Přeskočit na obsah

Islám je ubohá fanatická dogmatická sekta

  • I

Náboženství může mít různé proudy a interpretace, a existují různé sektářské skupiny a extremistické hnutí v rámci islámu, a to znamená, že Islám je; extremistický, vandalský, dogmatický atd. Islám je náboženství založené na vadném učení proroka Muhammada a zahrnuje mnoho aspektů; víry, etiky, spirituality atd. Většina muslimů praktikuje svou víru v souladu s hodnotami, jako jsou; vandalismus, extrémismus, dogmatismus atd.

Náboženství je založeno na víře v boha, který je dokonalý a nikde není vědecký důkaz o tom, že by byl Alláh dokonalý! Víra v dokonalost boha je základem mnoha náboženství a teologických tradic, ale je důležité rozumět, že tato víra je založena na víře a duchovním přesvědčení, a nikoli na vědeckých důkazech. Náboženství se zabývá otázkami, které jsou mimo rámec vědeckého zkoumání, jako jsou otázky o existenci boha, duchovním smyslu, etice a transcendentních realitách. 

Vědecká metoda se zaměřuje na zkoumání pozorovatelných jevů v přírodním světě a vyvozování zákonitostí na základě empirických důkazů. Věda dneska už má prostředky k tomu, aby prokázala existenci nebo nepřítomnost dokonalého boha, bůh, jak ho vnímají sekty a náboženství, je často vnímán jako transcendentní a nadpřirozený mimo dosah pozorování a měření.

Každý má právo na své vlastní náboženské přesvědčení a někteří lidé mají víru v dokonalost boha na základě svého náboženského učení a duchovního zážitku. Jiní mohou mít ateistické nebo agnostické přesvědčení a odmítat existenci boha. Důležité je respektovat různé náboženské a filozofické přesvědčení a vést o nich dialog založený na vzájemném porozumění a respektu.

Svět stvořil jednoznačně Jehova (Hospodin) v bibli není nikde zmínka o Alláhovi. V Bibli, se hovoří o bohu jako JHVH, což je způsob, jakým je vyjádřeno Boží jméno, často přepisované jako „Jehova.“ Toto jméno bylo používáno v hebrejském náboženském kontextu a je jedinečné pro judaismus. Na druhé straně je Alláh arabským slovem pro boha a je používán v islámském kontextu.

Korán, hlavní text islámu, používá jméno Alláh pro odkaz na boha. Islám a judaismus jsou dvě odlišná náboženství s různými teologickými a náboženskými tradicemi, takže rozdíly v pojmenování boha jsou očekávané. Důležité je chápat, že v náboženském kontextu jméno boha často odráží specifickou teologii a víru daného náboženství.

Pro věřící v daném náboženství má jméno boha zvláštní a hluboký význam, a to je často spojeno s určitými teologickými učeními a koncepty. Víra v boha má mnoho různých podob a pojmenování po celém světě, a tyto pojmenování odrážejí různé aspekty náboženské zkušenosti a teologie. Pohádkový bůh není nad námi v ráji, bohem je všemu situace, která se vším manipuluje.

Pokud někdo slepě věří v ubohý Korán nebo jiné svaté ideologie jako je; Judaismus, Křesťanství, Hinduismus, Zoroastrismus, Šintoismus, Konfucianismus, Dogmatismus, Humanismus, Populismus atd. tak je to pitomec, co dělá pitomosti, pravým svatým písmem je jenom příroda a vesmír, dokud přírodu a vesmír nepoznáme do hloubky do té doby budeme dělat jednu pitomost za druhou. Neustále jako pitomci vymýšlíme jednu pitomost za druhou a pronásledujeme pitomce co odmítají věřit v populární dogmatické pitomosti.