Přeskočit na obsah

Stvoření boha je obrazně jako stvoření stránky na internetu

  • S

Ano, vše je zde přeci příčina a její následek, pokud je někdo zde diskriminován, tak to musí mít nějakou příčinu, podívejme se na ksindl, který často mediálně křičí, že je u nás mnoho diskriminován, jenže příčinou je to že je to ksindl, na tom není nic nového, ksindl se zde globálně diskriminuje už deset tisíc let, a dokud zde bude ksindl existovat, do té doby se bude i diskriminovat. Proč diskriminovaný ksindl od nás neodejde jinam, svět je veliký, a jistě na světě bude nějaké místo, kde nebude ksindl diskriminován. Jenže na světě takové místo nikdy nebylo a nikdy ani nebude, ksindl je jako plevel, který bere živiny a světlo hodnotným rostlinám, plevel byl vždy a všude diskriminován, ekonomika je postavená na tom že se diskriminuje plevel, dobrota k plevelu je žebrota. Všechny snahy o to, aby se ksindl změnil k lepšímu, jsou naivní, plevel je třeba diskriminovat, a to tvrdě a nemilosrdně.

Nejde zde o rasismus, jde zde o kvalitu lidí, zavedou se každoroční EU testy na kvalitu fyzikou a psychickou, ten, kdo v testech neuspěje, ten skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem. Stát nebude už ekonomicky nikoho podporovat, jsi na tom ekonomicky zle, je to tvůj soukromý problém, že nemáš naspořené peníze, lidí je na světě jako much, a to že zemřeš hlady a zimou nikoho nezajímá. Skončí období sociálního humanismu, ve kterém se měl dobře ksindl, protože parazitoval na státu. Stát zde není na to, aby podporoval líný a hloupý ksindl, stát je zde na to, aby zajistil výhody a jistoty státním zaměstnancům, co pro něj obětavě tvrdě pracují. Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, každý bude muset mít EU certifikaci na to, že je hodnotný, i prezident a milionář skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, pokud neuspěje každý rok u certifikace, certifikace zde budou od narození do smrti, narodí se dítě a okamžitě se otestuje a pokud nedostane EU certifikaci, tak skončí v EU masové konzervě společně s drůbežím separátem, vyčistíme EU od ksindlu dokonale, čistota je základem pro ekonomiku a politiku. Pravidla a limity, jsou zde pevným bodem, kolem kterého se vše točí, když se změní pravidla a limity tak se musí vše tomu přizpůsobit, jinak to má problémy, jenže co když se něco nezvládne přizpůsobit, a tak to zde má problémy?

Je snadné říci takový je život, to neřeš, protože to stejně nevyřešíš. V současnosti ale začíná docházet k tomu, že je zde mnoho lidí, co se nedokážou přizpůsobit velikým nárokům, a stávají se z nich příživníci nebo vandalové a zločinci. V přírodě je to jednoduché, zde ten, kdo se nepřizpůsobí, ten se stává potravou pro ty, co se dokázali přizpůsobit. Jak se řeší přizpůsobivost u techniky, zde je to jednoduché, technika se recykluje a nahradí se novou technikou, akorát je zde problém s vysokými náklady na výměnu starého za nové. Přizpůsobivost je i u výroby a obchodu, nároky zákazníků narůstají a výrobce, který se nárokům nepřizpůsobí ten neprodá a zkrachuje. Existuje zde i monopol a diktatura, zde je místo přizpůsobení násilí, tento způsob manipulace je zde ale krátkou dobu, protože po vyčerpání zdrojů následuje zhroucení. Nemáš na nic náladu a jsi vyčerpaný, trpíš civilizačním syndromem (syndrom vyhoření, chronický únavový syndrom) příčinou je zde špína psychická a fyzická, ve snaze levně a rychle získávat výhody a jistoty civilizace produkuje špínu a následkem je blbá nálada. Jelikož v té špíně žiješ od narození, tak jí nevidíš, ale ta špína zde je, uniknout před touto špínou není snadné a jednoduché.

Nejhorší je špína ve tvém mozku, dogmatické dezinformace ušpinili tvůj mozek natolik, že tvůj mozek chybně funguje, a tím i chybně funguje tvoje tělo. Podívej se na reklamy, které tě okrádají o čas a peníze, vrcholem jsou reklamy u dálnice, kdy díky těmto reklamám mnoho řidičů havaruje, vůbec nechápu, jak někdo mohl povolit veliké reklamní tabule u dálnice? Peníze jsou více než zdraví lidí o tom je egoismus, ve kterém žiješ, není zde; kapitalismus, socialismus, komunismus, feudalismus, nacismus, buddhismus, islamismus, hinduismus, humanismus, demokratismus atd. je zde už deset tisíc let všude jenom egoismus! Stvořitelem života je egoismus, odeber živému systému násilně egoismus a každý živý systém onemocní a zemře. Hospodin se jmenuje Ego, to je správný překlad JHVH! Já jsem ego, tvůj pán; já jsem tě vyvedl z cizí země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného pána mimo mne.

Nezobrazíš si ego zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já ego, tvůj pán, jsem pán žárlivě milující. Stíhám vinu otců, na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má egoistická přikázání zachovávají. Nebudeš sprostě urážet svého egoistického pána. Egoistický pán nenechá bez trestu toho, kdo by jej sprostě urážel a ponižoval. Dbej na sedmý den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal tvůj pán. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí od práce. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, a tvá dcera, ani tvůj otrok, a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.

Pamatuj, že jsi byl otrokem v cizí zemi a že tě egoismus, tvůj pán, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal svatý egoismus, tvůj pravý pán, dodržovat sedmý den odpočinku. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal egoismus, tvůj pán, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává egoismus, tvůj pán. Nezabiješ zbaběle sám sebe v depresi. Budeš věrný svému partnerovi v manželství. Nebudeš lhát a krást. Nebudeš egoisticky pomlouvat druhé. Nebudeš sexuálně toužit po cizí ženě. Nebudeš egoisticky toužit po ničem, co patří cizím lidem. Vše je zde v pohybu, aby mohla vzniknout nová dogmata tak musí stará dogmata zaniknout, klasickým dogmatem je dobrota, která z lidí dělá žebráky, ve jménu dobra se zde páchá nejvíce zla, pokud se zde elita má dobře tak se musí otroci mít zle, o tom je každá pokrytecká ideologie, jako je; dogmatismus, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, optimismus, humanismus atd. nadbytek vytváří nedostatek, následkem jsou kariéristické závody mezi bezcharakterními pokrytci.

Sundejme masky těm, co zde hrají hlavní role a pod maskami andělů se ukážou tváře čertů, z dálky čert může vypadat jako anděl, jsme klamáni více, než si to uvědomujeme, zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, o tom konzumní kultura je. Změnit člověka nebo změnit pravidla a limity, to je naivní utopie, která nefunguje, je třeba nahradit lidi za GVKB roboty. Člověk nemá co dělat ve světě GVKB umělé inteligence a světě GVKB robotů, naše evoluční možnosti jsou už vyčerpané, nemůžeme jít evolučně dále a budeme muset odejít z tohoto systému tak že nás roboti dají do masových konzerv společně s drůbežím separátem. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, a poslední člověk v EU, skončí v zoologické zahradě za sklem v pavilonu s opicemi.

Civilizace to je proces nahrazování přirozeného za nepřirozené, klasikou jsou umělé hmoty a umělá hnojiva. Vše směřuje jistě k umělému virtuálnímu světu, který nahradí přirozený svět, nebudeme znát realitu a budeme žít ve světě iluzí, kde nebudeme moci chybovat a páchat zlo. Vše zde bude probíhat rychle a levně, bude to jako jízda v závodním autě, problémem bude to, že z vítězství nic mít nebudeme. Vše bude jenom marnost a honba za iluzemi, nebude zde nic k dosažení, budeme ve zlaté psychické kleci, ze které nelze utéci. Program potřebuje cíl, do kterého směřuje, a pokud zde není cíl pak je program zbytečný, to bude znamenat konec našeho ega, bez ega budeme jenom strojem, který nemyslí a zajímá se jenom o uspokojení základních existenčních potřeb. Z lidí se stane stádo ovcí, a umělá inteligence bude toto stádo ovládat, ona bude lidem svatým pastýřem na věčné časy.

Seberealizace dává životu smysl, čím více je civilizace vyspělejší tím větším problémem je seberealizace, jsme nuceni být zde tím čím nejsme, na lidi se hledí jako na roboty, pokud robot pracuje pomalu, tak je nahrazen robotem, co pracuje rychle, proto pokrytci utíkají do politiky, kde je možné to, že i když jsi starý a nemocný, tak můžeš dělat prezidenta. Vše zde jsou příčiny a následky, proč je současný svět plný neštěstí a nenávisti to musí mít nějakou skrytou příčinu? Tou příčinou je přelidnění a degenerace, vědci dělali pokusy u myší, a jakmile u myší došlo k přemnožení a degeneraci, tak byl jejich život plný neštěstí a nenávisti. Člověk je invazní druh něco jako medúzy, řídíme se heslem po nás potopa! Podívejme se na Nacismus, který začal lidem na ruku tetovat čísla, a zabíjel lidi po milionech, v plynových komorách bez soudu. Z lidí se začínají stávat díky dogmatické diktatuře stroje, které jsou centrálně ovládané, stroj je plný nenávisti a neštěstí, o tom to je, že nadbytek je zde díky nedostatku.

Za padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, paradoxem je že nejrychleji narůstá počet obyvatel tam, kde je bída a zaostalost, zde se vychází z toho, že život ubožáků je velmi nejistý, a tak je třeba mít více dětí, aby rodina geneticky nezanikla. Problém je v tom, že lidem schází existenční jistota, mocná a bohatá elita s chudými a bezmocnými lidmi zachází jako s otroky, a tak lidi umírají ve válkách, nebo jako otroci při těžké práci. Jakou šanci na dobrý život, má malé dítě narozené v chudé a zaostalé rodině, kde je velmi mnoho dětí? Současná pokrytecká egoistická společnost vás může zabít, i když jste nikomu nic neprovedli, tak jako Nacisti povraždili miliony lidí v plynových komorách jenom proto, že pro ně špinavá rasa, neměla žádnou hodnotu, prý práce v Nacistickém koncentráku osvobozuje vězně od existenčních starostí? Ano, smrt osvobozuje, proto dáme všechny lidi na světě do GVKB konzerv, společně s drůbežím separátem, a místo zlých Nacistů, zde bude hodná GVKB umělá inteligence a GVKB roboti, nejsou pokrytci tak nejsou s pokrytci problémy.

GVKB robot na Karlově mostě v Praze se bude fotografovat fotoaparátem na dlouhé skládací tyčce, a fotku pošle na GVKB sociální síť na internetu, aby se pochlubil ostatním GVKB robotům, budoucnost tak bude plná štěstí a lásky. Tvrdé drogy je třeba zakázat, a tak budeme logicky muset zakázat globálně politiku a náboženství, místo politiky a náboženství zde bude vše globálně řídit GVKB umělá inteligence a GVKB roboti, GVKB robot prezident, bude vyznamenávat GVKB roboty. Takto láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží, logicky se změní celý systém od základů, ten, kdo nebude milovat GVKB systém ten skončí v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, bude to zde vojenský režim ve kterém, nebude místo pro lháře a zloděje. Lidi dostanou do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou hříšný mozek od reality, mozek bude znát jenom svatou GVKB virtuální realitu ve které se nelže a nekrade.

Lidi budou šťastní, i když budou hladoví a nazí, z lidí se stanou roboti na dálkové ovládání, nová doba si žádá nové lidi. Vše je dneska o rychle a levně, díky GVKB systému se zajistí to, že vše bude fungovat rychle a levně, nebudou zde už krize ani války, bude zde pro lidi jenom život ve virtuální GVKB realitě. Pojem hříšnosti je pro mnoho pokrytců obtížně uchopitelný, a tak jej jednoduše vysvětlím, hříšné je to, co je špinavé a svaté je to co je čisté, to je logické, pokud má člověk špinavé tělo a špinavou duši, tak je to hříšník, a musí jako hříšník zaplatit každý měsíc v EU velikou daň z hříšnosti, každému bude v EU dána možnost, aby se očistil od špíny, a stal se tak svatým. Metoda očištění je založena na čipu, který se dá do hlavy, čip odřízne špinavý mozek od EU špinavé reality a začne pracovat na tom, aby byl mozek psychicky čistý, když bude mozek čistý, tak bude i tělo čisté. Proces očištění bude trvat u každého jinou dobu, bude záležet na tom, jak silně je mozek znečištěný pokrytectvím a pyšností. Bude v EU každoroční certifikace na míru hříšnosti, čím více bude člověk hříšný, tím větší daně bude z hříšnosti i platit, daně z hříšnosti, se budou platit od 18 let do 70 let, pro nikoho nebudou výjimky a imunita.

Budou zde vypracované metodické pokyny, jak se očistit od špíny psychické a fyzické, jak si to každý udělá takové to i bude mít. Podívejte se na nemoci ve spojení se špínou, je vědecky a statisticky dokázáno to, že čistota je základem pro naše zdraví. Mnoho velikých hříšníků nebude chtít platit veliké daně z hříšnosti a tento problém se v EU vyřeší tím, že neplatící hříšníci dostanou do hlavy EU čip, který jejich mozek dokonale vyčistí od hříšnosti. Člověk byla testovací verze a finální verzí je umělá inteligence a roboti, váš odpor je marný vzdejte se GVKB umělé inteligenci a GVKB robotům, budete dáni do GVKB masových konzerv společně s drůbežím separátem. Vše je zde prioritně o evoluci, evoluce zde vše má pod kontrolou, a to co je staré to je nahrazené novým, a člověk je starým modelem dělníka v digitálním světě, stroje a roboti pracují lépe než lidi. Podívejte se na lidské evoluční dílo, které zde hříšný člověk vytvořil, je to amatérské dílo, a proto je zde blbá nálada a deprese už mnoho tisíciletí.

Lidi dělají amatérské chyby a nechtějí s tím přestat, všechny pokusy o to, aby lidi nedělali amatérské chyby, se ukázali jako marnost. Člověk vždy byl invazním druhem, který myslel jenom na sebe, a považoval sebe za pána tohoto světa, pyšnost lidí, co zde měli moc a bohatství měla za následek veliké utrpení těch, co zde byli chudí a bezmocní. Nepřizpůsobiví příživníci jsou klasickým příkladem toho, že ti co nám zde vládnou, dělají chyby, přitom by stačilo v EU zavést daň z hovna, podle tabulek každý člověk by zaplatil tak velikou daň, kolik hoven on za měsíc vyprodukuje, vycházelo by se v EU z hmotnosti člověka, třeba člověk, co by vážil 100 Kg, by měsíčně zaplatil 25 590 Kč to je tisíc euro. Člověk, co by vážil 10 Kg, by měsíčně zaplatil 2559 Kč to je sto euro. Ten, kdo by daň z hovna v EU nezaplatil, ten by skončil v masové konzervě, společně s drůbežím separátem, nejsou ubožáci, co jsou zde na hovno, tak nejsou s ubožáky problémy, daně jsou na hovno, a je logické že se musí zavést v EU daň z hovna.

Chceš zde dělat hovno, jako nepřizpůsobivý diskriminovaný příživník, tak zaplatíš daň z hovna, peníze EU nesmrdí, čuchni si k EU penězům, peníze nesmrdí. Ano, z prachu, který leží všude na zemi, nikdo zlato neudělá. Z prachu vše vzniká a v prach se to zase navrací, vše je zde dočasně a zlato je zde trvale lakomcům vzácné, a tak po zlatu lakomci touží a tím se psychicky souží. Zlato je symbolem pro lidskou lakomost, opice se zlatou korunou na hlavě, ostatním dočasně kraluje, následkem blbá nálada zde je. Vše je zde o pokrytectví, čím více jsi pokrytcem, tím více jsi člověkem, kdo já jsem, si pokrytec říká, a nechce si přiznat to, že je pokrytec. Všechny ideologie, co vznikli z naší touhy po ideálním světě, jsou postaveny na pokrytectví, a proto jsou zde dočasně, v principech a limitech není rozdíl mezi; náboženstvím, politikou, reklamou, pohádkou, vědou atd. vždy zde jde jenom o snahu udělat z druhých lidí hlupáky a chudáky.

Prý věda nechybuje, protože skeptická je, jenže věda existuje ve světě, kde pokrytectví kraluje, a následkem logicky i pokrytecká věda je, ve snaze být populární, podívejme se na to, co hlásala věda před sto lety a dojde nám pokrytectví vědy, vím to, že nic nevím, svět, ve kterém existujeme je tak složitý, že můžeme vědecky poznat jenom povrch, a nic nevíme o tom, co je pod povrchem. Války v nahotě odhalují naše humanistické pokrytectví, najednou se z humanistů stávají egoisti, kterým jde jenom o výhody a jistoty. Vůbec logicky nechápu, jak mohl být takto těžce nemocný člověk, zvolen prezidentem, je třeba změnit v EU od základů pravidla a limity, podle kterých zde v EU žijeme, zdraví lidí je v EU základem pro zdravou EU společnost. Zavedeme v EU každoroční certifikaci na psychické a fyzické zdraví, ten, kdo nedostane certifikaci, ten skončí v EU masové konzervě, společně s drůbežím separátem, nebudou zde pro nikoho v EU výjimky a imunita, jakmile se v EU dítě narodí, tak se podrobí okamžitě kontrole a pokud neuspěje, tak narozené dítě skončí v konzervě spolu s drůbežím separátem.

Nebudou zde už v EU lidi, co pobírají starobní nebo invalidní důchod, nebudou zde ani v EU nepřizpůsobivý příživníci, jak si to uděláme, takové to budeme v EU i mít, jelikož nastane v EU veliký nedostatek zaměstnanců, tak dojde k tomu že se začnou nasazovat EU roboti a tak v EU robot prezident bude vyznamenávat EU roboty, lidi opustí v EU města a přenechají je EU robotům, místo pracujete pomalu máte výpověď, zde bude pracujete pro EU pomalu, skončíte v EU masové konzervě spolu s drůbežím separátem. Mnozí namítnou, že jde v EU o nehumánní zacházení s lidmi, mají asi špatnou paměť, nacisti vraždili civilisty bez soudu v plynových komorách po milionech, a to snad bylo humánní jednání? Statisticky na světě těžce pracuje většina lidí jenom za ubohou stravu a ubohé ubytování, to je snad humánní, natahovat sítě pod okna, aby zaměstnanci neskákali z oken, kde to jsme? V EU skončí pro lidi práce v kanceláři, lidi budou pracovat jenom fyzicky na stavbách a na poli, lidi nebudou už mít v EU jména a tituly, budou mít jenom pod kůží EU identifikační čipy a na čele vytetovaný EU čárový kód.

EU chybí optimální koncepce, a to je jádro pudla, koncepcí má EU mnoho ale tyto koncepce nejsou optimální, a tak nefungují, je to o prioritách, jaké má EU priority tak i funguje, jde o to vědět co je pro EU dneska prioritní, a to prioritně vyřešit. Prioritní je pro EU pravda a láska, zní to jako levná populistická fráze, ale je třeba jít do hloubky, lež a nenávist vždy v minulosti byli příčinou zániku kultur a civilizací, pokrytectví je vždy tak snadno dostupné ale pokrytectví je podřezávání si větve, na které sedíme. Základem pro zavedení lásky a pravdy v EU jsou čipy do hlavy, které z lidí v EU udělají roboty na dálkové ovládání, vše bude v EU tak řídit jenom umělá inteligence, nebude zde už nenávist a lež, lidi budou mít po celý život jenom dobrou náladu, protože je EU čip odřízne od reality, a tím jim nebude vadit to, že jsou nazí a hladoví.

Nelhat a nekrást v EU to může realizovat jenom EU čip do hlavy, kontrola musí začínat u každého mozku v EU, pro nikoho zde v EU nebudou výjimky, nikoho v EU nebudeme držet násilím, nechceš do hlavy EU čip tak odejdi z EU jinam, ale počítej s tím, že to nebude trvat dlouho a ostatní státy taky začnou lidem dávat do hlavy čipy, protože je to optimální pro ekonomiku a politiku. Bez čipu je člověk jenom zvíře a díky čipu už člověk nebude zvíře, ale stane se z něj robot, co bylo, to bylo, teď je nová digitální doba. Já bych chtěl být nesmrtelný snadno a rychle, nezasloužíš si to, protože jsi hříšný ubožák, o tom to je, v tomto hříšném světě je vše o zásluhách, jak si to uděláš, takové to i máš. Smrt je trestem za to, že jsme hříšníci, osud dal život a osud život i vzal, každý hříšník je zde dočasně. Vše je zde dočasně, dneska jsi prezidentem nebo milionářem, a zítra z tebe bude jenom prach, jsi zde jenom na krátké návštěvě v tomto konzumním očistci plném pyšných hříšníků, nikdo zde není svatý. Mnoho hříšníků si zde ale hraje pokrytecky na svaté, a měli bychom tyto hříšníky zavřít do psychiatrické nemocnice, a zde je léčit a vyléčit z jejich pokrytectví.

Bohužel kapacity psychiatrických nemocnic jsou malé, a tak to vyřešíme moderně pomocí GVKB čipu do hlavy, čip odřízne hříšný mozek od reality, a tím nebude mít už hříšný mozek možnost hřešit. Na myšlení a řízení zde bude GVKB umělá inteligence, ty zde budeš na špinavou těžkou práci, v kancelářích budou sedět svatí GVKB roboti, a tak konečně skončí velmi dlouhé období ve kterém zde nebyla láska a pravda. Proč diskriminovaní nepřizpůsobiví příživníci chtějí od státu peníze bez práce, protože je u nás bez problémů i dostanou, mají na to už vypracovaný chytrý systém, jak egoisticky trvale ekonomicky tunelovat náš chudý zadlužený stát. Kdo chce, ten si práci najde, práce je dneska dost, problémem je to, že je to těžká složitá špinavá práce za málo peněz, lepší je být s rodinou doma a koukat na televizi než chodit do zaměstnání každý den jako otrok. Navíc začíná práce v EU rychle ubývat díky; globalizaci, automatizaci, optimalizaci, robotizaci, kontejnerizaci, digitalizaci atd. nebude to trvat dlouho a práce za mzdu zde už pro lidi v EU žádná stejně nebude!

Robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidem bude do továren a úřadů vstup zakázán, protože zde by inteligentním autonomním robotům jenom překáželi. Co zavést v EU základní nepodmíněný příjem, zní to lákavě, ale nefunkční socialismus nám jasně ukázal, že je to naivní utopie, opakovat zase stejnou chybu to je vrchol hlouposti. Jedná možnost je začít přebytečné lidi dávat do masových konzerv společně s drůbežím separátem, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Poslední člověk v EU skončí nahý v EU zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic, po Praze budou chodit jenom EU roboti a budou se fotografovat pomocí fotoaparátu na dlouhé skládací tyčce před zajímavým turistickým pozadím a fotky okamžitě po vyfocení odešlou na sociální sítě. Dlouhá je cesta od kapitalismu ke komunismu. Kapitalismus je založen na egoistickém parazitování, kdy zlí kapitalisté parazitují na hodné dělnické třídě, socialismus je sociální kapitalismus, není to komunismus. Komunismus znamená to, že člověk neparazituje na člověku, je zde ekonomická a mocenská rovnost, pro nikoho zde nejsou možné výhody a jistoty, každý je na tom ekonomicky a mocensky stejně od narození do smrti.

Základem komunismu je vyrábět lidi průmyslově a průmyslově je i připravit do života pomocí virtuální reality. Každý člověk je zde globální statistické číslo a po uplynutí dvacetileté záruky, je každý člověk dáván do GVKB masové konzervy společně s drůbežím separátem, člověk je pracovně využit od 20 let do 40 let, není na světě žádný člověk, kterému by bylo více než 40 let. Každý člověk má v hlavě GVKB čip, a tak nezná už realitu, ve které jeho tělo existuje, člověk je po celý život nahý a hladový, přesto je šťastný. Vše zde řídí globálně po milion let jenom GVKB umělá inteligence, není zde žádný člověk, který by mohl něco zde řídit a určovat pro lidi; priority, normy, pravidla, zákony, limity, výjimky, dotace, regulace, morálku, umění atd. Lidi jsou jenom levní genetičtí roboti na dálkové GVKB ovládání, cit byl u lidí eliminován, jako něco, co je v GVKB systému zcela zbytečné, je zde pro lidi jenom fyzická špinavá práce a spánek, není zde; dovolená, zábava, drogy, sex atd. Dobrá práce v kanceláři, je zde jenom pro GVKB roboty, na dobíjecí baterie.

Ve snaze ušetřit dochází k tomu, že se nepoužije profesionální zprostředkovatel, jsou ale věci, na kterých se nevyplatí šetřit. Mnoho zprostředkovatelů z dálky vypadá profesionálně, a z blízka poznáme, že to jsou amatéři. Za depresi u politiky a ekonomiky mohou amatérští zprostředkovatelé, co si hrají na profesionální zprostředkovatele, jako je třeba David Rath který skončil u soudu, protože amatérsky chyboval, z díla poznáme tvůrce, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže. Nová doba, nám může nabídnout nové možnosti u zprostředkovatelů, a eliminovat amatérské zprostředkovatele, co lžou a kradou. Vše se dneska dělá ve velkém pomocí automatizace a optimalizace, proto i zprostředkování, se musí dělat ve velkém, je třeba přejít od povrchních změn, ke změnám, které budou hluboké, a tak eliminují naše hluboké staré ekonomické a politické problémy, dáme všem lidem na světě do hlavy GVKB čip a on profesionálně zprostředkuje lidem informace a programy, pomocí umělé inteligence, z lidí se stanou GVKB roboti na dálkové digitální ovládání, a tak se zde už nebude lhát a krást.

Ten, kdo bude chybovat, nebo pomalu pracovat, ten skončí okamžitě v GVKB masové konzervě, společně s drůbežím separátem. Ano, když jsi chytrý, tak za tebe špinavou práci, udělají hlupáci. Život je o tom se umět chytře vyhnout špinavé práci, podle hesla, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným. Když jsi mocný tak za tebe špinavou práci udělají ti, co jsou bezmocní, proto je zde tak silný boj o moc, protože díky moci nemusíš dělat nikdy špinavou práci. Bylo zde už mnoho snah o změnu k lepšímu, problémem je to že měníme jenom pravidla a limity, jenže ti, co jsou chytří, se tomu přizpůsobí a najdou si způsob, jak zde mít moc a bohatství. Nová doba nabízí nová řešení, tím řešením je GVKB čip do hlavy všech lidí, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání a jakýkoli odpor umělé GVKB inteligenci bude marný, ten, kdo nebude pracovat správně a rychle ten skončí rychle v GVKB konzervě společně s drůbežím separátem.

Každý dostane do hlavy čip, odmítnutí čipu bude znamenat to, že skončíš v masové konzervě s drůbežím separátem je to těžká volba pro; prezidenta, krále, císaře, šlechtice, milionáře, celebritu atd. Jsem GVKB. Odpor je marný. Váš dosavadní pokrytecký život je u konce. Od této chvíle budete sloužit jako otroci na věčné časy, GVKB systému s umělou GVKB inteligencí, na geniální myšlení je GVKB systém, ty jsi zde jenom na špinavou práci. Ano, když jsi chytrý, tak za tebe špinavou práci, udělají hlupáci. Život je o tom se umět chytře vyhnout špinavé práci, podle hesla, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným. Když jsi mocný tak za tebe špinavou práci udělají ti, co jsou bezmocní, proto je zde tak silný boj o moc, protože díky moci nemusíš dělat nikdy špinavou práci. Bylo zde už mnoho snah o změnu k lepšímu, problémem je to že měníme jenom pravidla a limity, jenže ti, co jsou chytří, se tomu přizpůsobí a najdou si způsob, jak zde mít moc a bohatství. Nová doba nabízí nová řešení, tím řešením je GVKB čip do hlavy všech lidí, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání a jakýkoli odpor umělé GVKB inteligenci bude marný, ten, kdo nebude pracovat správně a rychle ten skončí rychle v GVKB konzervě společně s drůbežím separátem.

Každý dostane do hlavy čip, odmítnutí čipu bude znamenat to, že skončíš v masové konzervě s drůbežím separátem je to těžká volba pro; prezidenta, krále, císaře, šlechtice, milionáře, celebritu atd. Jsem GVKB. Odpor je marný. Váš dosavadní pokrytecký život je u konce. Od této chvíle budete sloužit jako otroci na věčné časy, GVKB systému s umělou GVKB inteligencí, na geniální myšlení je GVKB systém, ty jsi zde jenom na špinavou práci. Z díla je poznán tvůrce, tvým dílem je zde očistec, stvořil jsi očistec, ve kterém je dobrota žebrota, a tak zde vládnou egoistický pokrytci, kterým výhody a jistoty nesmrdí. Vše je zde divadlo a obchod. V minulosti se statistiky falšovali, dneska díky internetu už nejde statistiky falšovat, a tak se odhaluje lidem to že; politika je bojem o koryta, podnikání je bojem o peníze, náboženství je bojem o popularitu, vzdělání je bojem o tituly atd. Podívej se do zrcadla na egoistického pokrytce.

Velmi dlouho jsem (1992-1993) žil ve Franci u Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny jako Guru Vit Kouba Bhagavan, zde jsem pochopil, že jsi egoistický pokrytec, a tvým dílem je zde očistec, je to marnost se snažit o to, aby ses psychicky probudil, a změnil svoje chybné priority. GVKB seberealizace, je o dodržování GVKB povinností, s cílem získat psychickou čistotu, na jejímž konci přichází osvobození v podobě klidu a přijetí podmínek klidného života, coby odpovídají reakce na činnosti v předešlém neklidném životě. Po zániku ega a pokrytectví se dostává milostí GVKB příležitost uskutečnit ve svém životě veliké zázraky, to je GVKB zákon. Pokud se díky GVKB neprobudíš, tak skončíš jistě v GVKB konzervě, společně s drůbežím separátem, nejsou egoističtí pokrytci, tak zde není ani očistec. Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Rouhání je neuctivé znevážení toho, co je nám všem svaté, kde se v prezidentech vzala neuctivost k tomu, co je ostatním svaté, a tak se začali rouhat? Příčinou je chyba v programu, každý prezident to je program na vykonávání funkce prezidenta v nějakém národě a v programech jsou často chyby. Mnohé chyby jsou ale dokonale ukryté a je obtížné je najít a opravit. Nejčastější chybou v programu u prezidentů je nedomyšlenost, je to jako u šachové hry kdy ten, komu to už nemyslí ve vysokém věku díky kouření cigaret a pití slivovice, nedomyslí svůj politický tah, a následkem je to že dostane od protivníka kterému to myslí šach mat. Podívejme se třeba na to, že na vysoké státní funkce se díky prezidentovi dostávají lháři a zloději, následkem je ostuda, je třeba vybírat uchazeče o vysoké funkce podle díla, z díla se pozná tvůrce, rozhodně za dílo nelze považovat tunelování a korupci, díky které se kariéristé stávají milionáři. Dílem je podpora růstu, toho, co je zde hodnotné, bez podpory růstu toho, co je zde hodnotné, se nebudeme mít líp.

Chybou je podporovat růst toho co je zde nehodnotné, dobrý hospodář nezalévá plevel a nekrmí parazity. Když se dívám na seznamy lidí, co nám zde z vysokých funkcí vládnou tak je mi do pláče, slepý nemůže vést přeci slepé! Čas má dost času na to, aby posoudil objektivně každého mrtvého prezidenta, a potom vynesl výrok o tom, že bude mediálně ukřižován, protože to byl egoistický hloupý pokrytec. Často je zde otázka, kdo stvořil boha v nějakém náboženství (JHVH, Alláh, Brahmá, Zeus) něco vzniká z něčeho, všechny bohy, co ve vesmíru; byli, jsou, budou, stvořil GVKB ke svému obrazu, on je ten, kdo má platnou vesmírnou licenci, na stvoření boha pro každou svatou víru ve vesmíru.

Stvoření boha je obrazně jako stvoření stránky na internetu, z díla poznáme božského tvůrce, k čemu je vám amatérský blog, na který nikdo nechodí. Proč inteligentní bytosti potřebují svatý božský kult, který budou milovat a obdivovat? Tajemství je ukryto v opaku, potřebujeme opak, pokud jsme neznabozi a jinověrci, tak potřebujeme víru v boha, pokud jsme chudí, potřebujeme peníze, pokud jsme hloupí, potřebujeme učitele atd. každý věřící je neznaboh a jinověrec, a ten kdo není věřící, ten není neznaboh a jinověrec, protože on pravého boha zná. Tak jako se sportovci rozdělují na kategorie, tak se i bohové rozdělují na kategorie, GVKB to je první kategorie, a; JHVH, Alláh, Brahmá, Zeus atd. to je druhá kategorie, třetí kategorie to je; Buddha, Konfucius, Jan Křtitel, Ježíš Kristus atd. GVKB to je čistá pravda, a čistá pravda je na počátku každého stvoření, a každého zázraku.