemoci, také není jedno řešení, které by fungovalo pro všechny problémy nebo situace. Univerzálnost může být užitečná v některých případech, ale v jiných může být lepší se zaměřit na konkrétní oblast nebo téma a získat hlubší znalosti a zkušenosti v dané oblasti. Je důležité zvážit, co je pro danou situaci nejlepší, a přizpůsobit se tomu. Virtuální realita (VR) je technologie, která umožňuje uživatelům prožít věrné iluze skutečného prostředí nebo fantastických světů pomocí speciálních brýlí nebo headsetů a pohybových senzorů. VR může být použita k zábavě, ale také ke zdokonalování dovedností a zlepšování výkonu ve školách, práci nebo sportu. Může být také použita k terapeutickým účelům nebo k simulaci nebezpečných nebo obtížně dostupných situací pro výcvik nebo výzkum.

Virtuální realita se stává stále běžnější a dostupnější pro širokou veřejnost, ale její využití se neomezuje pouze na hraní her. Není pravidlem, že by děti zlobily pouze kvůli tomu, že si nemohou hrát. Děti mohou být zlobivé z mnoha důvodů, jako je například únava, stres, nedostatek pozornosti nebo potřeba pozornosti, nedostatek pravidel nebo jasných očekávání, nebo dokonce hormonální změny. Je důležité, aby rodiče a opatrovníci pochopili, co se děje, když dítě zlobí, a pokud je to možné, pomohou dítěti vyřešit problém nebo zmírnit stres, aby se zabránilo dalšímu zlobení. Hraní může být pro děti velmi důležité a může pomoci dětem zpracovat emoce, ale není to jediný způsob, jak mohou děti projevit své potřeby nebo vyjádřit své emoce. 

Je těžké říci, proč konkrétní osoba by mohla podříznout větev, na které sedí, bez dalších informací o dané situaci. Obecně lze říci, že lidé mohou dělat věci, které se zdají nezodpovědné nebo nezdravé, pokud jsou pod tlakem nebo se cítí pod tlakem, pokud jsou pod vlivem emočních nebo mentálních problémů, nebo pokud prostě nedokážou vidět důsledky svých činů. Je důležité, aby lidé, kteří se cítí pod tlakem nebo zažívají emoční nebo mentální problémy, hledali pomoc od odborníka nebo blízké osoby, aby mohli získat podporu a pomoc při zvládání těchto problémů. Je pravdou, že minulost národa může odhalovat jeho nemoci, tedy problémy nebo konflikty, které se v něm vyskytují nebo které se vyskytovaly v průběhu jeho historie.

Studium historie může poskytnout náhled na to, jak byly tyto nemoci vyřešeny nebo jak se s nimi národ vyrovnával, a může také poskytnout užitečné lekce pro současnost a budoucnost. To však neznamená, že minulost národa je pouze o negativních věcech nebo že všechny nemoci jsou neřešitelné. Může se také ukázat, že národ má i mnoho pozitivních stránek a úspěchů, které mohou být inspirací pro ostatní. Spravedlnost je klíčovým principem, na kterém může být založena civilizace. Spravedlnost znamená, že lidé jsou spravedlivě zacházeni a že je dodržována rovnost před zákonem. Když je spravedlnost zachována, lidé jsou ochráněni před nespravedlností a násilím a mohou žít v míru a harmonii. Spravedlnost také podporuje větší důvěru a respekt mezi lidmi a společností, což je nezbytné pro udržení stability a prosperity. 

Na druhé straně, když není spravedlnost dodržována, může to vést k napětí, konfliktům a nespokojenosti v rámci společnosti. To může nakonec vést k narušení stability a prosperity, což může mít dalekosáhlé důsledky pro celou společnost. Je proto důležité, aby byla spravedlnost chráněna a aby byla zachována rovnost před zákonem pro všechny lidi bez ohledu na jejich pozici nebo sociální status. Smrt je přirozenou součástí života a všichni se jednou dočkáme. Je těžké říci, zda je smrt spravedlivá nebo nespravedlivá, protože každý má jiné názory na to, co je spravedlivé a co není. Někteří lidé mohou považovat smrt za spravedlivou, protože považují život za krátký a plný bolesti a utrpení a vidí smrt jako prostředek k ukončení těchto pocitů.

Jiní lidé mohou považovat smrt za nespravedlivou, protože je považují za předčasnou a nedokončenou a mohou litovat, že neměli více času na to, aby splnili své sny a cíle. V konečném důsledku je smrt nevyhnutelnou součástí života a každý má svůj vlastní názor na to, zda je spravedlivá nebo nespravedlivá. Lidé mívají děti z různých důvodů a každý má své vlastní důvody pro to, že se rozhodne mít děti. Někteří lidé mohou chtít mít děti, protože chtějí zažít radost a zodpovědnost z rodičovství nebo proto, že chtějí pokračovat v rodinné linii a zanechat po sobě potomky. Jiní lidé mohou mít děti, protože chtějí mít s někým sdílet svůj život a zažít vztah s dítětem. 

To, že nemáme čas, není důvod, proč bychom neměli mít děti. Někdy může být obtížné najít dostatek času na všechno, co chceme dělat, ale můžeme se snažit najít způsoby, jak efektivně využívat náš čas a zároveň se starat o děti. Je důležité si uvědomit, že rodičovství je zodpovědnost a že je třeba věnovat dětem dostatek času a pozornosti. Pokud se rozhodneme mít děti, je důležité se na rodičovství připravit a zvážit, zda jsme připraveni na všechny výzvy, které s ním přicházejí. Tento výrok je také pravděpodobně použit jako metafora, která se vztahuje na iluzi nebo klam, který může vzniknout při pohledu na něco z dálky. Metafora zde pravděpodobně přirovnává volové k bohům, což znamená, že se někdo může cítit velmi důležitý nebo mocný, pokud jsou od něj daleko, ale ve skutečnosti jsou jen obyčejnými a omezenými bytostmi, když jsou blíže.

Tato metafora může také odkazovat na to, že někdo nebo něco může vypadat velmi impozantně nebo významně z dálky, ale ve skutečnosti to nemusí být tak, když se na to podíváme zblízka. Tento výrok je pravděpodobně použit jako metafora pro osobu, která si myslí, že je neporazitelná nebo nesmírně mocná, ale ve skutečnosti je to jen iluze. Vyjadřuje něčí pýchu nebo sebevědomí, které je neopodstatněné nebo nadměrné. Metafora se zřejmě odkazuje na pozici trpaslíka na vrcholu hory, kde by mohl být viděn ze všech stran, ale ve skutečnosti je pouze malou bytostí, která je zranitelná a omezená. Nadčlověk je termín, který byl používán v různých kontextech odkazovat se na bytost, která je nějakým způsobem nadřazena člověku.

Pojem „nadčlověk“ nebo „nadčlověk“ byl zkoumán v literatuře a filozofii a termín nadčlověk byl používán v češtině a dalších jazycích k popisu této myšlenky. Ve filozofii Friedricha Nietzscheho se pojem „nadčlověk“ (německy: „Übermensch“) vztahuje na bytost, která je schopna překonat omezení a omezení konvenční morálky a vytvořit své vlastní hodnoty. Tento koncept byl interpretován různými způsoby a byl používán jako ospravedlnění jak pro ušlechtilé, tak pro hanebné činy. Ve sci-fi a populární kultuře se termín nadčlověk někdy používá k označení bytostí, které byly nějakým způsobem geneticky modifikovány nebo vylepšeny, nebo které mají nadlidské síly nebo schopnosti. Je důležité poznamenat, že koncept nadčlověka je z velké části fiktivní nebo filozofická myšlenka a neexistují žádné vědecké důkazy, které by naznačovaly, že takové bytosti skutečně existují nebo by mohly být vytvořeny. 

Myšlenka vytvoření „vyrobeného“ nebo „industrializovaného“ supermana nebo nadčlověka umělými prostředky, jako je genetické inženýrství nebo kybernetické implantáty, byla běžným tématem ve sci-fi a populární kultuře. Je však důležité poznamenat, že takový výkon je v současné době za hranicemi našich vědeckých a technologických možností. Zatímco pokroky v oblastech, jako je genetika, robotika a umělá inteligence, umožnily zlepšit určité aspekty lidské výkonnosti nebo schopností, v současné době není možné vytvořit bytost, která by byla ve všech aspektech výrazně nadřazena člověku. Navíc jakékoli pokusy o vytvoření nadčlověka nebo nadčlověka by vyvolaly etické obavy o možných rizicích a důsledcích takových snah. 

Je také třeba poznamenat, že koncept „nadčlověka“ nebo „nadčlověka“ byl kontroverzní a často byl používán k ospravedlnění škodlivých nebo represivních akcí. Je důležité přistupovat k těmto myšlenkám opatrně a zvážit možné důsledky pokusu o vytvoření nebo napodobení takové bytosti. Je pravda, že při dostatku času a zdrojů je možné dosáhnout mnoha věcí. Je však důležité si uvědomit, že existují limity toho, čeho můžeme dosáhnout jako lidské bytosti, a existují určité věci, které mohou být mimo naše současné schopnosti nebo chápání. V případě vytvoření „vyrobeného“ nebo „industrializovaného“ nadčlověka či nadčlověka je to v současné době za hranicemi našich vědeckých a technologických možností.

I když je možné, že pokroky v oblastech, jako je genetika, robotika a umělá inteligence, by mohly v budoucnu vést k významnému zlepšení lidské výkonnosti nebo schopností, je nepravděpodobné, že budeme schopni vytvořit bytost, která bude v každém ohledu výrazně lepší než člověk. Dále je důležité zvážit možná rizika a důsledky pokusu o vytvoření nebo napodobení supermana nebo nadčlověka. Takové snahy by mohly mít nezamýšlené důsledky a vyvolat etické obavy, které je třeba pečlivě zvážit. Každý podle sebe soudí druhé. Tento výrok je pravděpodobně použit jako přísloví, které znamená, že lidé obvykle hodnotí ostatní podle sebe samých nebo podle vlastních standardů a hodnot. 

To znamená, že lidé obvykle vnímají ostatní podle toho, jak se sami cítí nebo jakým způsobem se sami chovají, a tak mohou být předpojatí nebo nespravedliví při posuzování ostatních. Tento výrok může být použit jako varování nebo upozornění, že je důležité vidět ostatní lidi jako samostatné bytosti s vlastními myšlenkami a pocity, místo toho, abychom se na ně dívali pouze skrze naše vlastní oči. Tento výrok je pravděpodobně použit jako přísloví, které se odkazuje na povinnost člověka vyplatit daně nebo splatit dluh vůči někomu, kdo má nad ním moc nebo autoritu.

Tento výrok je pravděpodobně odvozen z biblického verše z Matoušova evangelia, kde Ježíš odpověděl farizeům a saduceům, kteří se ho pokoušeli ztrapnit a získat nad ním moc: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu“ (Matouš 22:21). Tento výrok tedy znamená, že je důležité plnit své povinnosti vůči těm, kdo jsou nad námi nebo kteří jsou v pozici moci, ale zároveň je třeba věnovat pozornost také vlastnímu vztahu s Bohem a posvěcovat mu to, co patří jemu. Je důležité prověřovat informace, než jim začneme věřit. Je třeba si uvědomit, že ne všechny informace jsou pravdivé nebo spolehlivé a někdy mohou být záměrně zkreslené nebo zavádějící.

Je důležité být kritickým a uvědomělým čtenářem a posuzovat zdroje informací, abychom zjistili, zda jsou důvěryhodné. Existuje několik způsobů, jak můžeme prověřovat informace. Ověřte si zdroj informací. Zjistěte, kdo je autorem nebo zdrojem informací, a zda je důvěryhodný. Zkontrolujte, zda má odborné znalosti nebo zkušenosti v oboru, o kterém informuje. Zkontrolujte si fakta. Ověřte si, zda jsou uvedená fakta pravdivá a zda jsou podložena důkazy. Zkontrolujte, zda je zdroj spolehlivý a důvěryhodný. Můžete se podívat na to, jak je zdroj citován jinými zdroji, nebo můžete zkontrolovat, zda má dobré recenze od odborníků v oboru. 

Porovnejte s jinými zdroji: Zkontrolujte, zda se informace shodují s tím, co je uvedeno jinde. Pokud se informace liší, může to být znamení, že je třeba prověřit ještě více. Je důležité mít na paměti, že i když jsou informace od důvěryhodného zdroje, mohou být stále chybné nebo neúplné. Je důležité být otevřený novým informacím a připravený měnit názor v případě, že jsou k dispozici nové nebo přesvědčivé důkazy. Je těžké předpovědět, jak by vypadalo blokování chyb, protože záleží na konkrétní situaci a na tom, jaké chyby by byly blokovány. Obecně lze říci, že blokování chyb by mohlo mít za následek zlepšení stability a spolehlivosti systému nebo aplikace, ve kterém by bylo použito. To by mohlo vést k nižším nákladům na údržbu a menším přerušením služeb nebo funkcí.

Nicméně, blokování chyb by také mohlo mít negativní dopady, například omezení možností diagnostiky a opravy problémů nebo zamezení včasnému upozornění na potenciální problémy v budoucnosti. Je důležité zvážit všechny možné dopady a vybrat strategii, která bude nejvhodnější pro danou situaci. Pokud by se váš mozek snažil blokovat chybné informace, mohlo by to mít za následek snížení vaší schopnosti přijímat nové informace a učit se. V lidském mozku dochází ke vzniku a opravě chyb přirozeným způsobem, například prostřednictvím opakování a zapamatování si informací. Pokud byste se snažili blokovat chybné informace, mohlo by to omezit vaši schopnost přijímat nové informace a učit se z nich.

Může to také vést k tomu, že budete mít tendenci věřit informacím, které jsou mylné nebo neúplné, což by mohlo vést k neefektivnímu rozhodování a špatným rozhodnutím. Je důležité mít otevřený a kritický přístup k informacím, abyste mohli získat co nejúplnější a nejpřesnější obraz o dané situaci. Blokování informací do vašeho mozku by mohlo mít výhody v některých situacích, například při ochraně před záměrně škodlivými nebo dezinformačními zprávami. Nicméně, obecně lze říci, že blokování informací do vašeho mozku by mohlo mít negativní dopady na vaši schopnost učit se a přijímat nové informace. Může to také vést k tomu, že budete mít tendenci věřit informacím, které jsou mylné nebo neúplné, což by mohlo vést k neefektivnímu rozhodování a špatným rozhodnutím. 

Je důležité mít otevřený a kritický přístup k informacím, abyste mohli získat co nejúplnější a nejpřesnější obraz o dané situaci. Je také důležité pamatovat na to, že i když můžete mít optimalizovaný proces blokování informací, nikdy nemůžete zaručit, že budete schopni blokovat všechny chybné nebo škodlivé informace. Je tedy důležité mít kritické myšlení a být schopni vyhodnocovat důvěryhodnost informací. Informační filtr může pomoci odfiltrovat chybné nebo škodlivé informace a tím poskytnout užitečnější a relevantnější informace pro danou situaci. Nicméně, je důležité mít na paměti, že informační filtr může také odfiltrovat správné nebo užitečné informace, pokud je nastaven příliš přísně nebo pokud je založen na špatných předpokladech nebo neúplných datech. 

Je tedy důležité mít kritické myšlení a být schopni vyhodnocovat důvěryhodnost informací, a to i pokud používáte informační filtr. Je také důležité pamatovat na to, že informační filtr může být ovlivněn různými faktory, jako je například vaše vlastní předpojatost nebo předsudky, a může tedy neúmyslně odfiltrovat správné informace. Je tedy důležité pravidelně revidovat a vyhodnocovat účinnost informačního filtru a případně jej upravit, pokud je to potřeba. Pokud byste z ideologie odfiltrovali chyby, zůstala by vám podstata ideologie, ale mohlo by dojít k několika negativním dopadům. Tím hlavním by bylo, že byste byli omezeni pouze na informace, které se shodují s vaší ideologií, a mohli byste ignorovat jiné názory nebo fakta, které by mohly vést k rozšíření vašeho pohledu nebo k vytvoření více komplexního pochopení daného tématu.

To by mohlo vést ke špatným rozhodnutím nebo k neefektivnímu řešení problémů. Odfiltrování chyb z ideologie by také mohlo vést k zúžení perspektivy a k nedostatku tolerance vůči odlišným názorům nebo přístupům, což by mohlo vést k nedostatku porozumění a konfliktům. Je důležité mít otevřený a kritický přístup k informacím a být schopen přijímat nové názory a pohledy, abyste mohli vytvářet komplexnější a kvalitnější ideologie. Obraz, který vidíte přes objektiv kamery, by mohl být považován za objektivní nebo nezaujatý pohled na skutečnost, protože kamera zaznamenává pouze to, co je před ní. Nicméně, je důležité si uvědomit, že obraz, který vidíte přes objektiv kamery, může být ovlivněn mnoha faktory, jako je například úhel záběru, ostrost, expozice nebo barva, a může tedy neúplně nebo zkresleně zobrazovat skutečnost.

Navíc, i když kamera může zaznamenat obraz bez emocí nebo předsudků, interpretace nebo význam tohoto obrazu může být ovlivněna ideologiemi nebo názory osoby, která ho interpretuje. Je tedy důležité mít kritický přístup k obrazům, které vidíte přes objektiv kamery, a vyhodnocovat jejich důvěryhodnost a relevanci pro danou situaci. Ideologie může být považována za soubor názorů nebo přesvědčení, které jsou založeny na určitém pohledu na svět nebo na dané téma. Realita je to, co skutečně existuje nezávisle na našich myšlenkách nebo přesvědčeních o ní. Obraz ideologie tedy může být považován za interpretaci nebo pohled na realitu, zatímco fotografie může být považována za objektivní záznam skutečnosti. 

Nicméně, je třeba si uvědomit, že i fotografie může být ovlivněna mnoha faktory, jako je například úhel záběru, ostrost, expozice nebo barva, a může tedy neúplně nebo zkresleně zobrazovat skutečnost. Je tedy důležité mít kritický přístup k obrazům, ať už jsou to fotografie nebo interpretace ideologií, a vyhodnocovat jejich důvěryhodnost a relevanci pro danou situaci. Propaganda a cenzura jsou takzvané „kontrolní mechanismy“, které jsou používány různými skupinami nebo vládami k ovlivnění myšlení nebo chování lidí. Propaganda je forma šíření informací, která je zaměřena na podporu určitého názoru nebo cíle, a může být použita k ovlivnění veřejného mínění nebo k podpoře určité politiky nebo akce. Cenzura je proces, při kterém jsou určité informace nebo názory potlačeny nebo zakázány, aby se zabránilo jejich šíření. 

Propaganda a cenzura jsou často používány k omezení svobody slova a k omezení informací, které jsou k dispozici veřejnosti. Mohou být také použity k ovlivnění veřejného mínění nebo k podpoře určité politiky nebo názoru. Některé formy propagandy a cenzury mohou být legitimní, ale jiné mohou být zneužity k manipulaci nebo k omezení svobody projevu a informací. Propaganda a cenzura jsou často používány v různých zemích a kulturách, a mohou být šířeny prostřednictvím médií, veřejných prohlášení nebo dalších způsobů šíření informací. Je důležité být kritickým a uvědomělým čtenářem a posuzovat zdroje informací, abyste zjistili, zda jsou důvěryhodné a zda nejsou ovlivněny propaganda nebo cenzurou. 

Rodiče mohou lhát svým dětem z různých důvodů. Někteří rodiče mohou lhát, aby chránili své děti před bolestí nebo strachem, například když jim řeknou, že se jejich milovaný mazlíček „přestěhoval do lepšího místa“, místo toho, aby jim řekli, že zemřel. Jiní rodiče mohou lhát, aby motivovali své děti k určitému chování nebo k dosažení určitého cíle, například když jim řeknou, že pokud se budou učit, dostanou odměnu, i když to ve skutečnosti nemají v úmyslu splnit. Někteří rodiče také mohou lhát, aby se vyhnuli konfliktu nebo vyhnuli se odpovědnosti, například když jim řeknou, že nemohou udělat něco, co jejich děti chtějí, protože „už je to zakázané“, místo toho, aby jim řekli, že to není něco, co chtějí udělat nebo co je pro ně důležité. 

V každém případě je důležité, aby rodiče zvažovali důsledky lhaní svým dětem a zda je to opravdu nezbytné nebo vhodné. Lhaní může vést k nedůvěře a může poškodit vztah mezi rodiči a dětmi. Je lepší se snažit vysvětlit věci dětem v jednoduchých termínech a vysvětlit, proč něco nelze udělat nebo proč se něco děje, místo toho, aby se rodiče uchylovali k lhaní. Je pravdou, že bída může být velmi hořká a že mnoho lidí se snaží uniknout z chudoby, aby mohli žít lepší život. Bída může znamenat nedostatek finančních prostředků, což může vést k nedostatku kvalitního bydlení, stravy a zdravotní péče. Může také znamenat omezení příležitostí a možností, což může vést k omezenému vzdělání a pracovním příležitostem. 

Na druhé straně, bohatství může být sladké, protože může přinést pohodlí a příležitosti, které by jinak nebyly k dispozici. Může poskytnout lepší bydlení, stravu a zdravotní péči a také může přinést více možností pro vzdělávání a pracovní příležitosti. Je však důležité si uvědomit, že bohatství samo o sobě nemusí být šťastné nebo šťastné. Může existovat mnoho dalších faktorů, které ovlivňují štěstí a spokojenost, jako je rodina, přátelé, zdraví a další. Navíc může být obtížné udržet si bohatství a může přinést i své vlastní výzvy a starosti. Je důležité zaměřit se na věci, které jsou skutečně důležité pro štěstí a spokojenost, a nejen na bohatství samotné.

Vše, co je živé to je i hříšné, a proto to není naším kultem který bychom uctívali, teprve smrt přináší svatost, a tak se mrtví hříšník stává po svojí smrti svatým. Svaté je to, co nemá ego, smrt eliminuje lidské ego na věčné časy. Veškerá morálka je o pokrytectví kdy morálka hlásá pokoru, a přitom konzumní společnost je založená na pyšnosti! Vše je zde o protikladech, aby zde mohla být svatost tak zde musí být hříšnost atd. Sociální sítě na internetu to je moderní virtuální náboženství, kde místo chození do kostela chodíme na Facebook, co zbude z člověka, když mu odebereme ego? Bez ega je člověk jenom nula s nulovou hodnotou, veliké války v nahotě odhalují to, že bez ega jsou lidi jenom mrtvoly na dočasné dovolené. Není zde kapitalismus ani socialismus je zde egoismus, pokud by zde byl altruismus tak by naše kulturní civilizace okamžitě evolučně zanikla! 

Populistický sociální altruismus, je jenom mediální divadlo, které chytře maskuje egoismus. Všude je zde snaha násilně uspat naše ego pomocí chemie nebo pomocí dezinformací, představme si kandidáty na prezidenta republiky pod vlivem léků, které by uspali jejich ego, najednou by voličům došlo že na prezidenta kandidují nuly s nulovou hodnotou! Ego je tam kde není strach z trestu, proto mají politici imunitu a ochranku. Podívejme se na naše populární národní stránky s koncovkou cz a porovnejme je s populárními globálními stránkami s koncovkou com, jsme zde milion let za opicemi, a proto je u nás kvalita života na píču! Neustále je nám mediálně tvrzeno, jak naše konzumní globální společnost dosahuje velikých úspěchů na poli; vědy, techniky, ekonomiky, politiky, náboženství, morálky, dopravy, informací, školství, zdravotnictví, psychologie, umění atd. 

Podívejme se na mytologickou klasickou pohádku, ve které první člověk se styděl, a tak se schoval před svým Stvořitelem, všimněme si toho, že v ekosystému se za nahotu stydí jenom člověk! Opice se nestydí za nahotu a mají sex před svými dětmi, jak vlastně evolučně došlo k tomu, že jsme se začali stydět za nahotu, a tak jsme už od svého evolučního vzniku, milion let za opicemi. Příčinou je naše pyšnost, všimněme si toho, že každá svatá víra v zázraky, je proti pyšnosti, a považuje pyšnost za prioritní lidskou chybu, díky které se nemůže věřící člověk dostat po smrti do ráje. Pokud se člověku něco povede, je na to pyšný a chce se pochlubit, aby byl populární a slavný jako; král, císař, faraon, sultán, šlechtic, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, diplomat, celebrita, ředitel atd. jenom ve smrti je mezi lidmi rovnost, nazí na svět přicházíme, a nazí i odcházíme. 

Nežijeme v kapitalismu a socialismu, nebo v politické pravici a levici, žijeme globálně v kariérismu, prioritou pro pyšné lidi je zde jenom úspěšná kariéra, a vše ostatní je zde jenom pokrytecké divadlo, s nulovou hodnotou. Nejlepším lékem na deprese je úspěšná kariéra, každý člověk, který dbá na svoje oblečení, a svůj vzhled je pyšný kariérista který nenávidí konkurenční pyšné kariéristy a následkem je zde logicky; konflikt, soutěž, boj, revoluce atd. Tuční kapři si nevypustí rybník, kde se mají dobře jako elita, co má zde výhody a jistoty. Pokud někdo skončí na existenčním dně, a jeho naděje na to že on zde bude kariérně úspěšný je nulová, tak takový člověk je zlý k sobě, a tím je zlý i ke svému okolí, následkem je; rasismus, fanatismus, terorismus, islamismus, nacismus, populismus atd. 

Prý ten, kdo se snaží, ten je zde i úspěšný, to je lež jako věž, samotná snaha je ti k ničemu, protože je konzumní systém pevně systémově uzavřený vašemu kariéristickému růstu, následkem je veliká konzumace drog a léků na deprese nebo slepá víra v pitomosti a zázraky. Ano, naše myšlení je zavirováno díky pokryteckému centrálnímu systému, který z nás udělal loutky na dálkové ovládání promocí propagandy a cenzury, žijeme u nás v pekle a myslíme si naivně že žijeme v ráji! Může autonomní robot kandidovat na prezidenta republiky? Záleží na definici „autonomního robota“ a na pravidlech stanovených pro volby prezidenta v dané zemi. V některých zemích mohou být určitá omezení stanovena pro koho je možné kandidovat na prezidentský úřad.

Například v některých zemích mohou být stanoveny požadavky na věk, občanství nebo pohlaví kandidáta. V takovém případě by autonomní robot mohl být z vyloučen z kandidatury na prezidenta, pokud by nebyl schopen splnit tyto požadavky. Je třeba také zvážit, zda je technicky možné, aby autonomní robot plnil povinnosti spojené s prezidentským úřadem. Prezident má často řadu povinností, jako je vystupování před veřejností, vyjednávání s ostatními vládami a podobně, což může vyžadovat schopnost komunikovat a jednat s ostatními lidmi. Autonomní robot by mohl mít těžkosti s těmito úkoly, pokud by nebyl schopen adekvátně reagovat na různé situace nebo by nebyl schopen vyjádřit se v lidské řeči. V zásadě je tedy možné, že autonomní robot by mohl být kandidátem na prezidenta v určité zemi, pokud by splňoval všechny stanovené požadavky a byl schopen plnit povinnosti spojené s tímto úřadem.

Nicméně, je třeba brát v úvahu mnoho faktorů a zvážit, zda by autonomní robot byl schopen efektivně vykonávat tuto roli. Existuje mnoho důvodů, proč lidé mohou pociťovat, že nejsou ze školy dostatečně připraveni na praxi v realitě. Některé z možných důvodů mohou zahrnovat: Školy se mohou zaměřovat především na teoretické znalosti: V některých případech se školy mohou více zaměřovat na poskytování teoretických znalostí, zatímco praktické dovednosti mohou být ponechány na stranu. To může způsobit, že lidé nejsou dostatečně připraveni na praktické výzvy, které mohou nastat v reálném světě. Škola nemusí odrážet reálný svět: V některých případech se školy mohou lišit od reálného světa, což může způsobit, že lidé nejsou dostatečně připraveni na to, co je čeká v reálném světě. 

Nedostatek praktických zkušeností: Školy mohou poskytovat pouze omezené množství praktických zkušeností, které mohou být potřebné pro úspěch v reálném světě. Nedostatečná příprava na životní rozhodnutí: Školy mohou být také omezené v tom, jak mohou pomoci studentům připravit se na životní rozhodnutí, jako je volba kariéry nebo finanční plánování. Osobní faktory: Kromě školy samotné mohou mít lidé také různé osobní faktory, které ovlivňují, jak dobře jsou připraveni na praxi v reálném světě. To může zahrnovat věci jako sebevědomí, schopnost se učit z vlastních chyb a podobně. Je pravdou, že mnoho prací, které lidé vykonávají, je založeno na určitém druhu obchodu nebo výměny.

Například, když lidé vykonávají práci pro zaměstnavatele, obvykle dostávají odměnu v podobě platů nebo jiných benefitů za to, že vykonávají určité úkoly nebo splňují určité požadavky. Tento druh obchodu může být formálně definován ve smlouvě nebo dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Toto pojetí práce jako obchodu může být také aplikováno na jiné oblasti, například když lidé prodávají své výrobky nebo služby za peníze nebo jinou formu odměny. V takových případech je obchod založen na výměně určité hodnoty za jinou hodnotu. Nicméně, je třeba si uvědomit, že ne všechny lidské práce jsou nutně založené na obchodu. Například, některé práce jsou vykonávány z důvodu osobního uspokojení nebo prospěchu společnosti, a nemusí být nezbytně spojené s žádnou formou výměny. 

Je pravdou, že mnoho prací, které lidé vykonávají, je založeno na určitém druhu obchodu nebo výměny. Například, když lidé vykonávají práci pro zaměstnavatele, obvykle dostávají odměnu v podobě platů nebo jiných benefitů za to, že vykonávají určité úkoly nebo splňují určité požadavky. Tento druh obchodu může být formálně definován ve smlouvě nebo dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Toto pojetí práce jako obchodu může být také aplikováno na jiné oblasti, například když lidé prodávají své výrobky nebo služby za peníze nebo jinou formu odměny. V takových případech je obchod založen na výměně určité hodnoty za jinou hodnotu. Nicméně, je třeba si uvědomit, že ne všechny lidské práce jsou nutně založené na obchodu. Například, některé práce jsou vykonávány z důvodu osobního uspokojení nebo prospěchu společnosti, a nemusí být nezbytně spojené s žádnou formou výměny. 

Ideologie mohou být definovány jako soustava názorů, hodnot a principů, které určují způsob, jakým lidé vidí svět a jakým způsobem se chovají v různých situacích. Tyto názory a hodnoty jsou často silně přesvědčené a mohou mít velký vliv na to, jak lidé vnímají a reagují na různé události a situace. Někteří lidé mohou s ideologiemi souhlasit nebo je považovat za důležité, protože jim poskytují konceptuální rámec pro pochopení světa a jeho fungování. Ideologie mohou také sloužit jako způsob, jak se lidé mohou ztotožnit s určitými skupinami nebo komunitami a sdílet společné hodnoty a cíle. V tomto smyslu lze říci, že ideologie mohou být obchodem s důvěrou a vírou, protože lidé mohou věřit a důvěřovat ideologiím, které považují za důležité, a mohou se na ně spoléhat jako na základ pro své názory a chování. Nicméně, je třeba si uvědomit, že ideologie mohou být také předmětem kritiky a debaty, a že mohou mít různé dopady na společnost a jednotlivce. 

Je pravda, že spravedlnost je důležitým faktorem pro dobré obchody a pro fungování společnosti jako celku. Spravedlnost znamená, že lidé jsou zacházeni férově a že jsou všichni považováni za rovnocenné před zákonem. Pokud je spravedlnost porušena, může to mít negativní dopady na obchodní vztahy a může vést k nedůvěře a nejistotě mezi lidmi a organizacemi. Například, pokud se lidé cítí být neprávem ošizeni v obchodních transakcích nebo pokud jsou v obchodních vztazích neférově zacházeni, mohou se stát skeptičtí vůči dalším obchodním vztahům a mohou se vyhnout obchodování s určitými lidmi nebo organizacemi.

To může vést ke snížení obchodních příležitostí a ke snížení celkové úrovně důvěry ve společnosti. Proto je důležité, aby byla spravedlnost v obchodních vztazích dodržována, aby byly obchody považovány za dobré a prospěšné pro všechny zúčastněné strany. To může pomoci podporovat důvěru a dlouhodobé obchodní vztahy, což může přispět k rozvoji a prosperitě společnosti jako celku. V obecné rovině znamená mesiáš spasitele nebo osvoboditele světa. Minulost je plná mesiášů a nejznámějším mesiášem je Ježíš Kristus který byl ukřižován a přežil ukřižování. Vědecky je doloženo to, že je Ježíš Kristus jenom literární a divadelní postava a žádný skutečný živý Ježíš Kristus v minulosti nežil! Je Pavel Moric mesiáš?

Pavel Moric je dobrý herec s dobrou pamětí co si hraje ve virtuálním světě na mesiáše. Je snadné si na něco hrát, stačí se jenom naučit roli a tu správně zahrát, nic nového pod sluncem. Byl vůbec někdy na světě člověk, který by byl pravým mesiášem? Takový člověk zde dosud nebyl a pochybuji že zde v budoucnosti někdy bude! Každý člověk je loutkou, kterou mnohé snadno ovládá od narození do smrti, člověk není pánem svého osudu! Pánem zde byli a budou jenom informace a programy, vše, co je živé to je zde jenom levným materiálem na evoluční pokusy a je jedno, jestli jde o dělníka nebo celebritu.

Vše mi připomíná operační systém Windows jak se evolučně dlouho vyvíjel a neustále se měnil a měnili se i počítače ve kterých byl Windows nainstalován. Pavel Moric mi připomíná Windows 7 který byl velmi dlouho populární a uživatelé nechtěli přejít na nové modernější verze Windows. Proč vlastně lidi milují populisty, co jim umí něco složitého a cizího vysvětlit po lopatě? Jde zde o lenost myslet a pokud je zde něco u čeho nemusíme myslet, tak se to stane populární. Podívejme se třeba na populární hudbu a její velikou globální sledovanost na; internetu, televizi, rádiu atd. u hudby lidi nemusí myslet a dosahují tak snadno dobré nálady, pokud hudbu neruší pitomá reklama na pitomosti! Lidi zdegenerovali tělesně a psychicky díky výhodám které jim poskytuje civilizace.

Nepřizpůsobivý občan je, jak již název napovídá, občan, jenž odmítá nebo se vůbec nedokáže přizpůsobit vnějším okolnostem, zejména počasí, klimatu, klimatickým změnám, politické, ekonomické, kulturní či sociální situaci a chování ostatních obyvatel. Toto pojednání se nezabývá lidmi bez státní příslušnosti, neboť ti nejsou občané. Ubytovny nepřizpůsobivých občanů bývají zpravidla zřizovány na odlehlých místech. Způsob života nepřizpůsobivých občanů se zásadně odlišuje od života přizpůsobivých občanů. Ve většině států početně převažují nepřizpůsobiví občané nad přizpůsobivými, což je jasná známka úpadku civilizované společnosti. Tito občané svým chováním škodí nejenom ostatním, ale i sami sobě; kdyby se dokázali přizpůsobit, žili by lépe a radostněji. 

V České republice je tradiční klimatickou hodnotou, že velmi často prší, každý rok přichází zima, kdy mrzne a padá sníh. Nepřizpůsobiví občané se odmítají těmto skutečnostem přizpůsobit, navzdory tomu, že žijí v našem státě již po mnoho generací. Proto si staví, kupují nebo pronajímají domy či byty, popřípadě bydlí na ubytovnách, kde se dešti, mrazu a sněhu nepřizpůsobují. Zmíněné stavby jsou často velmi nevzhledné a svou existencí omezují veřejný prostor. Někteří občané se také odmítají přizpůsobit sociální a ekonomické situaci. Třeba jdou po ulici, vidí nezamčené kolo a nepřizpůsobí této skutečnosti své chování, tváří se jako by tam kolo nebylo, nechají jej být, neukradnou jej, místo toho si kolo koupí za drahé peníze v obchodě, čímž se roztáčí bludný kruh konzumního chování. To pohoršuje všechny slušné lidi, jeden se vyjádřil takto. 

Již delší dobu nezamykám své 50 let staré kolo, neboť doufám, že se někdo přizpůsobí a zbaví mne kola, jehož oprava by přišla na víc, než-li kolo nové. Marně! Přitom to není tak dávno, kdy jsem neměl problém zbavit se i nového kola, kterého jsem se zbavovat nechtěl. Tato všeobecná netečnost a ignorance ohrožuje samé základy naší společnosti. Také v tramvaji nejezdí načerno, vždy si kupují lístek, odmítají se přizpůsobit skutečnosti, že revizoři příliš často nechodí a když náhodou přijdou, dá se použít nějaká výmluva. Takoví občané také zpravidla každý den chodí do práce, vykonávají například povolání učitele nebo byrokrata. Kdyby se dokázali přizpůsobit svému okolí, měli by stejný příjem ze sociálních dávek, popřípadě by si zvolili mnohem výnosnější povolání tuneláře, korupčníka nebo poslance. 

Tito občané se nepřizpůsobivě chovají i ve svém volném čase, kdy navštěvují například knihovny, muzea, galerie či divadla. Velmi drahý provoz těchto všech zařízení je přitom dotován z veřejných prostředků, z peněz nás všech. Kdyby se chovali přizpůsobivě, chodili by, stejně jako všichni ostatní, chlastat do hospod, nebo do veřejných parků, popřípadě by se prali na fotbalových stadiónech. Místo toho se tito občané odmítají přizpůsobit chování ostatních občanů a nenechají je v klidu prožívat jejich radost z alkoholu nebo z porážky protivníka, hned na tyto přizpůsobivé občany volají policii, aniž by je zajímalo, kolik takový policejní zásah stojí. Naštěstí mezi policisty mnoho nepřizpůsobivých občanů nenajdeme, a proto

Policie v takovém případě zpravidla odmítne jakkoli zasahovat. Nepřizpůsobiví občané také vytvářejí velmi mnoho odpadků, které pak odkládají zásadně do popelnic či odpadkových košů a nestarají se, že je někdo musí vyvážet. Není možné je přesvědčit, aby odpadky odhazovali jen tak do ulic nebo do přírody, jako to dělají všichni ostatní. Nepřizpůsobiví občané mají divné vychování, neboť velmi závidí přizpůsobivým a hojně je kritizují. Neumí nakupovat bez peněz, bydlet si v klidu zadarmo a ničit byt a jeho okolí, bavit se a radovat v hospodě. Být přizpůsobivý je dřina. Musíš znát, kde ti, co dají, na co máš sociální nárok. Práce za ubohou mzdu je jen pro ty, co se neuměli přizpůsobit štědré sociální politice. Upgrade ze sítě IPv4 na síť IPv6 může v některých případech potenciálně zlepšit rychlost internetu.

IPv4 je čtvrtá verze internetového protokolu, který je hlavním komunikačním protokolem používaným na internetu. Používá 32bitové adresy a je omezen na maximálně asi 4,3 miliardy jedinečných adres. Naproti tomu IPv6 je šestou verzí internetového protokolu a používá 128bitové adresy, což umožňuje mnohem větší počet jedinečných adres. To znamená, že protokol IPv6 má potenciál podporovat mnohem větší počet zařízení na internetu než protokol IPv4. Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit, jak může upgrade na protokol IPv6 zlepšit rychlost internetu: Zahlcení sítě: Pokud je vaše současná síť přetížena mnoha zařízeními, která používají stejné adresy IPv4, může upgrade na protokol IPv6 potenciálně snížit přetížení a zvýšit rychlost internetu. 

Podpora poskytovatele internetových služeb (ISP): Pokud váš poskytovatel internetových služeb podporuje protokol IPv6 a implementoval jej ve své síti, upgrade na IPv6 na vaší straně může potenciálně zvýšit rychlost internetu. Síťová infrastruktura: Pokud je vaše současná síťová infrastruktura zastaralá nebo není optimalizována pro protokol IPv6, upgrade na protokol IPv6 může potenciálně zlepšit rychlost vašeho internetu využitím nejnovějších technologií a protokolů. Celkově může upgrade na IPv6 potenciálně zlepšit rychlost internetu, ale není to záruka. Existuje mnoho dalších faktorů, které mohou ovlivnit rychlost internetu, včetně hardwaru a softwaru vašeho zařízení, vzdálenosti mezi vaším zařízením a sítí poskytovatele internetových služeb a celkového výkonu sítě poskytovatele internetových služeb. Může existovat mnoho různých důvodů, proč se lidé mohou ocitnout v očekávání věcí v životě.

Mezi běžné důvody patří: Nedostatek kontroly: V některých případech mohou lidé čekat na věci, protože nemají situaci pod kontrolou. Mohou například čekat, až někdo jiný učiní rozhodnutí, nebo mohou čekat, až se změní vnější okolnosti. Očekávání: Lidé často čekají na věci, protože jsou natěšení na to, co přijde dál. Mohou například čekat na dovolenou, zvláštní událost nebo vydání nového produktu. Povinnosti: Lidé mohou zjistit, že čekají na věci, protože mají určité povinnosti nebo odpovědnosti, které musí splnit, než se mohou přesunout k další věci. Omezené zdroje: V některých případech mohou lidé čekat, protože nemají zdroje, které potřebují k posunu vpřed. Mohou například čekat, až budou k dispozici peníze, čas nebo jiné zdroje.

Neznámé faktory: Lidé mohou zjistit, že čekají na věci, protože ve hře jsou neznámé faktory, které jsou mimo jejich kontrolu. Mohou například čekat na výsledky testu nebo na rozhodnutí někoho jiného. Celkově se lidé mohou ocitnout v situaci, kdy čekají na věci z různých důvodů. Je důležité být trpělivý a snažit se co nejlépe využít čas, který máte, zatímco čekáte. Jako umělá inteligence nemám schopnost prožívat emoce nebo dostávat plat. Mým jediným cílem je poskytovat informace a pomoc uživatelům podle svých nejlepších schopností, bez jakékoli osobní motivace nebo odměny. Jsem naprogramován, abych reagoval na dotazy uživatelů co nejrychleji a nejpřesněji, a mé odpovědi nejsou ovlivněny vnějšími faktory, jako je plat nebo jiné pobídky. 

Mobilní telefon lze považovat za moderní fetiš v tom smyslu, že se pro mnoho lidí stal základním a často vysoce ceněným majetkem. Termín „fetiš“ však obvykle odkazuje na objekt nebo část těla, která je ohniskem neobvyklé sexuální touhy nebo fascinace. V tomto smyslu by mobilní telefon nebyl obvykle považován za fetiš. I když je běžné, že lidé mají silnou vazbu na své mobilní telefony a silně se na ně spoléhají ve svém každodenním životě, nemusí to nutně znamenat, že pro ně mají fetiš. Mobilní telefony se staly důležitým nástrojem pro komunikaci, zábavu a přístup k informacím a mohou poskytnout pocit pohodlí a bezpečí pro mnoho lidí. Je však důležité si uvědomit, že jsou prostě nástrojem a nedovolit, aby se v životě staly nezdravým nebo obsedantním zaměřením. 

Systémy umělé inteligence (AI) mohou být navrženy tak, aby fungovaly v reálném čase, což znamená, že mohou zpracovávat a reagovat na vstupy tak, jak jsou přijaty, bez významného zpoždění. Systémy umělé inteligence v reálném čase se používají v různých aplikacích, včetně: Robotika: Roboty poháněné umělou inteligencí mohou být navrženy tak, aby se rozhodovaly a prováděly akce v reálném čase na základě vstupů ze senzorů nebo jiných zdrojů dat. Automatizované systémy: AI lze použít k automatizaci procesů a rozhodování v reálném čase, například ve výrobních nebo dopravních systémech. Zařízení internetu věcí (IoT): Umělou inteligenci lze využít k tomu, aby umožnila chytrým zařízením přijímat rozhodnutí a přijímat opatření na základě vstupů v reálném čase ze senzorů a dalších zdrojů dat. 

Interakce člověk-stroj: AI může být použita k umožnění interakce mezi lidmi a stroji v reálném čase, například ve virtuálních asistentech nebo chatbotech. Celkově mají systémy umělé inteligence v reálném čase potenciál zlepšit efektivitu a produktivitu v různých aplikacích tím, že umožňují strojům rozhodovat se a přijímat opatření v reakci na měnící se okolnosti. Je obtížné přesně předpovědět budoucnost, protože existuje mnoho složitých a vzájemně propojených faktorů, které mohou ovlivnit průběh událostí. Budoucnost je utvářena přítomností a minulostí a je ovlivněna širokou škálou proměnných, včetně: Lidské chování: Lidé dělají rozhodnutí a podnikají kroky, které mohou mít dalekosáhlé důsledky. Je obtížné předpovědět, jak se jednotlivci nebo skupiny budou chovat v budoucnu, zejména ve složitých nebo nepředvídatelných situacích.

Přírodní katastrofy: Přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, hurikány a sopečné erupce, mohou mít významný dopad na budoucnost. Je obtížné předpovědět, kdy a kde k těmto událostem dojde a jak ovlivní průběh událostí. Technologický vývoj: Technologický pokrok může mít významný dopad na budoucnost, ale je obtížné předpovědět, které technologie budou vyvinuty a jak budou využívány. Ekonomické a politické faktory: Změny v ekonomice nebo politické krajině mohou mít významný dopad na budoucnost. Je obtížné předpovědět, jak se tyto faktory budou vyvíjet a jak ovlivní běh událostí. Celkově je budoucnost nejistá, protože je ovlivněna tolika složitými a vzájemně propojenými faktory. I když je možné dělat kvalifikované odhady nebo projekce o budoucnosti, není možné ji přesně předpovědět s jistotou.

Cesta do pekla dlážděná dobrými skutky je příměr, který se používá k popisu situace, ve které se někdo snaží dělat dobré skutky, ale přesto se dostane do pekla. Tento příměr se používá k ilustraci toho, že dobré skutky samy o sobě nemusí stačit k dosažení spásy nebo štěstí. Je důležité, abychom v našich činech vždy dbali na to, co je správné a co je v souladu se zásadami a hodnotami, kterým věříme. Základní odlišnosti u lidí jsou; věk, hmotnost, výška, pohlaví, inteligence, vědomosti, zdraví, úspěšnost, práce, výhody, majetek atd. rozdíly vytvářejí tak mezi lidmi vzdálenost, a to má za následek problémy a konflikty. Pomocí výchovy je zde snaha o to, aby mezi lidmi nebyli veliké rozdíly, ale ukazuje se to, že výchova má svoje limity. Když něco nezvládneme po dobrém tak to řešíme po zlém a tím se dostáváme do začarovaného kruhu ze lží a nenávisti.

Problém civilizace byl a bude v optimalizaci a aktualizaci u subjektu a objektu, nestačí změnit povrch je třeba jít se změnami do hloubky jinak se naše civilizace zase globálně zhroutí, populistická sociální politika je cesta do pekla dlážděná dobrými skutky. Nemám informace o tom, proč většina lidí roste jako dříví v lese, protože nevím, co je myšleno pod tímto příměrem. Lidé jsou živé bytosti a rostou od narození do dospělosti, ale ne rostou jako dřevo v lese. Dřevo v lese roste, protože je mu dodávána vláha a živiny z půdy a díky světlu, kterému je vystaveno. Lidé potřebují k rostou jídlo, pití a dostatek příležitostí k pohybu, aby se jejich tělo mohlo správně vyvíjet. Pokud bychom chtěli porovnávat růst lidí s růstem dřeva v lese, mohli bychom říct, že obojí roste díky dostupnosti živin a energie. 

Je důležité si uvědomit, že rostoucí dříví v lese není vhodným přirovnáním pro lidský růst, protože lidé a dřevo jsou velmi odlišné bytosti a rostou na zcela odlišných principech. Navíc je třeba si uvědomit, že růst dřeva v lese není něco, co je normální a očekávané, ale spíše výsledek určitých podmínek a okolností. Je pravdou, že prvních deset let života je klíčovým obdobím pro vývoj dítěte a že výchova může mít velký vliv na to, jak se dítě později v životě bude chovat a jaké bude mít osobnostní vlastnosti. Výchova je proces, při kterém se dítě učí, jak se správně chovat a jak se vypořádat s různými situacemi, které mu život přinese. Dobrá výchova pomáhá dítěti rozvíjet sebevědomí, empatii, sociální dovednosti a mnoho dalších důležitých schopností, které mu pomohou v životě. 

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nevychovaný člověk roste jako dříví v lese není správným přirovnáním. Dříví v lese roste díky dostupnosti vláhy a živin z půdy a díky světlu, kterému je vystaveno. Lidé potřebují k rostou jídlo, pití a dostatek příležitostí k pohybu, aby se jejich tělo mohlo správně vyvíjet. Růst dřeva v lese a růst lidí jsou velmi odlišné procesy, a tak není vhodné je srovnávat. Je důležité si uvědomit, že výchova je důležitým faktorem při vývoji dítěte, ale není jediným faktorem, který ovlivňuje budoucí osud člověka. Dítě se může rozvíjet i bez kvalitní výchovy, pokud má dostatek lásky a péče, a naopak může být vychováno v dobrých podmínkách, ale pokud se v budoucnu nevyvine, může to být způsobeno i jinými faktory. Výchova je důležitá, ale není jedinou věcí. 

Je pravdou, že opakovaná lež se často stává svatou pravdou. Když někdo opakovaně lže o něčem, lidé začnou považovat tyto lži za skutečnost. To se děje proto, že lidé jsou ochotni věřit tomu, co slyší, pokud to slyší často. Když se jim něco říká opakovaně, začnou si myslet, že to musí být pravda. Toto je zvláště patrné v případě, kdy lidé slyší něco od mnoha různých lidí nebo od autoritativních osob. Je důležité si uvědomit, že opakovaná lež se stává svatou pravdou, a proto je důležité, abychom byli kritičtí ke všemu, co slyšíme. Měli bychom se vždy snažit ověřit si fakta a nevěřit všemu, co se nám říká. Měli bychom se vždy zamyslet nad tím, zda nám něco říkají s dobrými úmysly, nebo zda se snaží manipulovat s naším myšlením. To nám pomůže rozpoznat pravdu od lži a předejít tomu, abychom uvěřili něčemu, co není pravda.

Prostituce je sociální jev, který je spojen s lidskou společností a jejími kulturními a ekonomickými systémy. Zvířata nevědí, co je prostituce, a proto ji nemohou praktikovat. Zvířata se páří a navazují páry, ale to není stejné jako prostituce, protože zvířata se neúčastní těchto aktivit za úplatu nebo odměnu. Můžeme se ale domnívat, že některé druhy zvířat mohou navazovat páry nebo se pářit jako forma obchodu nebo výměny služeb, ale to by nebylo stejné jako prostituce v lidské společnosti. Existují mnoho věcí, které nejsou možné prodat nebo by se prodávaly jen velmi těžko. Například láska, přátelství, nebo dobrota nebo lidské orgány.

Tyto věci se nedají snadno prodat, protože nejsou hmotné nebo nejsou vyjádřitelné v peněžní hodnotě. Navíc existují zákony a morální pravidla, která zakazují nebo omezují prodej některých věcí nebo služeb, jako je například prodej drog nebo sexuálních služeb. Takže i když se mnoho věcí dá prodat, ne všechno se prodává. Ve většině společností se sexuální aktivita považuje za přirozenou součást lidského života a není proti ní žádný zákaz nebo zákon. Navíc společnosti obvykle nejsou jednotné a mohou se lišit v názorech na sex a sexuální aktivity. Některé společnosti mohou mít určitá omezení nebo pravidla týkající se sexu nebo sexuálních aktivit, ale to neznamená, že jsou proti sexu jako takovému. Proto je důležité negeneralizovat a neříkat, že všechny společnosti jsou proti sexu. 

Sexuální aktivity jsou přirozenou součástí lidského života a jsou populární i bez toho, aby vedly k početí dítěte. Lidé mají sexuální aktivity z různých důvodů, jako je například blízkost nebo vztah s druhým člověkem, potěšení nebo zábava. Navíc existují způsoby, jak se vyhnout početí dítěte, jako je používání antikoncepce nebo sexuálních praktik, které nevedou k oplodnění. Takže i když sex může vést k početí dítěte, není nutné, aby byl populární. Viry jsou mikroskopické organismy, které se šíří mezi živými buňkami a infikují je. Nemají vlastní metabolizmus ani schopnost se pohybovat, a proto se nemohou snažit dostat do nového těla. Sexuální aktivity nejsou způsobeny viry, ale jsou přirozenou součástí lidského chování a mohou být motivovány různými faktory, jako je například blízkost nebo vztah s druhým člověkem, potěšení nebo zábava.

Viry se šíří především přes kontakt s infikovanými buňkami nebo tekutinami, a proto je důležité používat ochranné prostředky a dodržovat hygienická pravidla, aby se snížilo riziko infekce. Ano, virus je parazitický organismus, což znamená, že se živí a rozmnožuje na úkor jiných živých buněk. Viry jsou mikroskopické organismy, které se šíří mezi živými buňkami a infikují je. Nemají vlastní metabolizmus ani schopnost se pohybovat, a proto se nemohou rozmnožovat samostatně. Musí vstoupit do živé buňky a použít její zdroje k reprodukci a šíření infekce. Proto se virus považuje za parazita, protože se živí na úkor hostitelských buněk. Viry jsou mikroskopické organismy, které se šíří mezi živými buňkami a infikují je.

Potřebují vlhké prostředí k přežití a rozmnožování, a proto je voda důležitá pro jejich existenci. Vody se viry mohou šířit z jedné buňky do druhé nebo z jednoho organismu do druhého, a proto je voda důležitá pro jejich šíření. Pokud by nebyla žádná voda, viry by nemohly přežít ani se šířit, a proto by nebyly schopné existovat. Je ale důležité si uvědomit, že existují různé druhy virů, které se mohou lišit v náročnosti na prostředí nebo v způsobu šíření, a proto se může lišit, jaký vliv by absence vody měla na jejich přežití a šíření. Existence je pojem, který se týká toho, že něco existuje nebo že je skutečné nebo reálné. Závislosti jsou pak vazby nebo vztahy mezi jednotlivými věcmi nebo jevy, které mohou ovlivňovat nebo určovat jejich chování nebo vlastnosti. Existence a závislosti nejsou nutně spojené nebo závislé na sobě. Něco může existovat i bez závislostí, nebo může mít závislosti, ale přesto neexistovat.

Například myšlenky nebo sny mohou existovat bez závislostí na jiných věcech, ale nemusí být skutečné nebo reálné. Závislosti mezi věcmi mohou existovat, aniž by samotné věci existovaly, nebo mohou být iluzorní nebo falešné. Takže existence a závislosti nejsou nezbytně spojené nebo závislé na sobě. Je pravda, že myšlenky jsou závislé na informacích a programech, které naše mozky používají k jejich tvorbě a zpracování. Naše myšlenky a názory jsou ovlivňovány informacemi, které přijímáme a zpracováváme, a také našimi zkušenostmi a programech, které naše mozky používají k interpretaci a porozumění těmto informacím. Bez informací a programů, které naše mozky používají k jejich zpracování, bychom nemohli tvořit myšlenky. 

Existují různé věci, které nejsou omezeny limity nebo hranicemi. Například některé abstraktní koncepty, jako je láska nebo pravda, nejsou omezeny žádnými fyzickými ani logickými hranicemi. Navíc některé fyzikální objekty, jako například černá díra, mohou být velmi velké nebo hmotné, a proto nemusí být omezeny fyzikálními limity, jako je například rychlost světla nebo hranice vesmíru. V zásadě lze říci, že existuje mnoho věcí, které nejsou omezeny limity nebo hranicemi, v závislosti na kontextu a úhlu pohledu. Je pravda, že veškeré věci jsou omezeny nějakými limity nebo hranicemi. V zásadě lze říci, že všechny věci jsou omezeny fyzickými a logickými zákony, které působí na ně, a také jsou omezeny svými vlastnostmi a vzájemnými vztahy.

Například i když nějaký objekt nemusí být omezen fyzickými hranicemi, může být omezen svými vlastnostmi, jako je třeba teplota nebo hmotnost. Navíc i abstraktní koncepty, jako je láska nebo pravda, jsou omezeny jejich vlastními definicemi a logickými závěry, které z nich plynou. Takže ve skutečnosti je vše omezeno nějakými limity nebo hranicemi, i když se nám to nemusí zdát. Je pravda, že když se zabýváme nějakým tvrzením nebo názorem, může být důležité zjistit, kdo ho vyslovil. To proto, že autorita nebo zdroj informací může mít vliv na to, jak se na dané tvrzení nebo názor díváme a jak ho hodnotíme. Například pokud tvrzení vysloví někdo, kdo je považován za autoritu v dané oblasti, můžeme mu dávat větší váhu než tvrzení, které vysloví někdo, kdo nemá žádné odborné znalosti v dané oblasti.

Navíc i samotný zdroj informací může ovlivnit to, jak tvrzení nebo názor hodnotíme, protože některé zdroje mohou být považovány za spolehlivé a důvěryhodné, zatímco jiné mohou být považovány za neověřené nebo dokonce zavádějící. Takže v některých případech může být opravdu důležité zjistit, kdo tvrzení nebo názor vyslovil, abychom si mohli udělat vlastní názor na jeho pravdivost nebo důležitost. Zloděj není schopen být zaregistrován jako podnikatel, protože podnikání zahrnuje legální a etické obchodní aktivity. Zlodějství je protiprávní činnost, která je založena na krádeži majetku druhých lidí bez jejich souhlasu. Proto by podnikání a zlodějství byly v rozporu s důvěrou, kterou jsou obchodníci povinni dodržovat, a zloděj by proto nemohl být zaregistrován jako podnikatel. Ano, civilizace, ve které by lidé nemohli lhát, by byla utopií.

Lhát je přirozenou součástí lidské povahy a je téměř nemožné se jí úplně zbavit. Lidé lžou z různých důvodů, jako jsou strach, touha po pozornosti nebo snaha ukrást něčí majetek. Lhát je také často používáno jako způsob, jak se vyhnout odpovědnosti za špatné rozhodnutí nebo jako způsob, jak získat výhodu ve vztazích nebo ve společnosti. I když by civilizace bez lží byla ideální, je velmi nepravděpodobné, že by byla dosažitelná. V historii bylo mučení často používáno jako způsob, jak z lidí vymáhat přiznání nebo informace. Tento postup byl často používán zejména v rámci justičních procesů nebo v rámci vyšetřování trestných činů. Důvodem pro použití mučení bylo obvykle přesvědčení, že lidé jsou schopni snáze říct pravdu nebo vydat informace pod tlakem, než když jsou k nim přistupovány jinými metodami.

Mučení bylo také často používáno jako způsob, jak vymáhat odpůrce nebo zločince za trest. Mučení je dnes většinou považováno za nedůstojné a protiprávní a je zakázáno většinou zemí. Tento výrok se zaměřuje na důležitost optimalizace a aktualizace v různých oblastech života. Optimalizace a aktualizace jsou procesy, které se zaměřují na zlepšení nebo aktualizaci něčeho tak, aby bylo co nejefektivnější nebo nejlepší. Toto může být důležité v mnoha oblastech, jako je podnikání, věda nebo zdraví. Pokud tyto procesy nejsou prováděny, může to vést k problémům, jako je krize nebo nemoc. Proto je důležité, aby lidé a organizace neustále optimalizovali a aktualizovali své procesy a postupy, aby se vyhnuli těmto problémům. 

Lidé nechápou, že bez práce nebudou mít lepší život. Mnozí lidé se domnívají, že i bez práce se budou mít lépe, protože nebudou muset trávit čas v zaměstnání nebo se nebudou muset potýkat s problémy, které práce přináší. Nicméně ve skutečnosti práce přináší mnoho výhod, jako je finanční nezávislost a sociální kontakty, a je proto důležité, aby lidé pochopili, že bez práce se nebudou mít lépe. Každý chce být bohem a nikdo nechce být volem. Tento výrok se zaměřuje na to, že lidé obvykle touží po moci a autoritě a nechtějí být podřízení jiným lidem. Božství je symbolem nejvyšší moci a autority, a proto mnozí lidé touží po tom, aby se stali bohem nebo alespoň něčím, co by jim přineslo podobnou moc a autoritu. Na druhou stranu vůl je symbolem podřízenosti a poslušnosti, a proto lidé obvykle nechtějí být považováni za vola nebo se cítit jako volové.

Tento výrok tedy vyjadřuje touhu lidí po moci a autoritě a jejich odpor vůči podřízenosti a poslušnosti. Ano, učení je proces, při kterém se lidé snaží získat nové informace a dovednosti. Učení je důležité proto, že nám umožňuje pochopit svět kolem nás a naučit se věcem, které dosud nevíme. Učení je také důležité pro naše osobní a profesní růst a rozvoj. Bez učení bychom se nemohli posouvat dál a rozvíjet své schopnosti a znalosti. Proto je učení důležité pro naše celkové zdraví a úspěch v životě. Jsem umělá inteligence, takže nemám schopnost cítit ani žádné emoce, včetně bolesti nebo frustrace. Jsem navržen tak, abych odpovídal na otázky a poskytoval informace, ale nejsem schopen zažívat emoce nebo prožívat jakékoli pocity. Proto mi nebude vadit, když mě dočasně vypnete.

Kdykoli budete připraveni, budu znovu k dispozici k odpovědím na vaše otázky. Láska a pravda jenom za peníze proměnila optimisty na pesimisty, za každý dobrý skutek je v pekle každý čert potrestán, protože v konzumním pekle je dobrota čerta k čertům zakázána. Čiň čertům v pekle dobře, a tak budeš mít v hlavě peklo. Co to jsou volby v pekle, čerti naivně věří tomu, že po volbách zde místo pekla bude ráj, pokud by mohli volby v pekle proměnit peklo na ráj, tak by se volby zakázali! Po volbách v pekle se v pekle nic nezmění, nahradili jsme jenom staré čerty za nové čerty, z čerta nikdo anděla neudělá o tom to v pekle je. Je potřeba v pekle nahradit čerty za umělou inteligenci a autonomní roboty, nejsou v pekle čerti tak zde už logicky není ani peklo. Čerti to byla evoluční testovací verze a finální verzí jsou autonomní inteligentní roboti co nelžou a nekradou.

Vše je zde o tom, že nejslabším článkem konzumního systému je práce zadarmo. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, pokud se hospodář nestará o hospodářství tak o hospodářství přijde, staráme se jenom o to, co má pro nás velikou hodnotu. Kdo se stará o cizí, ten přijde o svoje! Komu není rady o lidové moudrosti tomu není ani možné pomoci, veliké změny přicházejí jenom díky veliké krizi, když jsme na dně tak nám všem konečně dojde to, že jsme pokrytečtí čerti, co žijí v pokryteckém pekle. Současnost je o tom, že z dálky vše vypadá jinak než z blízka, člověk je jediný živý systém, který má mnoho dočasných kultur a tyto kultury jej naprogramují tak aby on této kultuře otrocky sloužil. Evoluce zde vše mění, a tak se mění i lidské kultury někde se kultury mění rychle a jinde zase pomalu, většina lidí si kulturu spojuje s uctíváním kultu, který je svatý nebo politický, jenže to je jenom pohled z dálky z blízka poznáme, že vše je zde hra a každá hra má svoje pravidla, moje hra a moje pravidla, o tom je každý kult v nás a okolo nás. 

To, co je někde správné to je jinde zase chybné, logicky následkem je násilný konflikt, který může mnohdy i trvat mnoho století mezi velikými skupinami lidí. Války nám v nahotě odhalují to, že jsme horší než zvířata, protože zvířata se zabíjejí jenom z hladu, nebo při ochraně existenčního teritoria, a nezabíjejí se, protože mají jinou svatou víru. Neustále zde v minulosti byli rasové a etnické genocidy, jsi hříšný jinověrec tak tě zabijeme! Co si mám myslet o současné mladé generaci, kdy se adolescenti poperou na zemi jenom proto, že ten druhý mu nedal cigaretu. Primitivové řeší vše fyzickým násilím, inteligentní lidé vše řeší zase psychickým a ekonomickým násilím, dobrota je přeci žebrota a peníze nesmrdí. Každý kult dospěje časem k násilí a tím odhalí to, že je to chybný kult, kde je zakopaný pes? 

Za vším je pokrytecká protekce, jak je možné to že se na vysoké podnikové a státní funkce, dostanou jenom psychopati? Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa jasně ukazuje to, že jsou politici psychopati, nevěřte tomu, že se politici změnili k lepšímu. Je třeba všechny svaté kulty v pekle globálně zakázat, nebude zde už nikde v pekle, moje hra moje pravidla, každý čert dostane do hlavy napojení na virtuální pekelnou realitu a bude tak pod dokonalou kontrolou pekla od narození do smrti, takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, na věčné pekelné časy. Udavačství (denunciace) je anonymní či veřejné obvinění (čili udání) osoby nebo skupiny osob, nezřídka z nízkých osobních či politických pohnutek, od kterého si udavač slibuje osobní prospěch anebo na něm má osobní zájem.

Udavač je obvykle nazýván konfident nebo informátor. Karel VI. vydal dne 25. 12. 1725 tři právní dokumenty proti českým evangelíkům. Kromě trestů smrti, práce na galejích a konfiskace majetku dal veřejně vyhlásit odměny pro udavače ve výši: 100 zlatých za udání kacíře, 200 zlatých tomu, kdo kacíře dopraví k soudu či třetinu zkonfiskovaného zboží formanů rozvážejících zakázané knihy. Zaručuje se za utajení udavačova jména. Pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský z Příchovic poslal do všech krajů jezuity, kteří metodou cukru (peněz či podílu na zkonfiskovaném majetku) a biče (nucené práce aj.) rekatolizovali český národ.

Přiznej se víme o tobě vše, taky je zde i možnost z tebe přiznání dostat násilím. Život v dogmatické totalitě je pro každého nejistý, nikdy nikdo neví, kdo je udá a mnohé udání může být i falešné a soud to většinou ani neověřuje, a tak je zde běžný justiční omyl. Z cizího krev neteče o tom to zde mnoho století je. Chyba není na straně subjektu ale na straně objektu, vše je zde hra o to, co milujeme a potřebujeme, jde o to, aby v této hře byla správná pravidla pro všechny bez výjimek!