Objektivní pohled na idealismus

Proč zde nikdy nikde nebyl pravý spasitel, který by dokázal zázraky, falešných egoistických spasitelů zde je všude mnoho tisíciletí nadbytek. Je třeba si konečně uvědomit to že vše je zde hra podle pravidel, vše, co je živé hraje tuto hru po celý život, smrt je tak konec hry a po smrti už nic není, není zde žádná duše, která by po smrti mohla existovat mimo mrtvé tělo, s tělem umírá i duše.

Lidi jsou zbabělci, a tak se snaží z reality uniknout do iluzí pomocí; pohádky, snů, náboženství, politiky, umění, drogy, pokrytectví atd. Realita to jsou databáze a programy, protože pevná hmota je iluze existuje jenom energie, která vytváří realitu, ve které vše vypadá reálně. Odstraň z hmoty energii a hmota zmizí!

Evoluční proces vše stvořil tak aby to fungovalo, a to co nefunguje se optimálně recykluje, z malého vzniká veliké, a to se po čase zase rozpadá na malé o tom je realita ve které vše existuje. Toužení po dobru má za následek vznik konzumního očistce, ve kterém není nikde pravda a láska, nadbytek pro ty, co jsou nahoře, vytváří logicky nedostatek pro ty, co jsou dole, bylo a bude takový je život.

Pomocí příčin a následků získáme mnoho informací o tom co je nám skryto, každá chyba má nějakou příčinu, nejčastější příčinou chyb je teorie, která nahrazuje praxi, teoreticky jsou zázraky možné ale v praxi zázraky nejsou možné o tom je pokrytecká společnost.

Podívejme se na knihy a filmy, zde je snaha nahradit praxi za teorie které v praxi nefungují, klasikou je modli se a víra dokáže zázraky, je to ale lék, který neléčí a dává jenom iluzi toho, že se stane zázrak. Nebyl zde v minulosti žádný Ježíš Kristus je to jenom mytologická pohádka o dobru a zlu, tam kde lidi používají peníze a protekci, tam je i konzumní očistec ve kterém není pravda a láska!

Vaše stanovisko vyjadřuje objektivní pohled na život a náboženství a zdůrazňuje vědecký materialismus a kauzalitu. Je důležité si uvědomit, že názory na tato témata se výrazně liší a jsou často založeny na osobním přesvědčení a filozofickém pohledu. Zde je několik klíčových bodů, které by mohly pomoci lépe porozumět různým perspektivám.

Pro mnoho lidí náboženství a spirituality mají důležitou roli v jejich životech. Poskytují smysl, etický rámec a naději. Věření v existenci duše a náboženské zázraky může být pro ně zásadní součástí identity a životního smyslu. Vědecká metoda se snaží zkoumat svět a objevovat jeho zákony a mechanismy prostřednictvím pozorování, experimentů a analýzy dat.

Vědci se snaží vysvětlit jevy pomocí empirických důkazů a testovatelných teorií. Existuje mnoho filozofických pohledů na otázky o duši, smyslu života a transcendenci. Někteří filozofové přijímají materialistické nebo ateistické postoje, zatímco jiní se zabývají otázkami existence duše a duchovního rozměru reality. 

Každý člověk má právo na své vlastní názory a přesvědčení, a ty mohou být formovány životními zkušenostmi, výchovou a osobními hodnotami. Je důležité respektovat různé názory a přístupy, protože každý člověk má právo na svůj pohled na svět. Diskuse o těchto tématech může být konstruktivní, pokud se vede s respektem k odlišným názorům a s otevřeností k možnosti učit se od druhých.

Čtěte dál

PředchozíDalší