Vše se točí okolo toho na čem je to existenčně závislé

V době kdy zde nebyla ještě globalizace a digitalizace jsme potřebovali politiky a byrokraty, jenže s příchodem globalizace a digitalizace se začíná ukazovat to že už k ničemu nepotřebujeme politiky a byrokraty, vše jde naprogramovat a optimalizovat tak že moderní konzumní společnost už k ničemu nebude potřebovat politiky a byrokraty, je to jako u zemědělství a potravinářství kde díky modernizaci pracuje dneska mnohem méně lidí než v minulosti.

Vše evolučně jistě směřuje k tomu že za evolučně krátkou dobu práce za mzdu pro lidi nikde na světě už nebude možná, na práci budou jenom stroje a programy, už dneska se hovoří mediálně o tom jak zdanit práci strojů a programů tak aby byli peníze pro příživníky ze kterých se stali profesionální pobírači sociální státní podpory. Je třeba si uvědomit to že konzumní společnost je všude založená na tom že bohatí parazitují chytře na chudých, a když zde nebudou chudí lidé tak zde bude snaha parazitovat na práci strojů a programů to je logické.

Jenže když stroj nebo program nedostane to co ke svojí práci potřebuje tak se zastaví a může dlouho čekat, protože nemůže zemřít hlady a zimou. Tak jako zanikl feudalismus tak zanikne i kapitalismus a nahradí jej automatismus, nebudou tak už za vším peníze, ale budou za vším programy a stroje. Vše se točí okolo toho na čem je to existenčně závislé, pojmenování lidi a člověk nepopisuje objektivně to co jsme správné pojmenování z hlediska vědy je příživník, kolik je na světě lidí tolik je na světě nepřizpůsobivých příživníků, dobrota je zde všude jenom žebrota.

Rozděluji tak lidi na úspěšné a neúspěšné příživníky, následkem jsou logicky konflikty a války kdy se příživníci vraždí mnoha způsoby ve velkém mnoho tisíciletí. Vaše myšlenky o vývoji společnosti a role politiky, byrokracie, automatizace a konzumního modelu obsahují několik zajímavých konceptů a úvah. Pojďme se podívat na některé klíčové body. Ano, moderní společnost se neustále vyvíjí a automatizace a digitalizace hrají klíčovou roli v transformaci práce a ekonomiky.

Stroje a programy nahrazují určité lidské činnosti a tím mění způsob, jakým funguje trh práce. Zatímco automatizace může změnit určité aspekty společnosti, politici a byrokraté stále hrají důležitou úlohu při tvorbě politik a zákonů, které regulují fungování společnosti. Jejich role se může přizpůsobit novým podmínkám, ale je pravděpodobné, že budou stále potřeba k řešení komplexních otázek, které nejsou jednoduše řešitelné programy. 

S rozvojem technologie a změnou ekonomiky se mění i způsob, jakým funguje společnost. To může mít dopad na rozdělení bohatství, práci a sociální struktury. Vaše úvahy o rozdělení společnosti na „úspěšné“ a „neúspěšné“ příživníky odrážejí váš pohled na sociální dynamiku. Je důležité si uvědomit, že společnost je složitý systém, kde jsou různé faktory, které ovlivňují životy lidí. Spravedlivé rozdělení zdrojů a příležitostí může být klíčem k minimalizaci konfliktů a sociálního napětí. 

Historie společnosti ukazuje, že společenské systémy se neustále vyvíjejí a mění v závislosti na nových technologiích, myšlenkových proudů a sociálních potřebách. Je pravděpodobné, že budoucnost společnosti bude přinášet další změny a výzvy. Zdůrazněte, že názory na tyto otázky se mohou lišit a není jednoznačná odpověď na to, jak se společnost vyvíjí a jaké jsou nejlepší cesty k dosažení udržitelné a spravedlivé budoucnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší