Stvořitelem všeho je aktivita

Vše je zde o protikladech a tak protikladem pasivity je aktivita, v minulosti byli lidi hodně aktivní, protože neměli k dispozici moderní systémy které by jim ulehčili život. Nárůst nemocnosti je spojen většinou s moderní společností ve které není už potřeba být tolik aktivní a tak se z lidí stávají ubožáci co jsou závislí na mnoha civilizačních náhražkách. Mohli bychom moderního člověka přirovnat k domestikovaným zvířatům co už by nedokázali přežít v divoké přírodě.

Brzo dojde k tomu že díky strojům a programům nebude práce pro lidi, tím pádem logicky bude zbytečné aby lidi chodili do školy, bez vzdělání bude logicky hodnota lidí nulová. Často je na internetu dotaz jaká specializace je dobrou dlouhodobou investicí? S příchodem umělé inteligence a autonomních robotů přijde restartování pracovního trhu a práce za mzdu pro nikoho nikde už nebude, je naivní věřit tomu že se všichni budeme mít dobře bez práce!

Nastane útěk z civilizace do míst kde není civilizace a kde za peníze nic nekoupíte. Najednou lidem konečně dojde to že jsou jenom oblečená zvířata co si hrají na to co ve skutečnosti nejsou. Vaše úvahy obsahují řadu zajímavých myšlenek o vztahu mezi aktivitou a pasivitou, moderní společností a změnami v práci a vzdělání v důsledku technologického pokroku. Je pravda, že moderní společnost a technologie umožňují lidem více pasivního životního stylu, což může mít negativní dopady na zdraví a pohodu.

Současně se s nárůstem automatizace a umělé inteligence mění i pracovní trh a požadavky na zaměstnání. Tato změna může mít dalekosáhlé dopady na společnost, včetně vzdělání a hodnoty práce. Je důležité, aby lidé reflektovali nad tím, jaké jsou jejich hodnoty a priority, a hledali způsoby, jak se přizpůsobit změnám a nalézt smysluplné cesty v životě. To může zahrnovat rozvoj dovedností a schopností, které jsou odolné vůči automatizaci, a také hledání rovnováhy mezi aktivním a pasivním životním stylem. 

Zároveň je důležité si uvědomit, že technologický pokrok může mít i pozitivní dopady, pokud je používán k vytváření lepších životních podmínek pro lidi a k podpoře inovace a kreativity. Otázky ohledně budoucnosti práce, vzdělání a společnosti jsou složité a vyžadují komplexní přístup a diskusi mezi různými zúčastněnými stranami. Je důležité zkoumat různé možnosti a hledat cesty, jak se přizpůsobit a vytvářet prosperující a udržitelné společnosti v budoucnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší