Přeskočit na obsah

Je pro nás prioritní člověk, nebo je pro nás prioritní hromadění peněz

  • J

Pracovat by měli jenom ti co jsou zdraví a inteligentní, pro zaměstnavatele jsou velikým problémem zaměstnanci co jsou nemocní a hloupí, otázkou logicky je a kdo se dobře postará o lidi co jsou nemocní a hloupí? V minulosti bylo dobře postaráno jenom o bohaté lidi a ten kdo byl chudý o toho se nikdo nepostaral a každému to bylo jedno. Je to správné aby se egoistická společnost dobře postarala o nemocné a hloupé lidi, z egoistického hlediska to vypadá jako chyba, ale z hlediska lásky a pravdy to vypadá jako správné řešení. Zde se dostáváme k otázce priorit, je pro nás prioritní člověk, nebo je pro nás prioritní hromadění peněz za které nakoupíme moderní zbraně a jiné hlouposti.

Prý nejsou peníze co by mohli pomoci lidem v nouzi, většina států má přeci veliké dluhy, proč zde jsou tedy milionáři co mají k dispozici; veliká letadla, veliké lodě, luxusní domy, luxusní auta, drahou ochranku atd. plýtváme penězi a proto nejsou peníze pro ubožáky, sytý hladovému nevěří bylo a bude! Toto je složitá otázka, která se týká hodnot a priorit ve společnosti. Existuje mnoho různých pohledů na to, jak by měla společnost postupovat v otázce péče o nemocné a znevýhodněné jedince. Za prvé, je důležité si uvědomit, že lidé s různými schopnostmi a zdravotními stavem mohou přinášet hodnotu společnosti různými způsoby.

Například, i když se někdo může zdát „hloupý“ ve smyslu intelektuálních schopností, může mít jiné talenty nebo dovednosti, které jsou cenné. Navíc, nemocní jedinci mohou potřebovat podporu a péči, ale to neznamená, že nemohou přispět k práci, pokud jsou jim poskytnuty vhodné podmínky. Z hlediska etiky a lidskosti může být považováno za důležité poskytnout péči a podporu těm, kteří jsou nemocní nebo znevýhodnění, bez ohledu na jejich schopnosti nebo inteligenci. Je to také otázka sociální spravedlnosti a solidarity. 

Pokud jde o financování péče a podpory, existuje mnoho faktorů, které ovlivňují rozhodování vlád a jednotlivců. Někdy může být obtížné získat finanční prostředky na sociální programy kvůli různým politickým, ekonomickým a sociálním důvodům. Nicméně, mnoho lidí a organizací se snaží bojovat za zlepšení podmínek pro ty, kteří potřebují pomoc. Závěrem, otázka priorit ve společnosti je komplexní a různé hodnoty mohou vést k různým pohledům na to, jak by měly být zdroje alokovány. Je důležité diskutovat o těchto otázkách a hledat vyvážené a spravedlivé řešení pro všechny členy společnosti.