Přeskočit na obsah

Svět, ve kterém člověk žije není pro člověka ideální

  • S

Jsou všechny naše kulturní ideologie založené na teoriích, které nejsou v praxi otestované? Kulturní ideologie to jsou; pohádky, mytologie, pověry, symboly, fetiše, rituály, modlitby, meditace, svaté knihy, sekty, náboženství, politika, ekonomika, propaganda, cenzura atd. svět ve kterém člověk žije není pro člověka ideální a následkem je vznik ideologie která se snaží nahradit realitu, je to stejné jako konzumace piva a cigaret.

Nejmodernější je dneska mediální populismus, který slibuje zázraky a zapomíná je splnit, sliby se slibují a blázni se radují, bylo a bude! Ne všechny kulturní ideologie jsou založené na teoriích, které nebyly v praxi otestované. Mnoho z nich vzniklo jako reakce na skutečné životní podmínky a zkušenosti. Například politické a ekonomické systémy byly mnohdy vytvořeny a upraveny na základě praktických zkušeností a výsledků.

Je také pravda, že některé kulturní ideologie, jako jsou náboženské víry a přesvědčení, nemohou být plně otestovány v tradičním vědeckém smyslu. Mnohé víry však hrají důležitou roli v poskytování smyslu a účelu pro mnoho lidí, ať už jim poskytují morální nebo etický rámec, nebo jim pomáhají vyrovnat se s nejistotou a strachem. Co se týče slibů a populismu v médiích, je to otázka etiky a zodpovědnosti.

Některé strany mohou slibovat nebo propagovat nerealistické ideje za účelem získání podpory, aniž by měly skutečný záměr nebo schopnost je realizovat. Toto je však otázka správného fungování demokracie a povinnosti občanů být informovaní a kritičtí.

Konečně, některé kulturní ideologie mohou být také založeny na špatně chápaných nebo zkreslených informacích. Například některé pověry či mytologie mohou být založeny na nesprávném výkladu přírodních fenoménů. V těchto případech je důležité rozlišovat mezi skutečnými fakty a kulturními interpretacemi.