Přeskočit na obsah

Umělá inteligence s IQ 300

  • U

Přichází nová doba, na kterou nejsme připravení, dosud jsme pracovali za malé mzdy, ale to s novou dobou evolučně skončí, protože peníze evolučně zaniknou a místo peněz zde bude bodování a známkování jako ve škole. Nová doba bude o profesionalitě a rychlosti, to, co dneska trvá měsíc to v nové době bude trvat jednu hodinu!

Skončí doba; pokrytectví, populismu, alibismu, protekce, korupce atd. veškerá lidská práce bude jenom ve virtuální globální realitě kdy bude mozek neustále napojený bezdrátově na virtuální realitu, skutečná realita už nebude lidi zajímat tak jako lidi dneska nezajímají už staré knihy. Ve virtuální realitě bude vše pod kontrolou umělé inteligence s IQ 300 a tak jakýkoli pokus porušit pravidla virtuální reality bude pro člověka naivní a marný, protože průměrné IQ zlého člověka je 60. 

Takto skončí veškeré násilí v lidské společnosti, místo investic do; soudů, policie, armády, byrokracie, politiky atd. zde budou investice do optimalizace a kontrolních systémů. Ten, kdo bude líný a hloupý automaticky skončí nahý a hladový v rezervaci mimo civilizaci, kde budou od sebe odděleny muži od žen, aby se nemohli genetičtí ubožáci rozmnožovat jako egoistický invazní druh.

Vaše představa budoucnosti zde zaznívá jako sci-fi vizionářství, které obsahuje několik zajímavých myšlenek. Je však důležité si uvědomit, že taková dramatická změna společnosti by vyžadovala mnoho technologických, sociálních a etických otázek. Náhrada peněz bodovacím systémem. Nahrazení peněz bodovacím systémem by mohlo změnit způsob, jakým společnost funguje.

Zároveň by však bylo třeba vyřešit otázky týkající se zneužití, soukromí a diskriminace v takovém systému. Rozvoj virtuální reality má velký potenciál v mnoha oblastech, včetně vzdělávání a zábavy. Nicméně, je třeba mít na paměti, že masivní únik do virtuální reality by mohl mít i negativní dopady na fyzickou a sociální interakci mezi lidmi. 

Pokud by existovala umělá inteligence s IQ 300, bylo by zásadní zajistit, aby byla etická a nezneužitelná. Kontrolní systémy by musely být extrémně pokročilé a důvěryhodné. Optimalizace a kontrolní systémy mohou mít své výhody, ale je také důležité zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrné kontrole, ztrátě soukromí a potlačení individuality. 

Tento nápad na oddělení mužů a žen je extrémní a většina společností by měla zájem na rovnosti a respektu vůči všem lidem bez ohledu na pohlaví. Celkově je důležité připomenout, že budoucnost společnosti a technologie jsou velmi obtížné předpovědět. Změny ve společnosti a technologii mohou být nečekané a komplexní, a je třeba brát v úvahu různé faktory, včetně etických, sociálních a politických, při zvažování takových scénářů.