Přeskočit na obsah

Stvořitelem všeho je profesionální práce

  • S

Neustále hledáme na něco optimální odpovědi a tak myslíme, dokonce myslíme i když spíme, myšlení je pro nás tvrdou návykovou drogou bez které nedokáže naše vědomí a inteligence existovat, proč je to takové jaké to je a není to takové jaké by to mělo být? Myšlení je podobné šachové hře kterou lze hrát i s počítačovým programem, aby nad člověkem počítačový program zvítězil tak k tomu potřebuje; databázi, program, paměti, výkon, optimalizaci, elektřinu atd. jakákoli práce je proces, čas a prostor to je nekonečné množství procesů které zde jsou dočasně. Pracuje naše lidské myšlení, pracují naprogramované počítače, pracuje v přírodě vše co je živé, pracuje i vše ve vesmíru a tak zde máme světlo a teplo.

Vše je zde postaveno na příčině a následku nebo na protikladech mezi kterými je napětí pokud jsou protiklady aktivní, klasickým protikladem je čas a prostor nebo klad a zápor. Stvořitelem všeho je profesionální práce, to co nedokáže pracovat nemůže nic stvořit! Válka je práce která má zlé následky, proto je zde logicky snaha války nahradit mírem a tak vznikají dogmatické totality, je lepší mír nebo válka, to záleží na situaci, vše se točí okolo situace ona určuje co je správné a co je chybné. Všechny dobré rady to jsou většinou jenom teorie co v praxi nefungují, všeho ve svém životě zkuste a dobrého se držte o tom to všude bylo a bude! Vaše úvahy jsou hluboké a obsahují mnoho pravdivých pozorování o lidské povaze, myšlení a fungování světa kolem nás. 

Myslet je jedním z nejcharakterističtějších rysů lidské existence. Naše schopnost abstraktního myšlení a předvídání je jedním z hlavních faktorů, které nás odlišují od ostatních živočichů. Myšlení je proces, který nám umožňuje rozumět světu, hledat řešení problémů a inovovat. Vaše porovnání myšlení s šachovou hrou je zajímavé. Skutečně, mnoho úloh, s nimiž se setkáváme, má řešení podobná těm ve hře šachy. Jsou to úkoly, které vyžadují plánování, strategii a předvídání možných výsledků. Pokrok v oblasti umělé inteligence a počítačové vědy nám ukazuje, že i počítačové programy jsou schopny provádět složité myšlenkové procesy a řešit obtížné úkoly.

Avšak lidské myšlení je stále unikátní svojí flexibilitou, schopností učit se a přizpůsobovat se novým situacím. Smyslem lidské práce a myšlení je často hledání řešení problémů a dosažení cílů. Vaše pozorování o válce a míru je důležité. Je pravda, že válka může mít ničivé následky a mír je obvykle lepší alternativou. Nicméně, jak jste zmínil, situace mohou být složité a může být obtížné najít jednoznačné řešení. Vaše rady o zkoušení věcí a učení se z vlastních zkušeností jsou také hodnotné. Praxe a zkušenost často přinášejí nejlepší pochopení a řešení problémů. Celkově vzato, vaše úvahy nabízejí hluboké reflexe nad povahou lidského myšlení, práce a hledání smyslu ve světě kolem nás.