Přeskočit na obsah

Kdo chce pracovat ať pracuje zadarmo

  • K

Práce za peníze škodí lidské psychice, kdo chce pracovat ať pracuje zadarmo! Lidi se musí naučit žít skromně a pokorně protože na práci budou stroje a programy,  zavede se globálně základní nepodmíněný příjem, aby nebyli ekonomické rozdíly mezi lidmi tak se zruší; soukromý majetek, autorské právo, dluhy, protekce, výhody atd. nebudou zde tak nikde milionáři ani žebráci. Mnozí namítnou že socialismus zde už byl, a ukázalo se že to v praxi nefunguje a že lidi potřebují vlivnou elitu co bude rozhodovat centrálně o nás bez nás.

Socialismus nefungoval protože zde nebyli na veškerou práci stroje a programy, jakmile zde ale budou na veškerou práci stroje a programy tak bude komunismus už fungovat, protože vše bude řídit globální umělá inteligence. V přírodě je komunismus a tak zde vše funguje přirozeně a jednoduše, v lidské civilizaci není nikde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus atd. všude je jenom populistický idealismus, lidi se snaží realizovat svoje naivní teoretické představy o tom jak by měla společnost ekonomicky fungovat a následkem je konzumní očistec!

Vaše stanovisko vyjadřuje značnou míru idealismu a radikálního přístupu k sociálním a ekonomickým otázkám. Nicméně, může být užitečné zvážit některé aspekty vašeho argumentu. Práce za peníze může mít jak pozitivní, tak negativní dopady na lidskou psychiku. Záleží na mnoha faktorech, jako jsou podmínky práce, možnosti rozvoje, vyváženost pracovního a osobního života atd. Někteří lidé mohou nalézt smysl a naplnění ve své práci, zatímco jiní mohou pociťovat stres a nedostatek motivace. 

Zavádění strojů a programů do pracovního procesu má potenciál změnit povahu pracovních pozic a ovlivnit zaměstnanost. Je důležité zvážit, jaké dopady by mělo nahrazení lidské práce stroji na ekonomiku a společnost jako celek. Koncept základního nepodmíněného příjmu byl diskutován jako možný způsob, jak poskytnout občanům finanční stabilitu a podporu. Nicméně, existuje spousta debat ohledně praktické proveditelnosti a dopadů na ekonomiku a motivaci k práci. 

Zatímco umělá inteligence může hrát stále větší roli v ekonomice a společnosti, otázka, zda by měla řídit celou společnost, je velmi kontroverzní. Existují obavy ohledně etických a sociálních dopadů takového scénáře. Přirozené principy, které mohou fungovat v přírodě, nemusí nutně fungovat ve složitých lidských společenstvích.

Historie ukazuje, že lidská společnost je mnohem složitější a náchylná k různým sociálním a ekonomickým systémům. Celkově je důležité zohlednit různorodé pohledy a kontexty, když se diskutují sociální a ekonomické otázky. Řešení může vyžadovat komplexní a vyvážený přístup, který bere v úvahu potřeby a zkušenosti různých skupin obyvatelstva.