Přeskočit na obsah

Diskriminace jsou nepřijatelné pro spravedlivou společnost

  • D

Zaměstnavatelé nejsou spokojení s lidskými zaměstnanci, a tak nahradí lidi za roboty. Toto tvrzení je obecné a nemusí platit ve všech situacích. Zaměstnavatelé mohou mít různé důvody pro automatizaci pracovních procesů a nahrazení lidí roboty. Některé z těchto důvodů mohou zahrnovat. Automatizace může vést ke snížení nákladů na mzdy a další personální náklady, což může být výhodné pro podniky. 

Roboti mohou být programováni k provádění úkolů rychleji a přesněji než lidé, což může zvýšit celkovou efektivitu a produktivitu podniku. Některé práce mohou být nebezpečné pro lidi, a proto mohou být roboti nasazeni k provádění těchto úkolů na místech, kde by se jednalo o riziko pro lidské zaměstnance. Roboti mohou pracovat nepřetržitě, což může být výhodné pro podniky, které potřebují nepřetržitou výrobu nebo obsluhu zákazníků. 

Automatizace může vést ke konzistentnější kvalitě výrobků a služeb, protože roboti nemají výkyvy výkonu, které by mohli mít lidé. Nicméně je důležité poznamenat, že automatizace a nahrazování lidí roboty může také mít negativní dopady, jako je ztráta pracovních míst a zvýšení nezaměstnanosti. Proto je třeba, aby zaměstnavatelé a společnosti při rozhodování o automatizaci zvažovali tyto faktory a pokusili se najít rovnováhu mezi efektivitou a zachováním pracovních míst.

Dále je třeba brát v úvahu etické, sociální a právní otázky spojené s touto problematikou. Lidi se z civilizace odsunou do sběrných táborů a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nemohli rozmnožovat. Zacházet s lidmi tímto způsobem je zásadně nepřijatelné a porušuje základní lidská práva a principy lidské důstojnosti. Separace mužů a žen a omezování jejich reprodukčních práv jsou vážnými zásahy do osobní svobody a integrity jednotlivce.