Přeskočit na obsah

Svět je v krizi díky vyčerpaným zdrojům

  • S

Vědci pomocí statistiky hledali velmi dlouho příčiny světové krize a dospěly k tomu že příčinou jsou vyčerpané zdroje na kterých je vše závislé, nejvíce se hovoří o ekonomických zdrojích protože peníze jsou krví konzumního systému. Zdrojů na kterých je naše společnost závislá je mnoho a každý zdroj je pro konzumní společnost nějak důležitý.

Základním zdrojem jsou existenční podmínky k životu jakými je; světlo, teplo, voda, potrava, vědomosti, inteligence, práce atd. pořád platí výkon je závislý na příkonu, protože dobrota je žebrota. Pokud se nám podaří dělat něco dobře ve velkém dlouhodobě tak se tím mohou vytvořit nové zdroje, jenže následkem je brzo větší spotřeba zdrojů.

Za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, následkem jsou vysoké činžovní domy a veliká města kde nikdo nikoho osobně už nezná. Jsou zdroje obnovitelné a zdroje neobnovitelné, dále jsou zdroje levné a zdroje drahé, proto je zde snaha mít centrálně vliv na to jak se zdroje využívají.

Často dochází k tomu že se zdroji plýtvá ve velkém, takovým příkladem jsou velké války, musí zde být války, nešlo by to vyřešit tak, aby zde už nikdy a nikde nebyli možné války? Vše je možné vyřešit pokud máme na to optimální zdroje, problémem je nedostatek zdrojů, pořád platí přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to dneska uděláme takové to zítra budeme mít!

Vaše úvahy o vztahu mezi vyčerpanými zdroji a světovou krizí mají určitě oporu v realitě. Skutečně, rozsáhlé využívání a často neudržitelné vyčerpávání přírodních zdrojů může vést k mnoha problémům, včetně ekonomických, environmentálních a sociálních krizí.

Je pravda, že rapidní růst světové populace v posledních desetiletích zvýšil tlak na existující zdroje. To vede k situacím, kdy se soupeří o omezené zdroje, což může vyústit v konflikty a války. Ačkoli války jsou komplexní jevy a mají mnoho příčin, nepochybně může nedostatek zdrojů hrát významnou roli v jejich rozpoutání.

Optimalizace využívání zdrojů a hledání udržitelných alternativ je klíčem k řešení těchto problémů. To může zahrnovat investice do technologií s nízkou spotřebou zdrojů, podpora recyklace a obnovitelných zdrojů energie, a také efektivní správa zemědělských a vodních zdrojů. Důležitý je také rozvoj udržitelných politik a společenských struktur, které podporují spravedlivé rozdělování zdrojů a snižují konflikty.

Zároveň je důležité uznat, že řešení těchto problémů vyžaduje komplexní a koordinované úsilí na globální úrovni. Spolupráce mezi vládami, společnostmi a občanskou společností je nezbytná pro dosažení udržitelné budoucnosti pro všechny.