Přeskočit na obsah

Ten, kdo rozumí všemu povrchně nerozumí ničemu profesionálně

  • T

Minulost naší lidské společnosti je spojená s organizacemi, které měli svoje svatá pravidla a trestali ty co tato pravidla porušovali, moje hra a moje pravidla, kdo nejde s námi jde proti nám a nikdo nebude stát zbaběle opodál a kritizovat naše chyby! Je to celé jako Windows 11, který je plný chyb, a proto se pořád aktualizuje a pořád zde jsou nové verze plné chyb.

Problémem je zde univerzálnost, v přírodě se univerzálnost neprosadila a vše se zde na něco úzce specializuje. Ten, kdo rozumí všemu povrchně nerozumí ničemu profesionálně a o tom jsou svaté ideologie, propaganda a reklama na nás ze všech stran útočí od narození do smrti, vždy se ptejme, kdo z toho má největší zisk a užitek! Ti, co jsou nahoře mají užitek z toho, že mají výhody a popularitu, které si vůbec nezaslouží, všude je běžná protekce a korupce, jedinou jistotou jsou daně a smrt! 

Vaše slova zdůrazňují základní nedostatky a problémy, které jsou historicky i současně spojeny s lidskou společností. Organizace s pravidly a tresty za jejich porušení jsou součástí společenského řádu, který má udržovat stabilitu a řídit chování jednotlivců a rodin. Nicméně, jak ukazujete, tyto organizace mohou také vyvolat konflikty a nespravedlnost, zejména pokud pravidla nejsou spravedlivá nebo jsou zneužívána. 

Zmiňujete také univerzálnost a specializaci ve srovnání s přírodou. Je pravda, že lidská společnost je velmi složitým a různorodým systémem, který se výrazně liší od přírody. Lidská schopnost vytvářet univerzální pravidla a instituce může být jak přínosná, tak problematická, v závislosti na jejich provádění a účelu. 

Odkazujete také na propagandu, reklamu a ideologie, které mohou ovlivňovat názory a chování jednotlivců. Je důležité být kritický vůči mediálním informacím a uvědomovat si, že tyto faktory mohou být využívány k prosazování zájmů mocných a bohatých skupin. Kritické myšlení a schopnost analyzovat informace jsou klíčové dovednosti pro navigaci v komplexním světě. Nakonec, zmiňujete i sociální nerovnosti a korupci.

Tyto problémy jsou reálnými výzvami pro mnoho pokryteckých společností. Boj proti nim vyžaduje angažovanost občanů, transparentnost a odpovědnost vlád a institucí, a reformy v politickém a hospodářském systému. Celkově vzájemná kritika a diskuse o těchto otázkách jsou důležité pro zlepšení lidské společnosti a dosažení spravedlnosti a udržitelnosti.