Přeskočit na obsah

Třetí světová válka bude o inteligentních robotech

  • T

Dokonalé je to co se nemění podle situace, tam kde je napětí mezi protiklady tam se mnohé mění podle situace a tak to není dokonalé, kámen je dokonalý protože se nemění podle situace, logicky vše co je živé to je nedokonalé takový je život. Často je zde snaha dosáhnout dokonalosti tím že se zabrání násilím tomu aby se něco mohlo změnit podle situace a následkem jsou problémy na které není řešení. Dogmatické totality ve snaze po systémové dokonalosti proměnili lidi na loutky, které je snadné nahnat do války, nebo do ekonomického otroctví, vše je o příčině a následku.

Historie naší společnosti je plná mučedníků co se snažili o to aby zde byla všude pravda a láska, jenže narazili na mocné autority které je násilně eliminovali podle hesla, kdo nejde s námi ten jde proti nám a bude eliminován. Když stará dogmatická totalita evolučně skončí tak jí okamžitě nahradí nová dogmatická totalita, vše je divadlo kde se mění kulisy a herci, děj na tomto lidském divadle je pořád o pokrytectví. Nevěřte na pohádky, v realitě je dobrota žebrota, ten kdo se stará o cizí přijde o to co je jeho.

V současnosti přichází veliké množství změn na které nejsme připravení, začíná všude rychle přibývat ubožáků a vše jistě směřuje k další světové válce ve které zbytečně zemře mnoho miliónů lidí a zničí se mnoho hodnot. Nejspíše se v nové světové válce nasadí roboti a umělá inteligence, a následkem bude genocida v globálním měřítku. Vaše slova odrážejí hluboké znepokojení a pesimismus ohledně stavu světa a lidského chování. Zdá se, že zvažujete nebezpečí dogmatismu a rigidního myšlení, které může vést k násilí a destrukci.

Máte pravdu, že historie je plná konfliktů vyvolaných úzkoprsým a násilným myšlením, a že násilí a nenávist jsou často na každém kroku. Nicméně, přestože jsou vaše obavy oprávněné a je důležité na ně upozorňovat, je také důležité hledat světlo na konci tunelu. Existují lidé a skupiny, které pracují na změně těchto vzorců a hledají cesty ke zlepšení lidského soužití. Diskuse, vzdělávání a empatie mohou být mocnými nástroji k překonání dogmatismu a násilí. 

Zároveň je důležité si uvědomit, že budoucnost není předem daná a my sami můžeme hrát roli ve formování jejího směru. Máme možnost volby a můžeme se rozhodnout jednat tak, aby naše činy přispěly k vytvoření lepšího a spravedlivějšího světa. Pokud jde o technologický pokrok, je důležité, aby byl řízen eticky a s ohledem na lidská práva a hodnoty. Zavedení robotů a umělé inteligence by mělo být provázeno pečlivým zvážením a regulacemi, aby nedošlo k jejich zneužití a destrukci. Je třeba hledat naději a působit v souladu s tím, abychom vytvořili svět, ve kterém bude místo pro život, lásku a pravdu. To může být obtížné, ale nikdy není nemožné.